Gradus

VOL 3, NO 2 (2016): AUTUMN (NOVEMBER)

 

ALUMÍNIUMHAB MAGÚ, SZÁLERŐSÍTETT POLIMER MÁTRIXÚ SZENDVICSSZERKEZET VIZSGÁLATA STATIKUS ÉS DINAMIKUS IGÉNYBEVÉTELEK ESETÉN

INVESTIGATION OF ALUMINIUM FOAM CORE FIBER REINFORCED POLYMER MATRIX SANDWICH STRUCTURE AT STATIC AND DYNAMIC LOADS


Bődi Szabolcs, Belina Károly, Babcsán Norbert

Abstract

Cikkünkben bemutatjuk a fémhabok szerkezeti felépítését, gyártási, felhasználási módjait, vizsgálati lehetőségeit. Kitérünk a fémhab vágási eljárással kapcsolatos, valamint a szendvicsszerkezetek és ezek gépszerkezettani alkal- mazásával kapcsolatos kutatási célkitűzésekre.

In our article, we present metal foam’s structure, ways of their manufacturing and application, and their investigation possibilities. We deal with research aims concerning metal foam’s cutting procedure with band saw, sandwich structures and their machine design application.


Keywords

Kulcsszavak: fémhab, szendvicsszerkezet, fajlagos hajlítómerevség,

Keywords: metal foam, sandwich structure, specific flexural rigidity,


References

[1] Orbulov, I.; Kientzl, I; Németh, Á.: Fémhabok és kompozitok előállítása infiltrálásos eljárással. Bányászati éskohászati lapok, Budapest, 140. évfolyam, 5. