Gradus

Table of Contents

Editorial

Szerkesztői előszó
Csaba Fábián, Károly Belina, Árpád Ferencz, Judit Pető 1-4

Computer Science

A szekvenciális valószínűség hányados teszt felhasználásának sokszínűsége
Tibor Dobján 5-12
Lower tail estimation with Chernoff bound and its application for balancing electricity load by storage admission
Rajmund Drenyovszki, Lóránt Kovács, Kálmán Tornai, András Oláh, István Pintér 13-22
Az általánosított logisztikus eloszlás súlyozott első momentuma
Éva Krauczi Osztényiné 23-29
Simulation model for improving production flow lines
Zoltán Lelkes, Zsolt Mihály 30-41
A hintázás lineáris, lépcsősfüggvény-együtthatós modelljének periodikus megoldásairól
László Csizmadia, László Hatvani 42-48
A Julia programozási nyelvről
Edit Csizmás 49-54
Csapda a hálózaton
László Göcs, Zsolt Csaba Johanyák, Szilveszter Kovács 55-60
Szoftver által definiált hálózat – a jövő hálózata
Péter András Agg, Zsolt Csaba Johanyák, Szilveszter Kovács 61-66
On maximum throughput in BitTorrent
Elvira Dobjánné Antal, Tamás Vinkó 67-72
A vektortér model használata a szövegbányászatban
Zoltán Subecz 73-79
Fénysugár-rekonstrukció tetszőleges nézőpont kialakításához
Attila Illés, Ferenc Koszna, Gábor Kátai-Urbán, Zoltán Megyesi 80-85
Sztereo algoritmus légköri felhők rekonstrukciójához
Gábor Kátai-Urbán, Vilem Otte, Zoltán Megyesi, Paul S. Bixel 86-91

Engineering

Modellek a műszaki biztonságtudományban
László Pokorádi 92-100
Növelt szilárdságú alumínium és acéllemezek alakíthatóságának vizsgálata
Gábor Béres, Ferenc Hareancz, Zoltán Weltsch 101-107
A technológiai paraméterek hatásának vizsgálata fúrási kísérletek során
Márk Tamás Tóth, Boza Pál 108-113
Thermal Investigation of flame retarder containing PET
Dorottya Nagy, Ádám Balázs, György Czél 114-119
Tálban guruló golyó kaotikus viselkedése
Péter Nagy, Péter Tasnádi 120-136
Alumíniumhab magú, szálerősített polimer mátrixú szendvicsszerkezet vizsgálata statikus és dinamikus igénybevételek esetén
Szabolcs Bődi, Károly Belina, Norbert Babcsán 137-142
Sodrásosság csökkentése mágneses hengerléssel és polírozással
Zsolt Kovács, Zsolt Viharos, János Kodácsy 143-148
Beszámoló a kecskeméti főiskola részvételéről az első Norvég-magyar szerves kémiai nyári iskolában
Ambrus Kőházi-Kis, Mihály Görbe 149-153
Polikarbonát ömledék nyíró viszkozitásának vizsgálata
Gergely Tóth, Attila Bata, Károly Belina 154-159
Originál és reciklált PET keverékek folyási tulajdonságainak tanulmányozása
Attila Bata, Gergely Tóth, Károly Belina 160-165
PLA 3D nyomtatószál anizoterm DSC vizsgálata
Balázs Ádám, Andrea Ádámné Major 166-172
DP-DC párosított acélok MIG forrasztása
Miklós Berczeli, Zoltán Weltsch 173-178
3D szkennelési eljárások összehasonlító elemzése
Antal Fodor 179-187

Business and Economics

A családos munkavállalók a szervezetekben
Tímea Juhász, Arnold Tóth 188-195
Miértek és hogyanok a helyi termékek forgalmazásról - különös tekintettel a turisztikai hasznosításra – három ország öt településének példája alapján
Márta Kóródi 196-207
Az ügyfél használati szokásainak hatása a lemorzsolódásra szolgáltatás- kivezetés esetén
Ágnes Somosi 208-213
A gazdasági társaságok felügyelőbizottságának jogállása
László Horváth 214-233
Az Európai Unió tagállamainak eltérő fejlődése, a közép – kelet európai országok gazdasági lemaradásának okai és várható következményei
Imre Túróczi 234-238
Vásárlásösztönző rendezvénnyel szembeni üzletvezetői elvárások és elégedettség feltáró kutatása
Kata Földi 239-244
Magyarországi szállásadók online aktivitása
István Csendes, Gergely Kis 245-254
Vállalat átszervezésének (reorganizáció) sikerkritériumai
Brigitta Chovan 255-260
A pénzhelyettesítő eszközök bevezetésének lehetőségei
Árpád Ferencz 261-266
A helyi pénz bevezetésének lehetőségei
Árpád Ferencz 267-271
Közösség által támogatott mezőgazdaság a világban és Magyarországon
Piroska Nagy 272-277
A reklámozás mint társadalmi kommunikáció
Edina Molnár 278-283
Napelemes rendszerek beruházás-gazdaságossági vizsgálata tényadatok alapján
Zsolt Hollósy, Judit Poór, Judit Tóth Csizmásné 284-293

Agriculture

A 2015-2016. Évi cönológiai felvételezések eredményeinek az összehasonlítása a Kiskunsági Nemzeti Park területén
Viktor Vojnich, Attila Hüvely, Judit Pető, Endre Pölös 294-299
Archeofiton fajok nitrogénérzékenysége a búzavirág, a szarkaláb és a pipacs példáján
Károly Ecseri, Péter Honfi 300-305
A Greenman Agro termésnövelő készítmény hatása néhány szőlőfajta gyökeresedésére
Ferenc Baglyas, Sándor Tajti 306-314
Hidrokultúrában termesztett saláta tápanyag-utánpótlási kezelések 2014-2016 között
Viktor Vojnich, András Palkoics, Judit Pető, Attila Hüvely 315-320
Szilva alany-nemes kombinációk generatív teljesítménye kecskeméten 2016-ban
Anikó Kajtár-Czinege 321-326
Egynyári dísznövények növekedésszabályozása
Zsuzsa Turiné Farkas, András Palkoics, Klaudia Tajti 327-332
A kunsági borvidéken gazdálkodó borászatok gazdasági hatékonyságának összehasonlító elemzése
Zsuzsanna Deák 333-337
Egy mikrobiális készítmény szamóca terméshozamára és lombozatára kifejtett hatásának vizsgálata
Virág Mihalka, Judit Pető, Attila Hüvely, Ildikó Király 338-343
Különböző talajtakarási módok hatása ökológiai szamóca ültetvényben
Ildikó Király, András Palkoics, Virág Mihalka 344-350
A szemes fehérjék termeléshez kötött támogatásának hazai tapasztalatai
Miklós Vásáry, Zsolt Baranyai 351-356
A támogatások rendszere a hazai tejágazatban
Éva Vőneki 357-363
A társadalmi szelekciós hipotézisen alapuló regionális egészség-egyenlőtlenségek Európában
Zoltán Egri, Irén Rita Kőszegi 364-370
Kútvíz – tiszta víz?
Judit Pető, Attila Hüvely, Viktor Vojnich 371-377
A kertészeti növények nemesítése a szőlő példáján
Edit Hajdu 378-383
Láncszemek a kecskeméti homokkutatásról, Második rész - 1984-2002
Imre Cserni 384-390
Alsó- és Felső Nyárádmentén kiválasztott diószelekciók (Juglans regia L.) morfometriai vizsgálata
Attila Bandi, Csaba Orbán, Katalin Molnár, Rezső Thiesz 391-396

Arts and Humanities

Óvodapedagógus és tanító szakos elsőévesek pedagógus példaképei a társadalmilag elvárt személyiségjegyek tükrében
Mária Hercz, Nikolett Takács 397-404
Copyright (c) 2018 Gradus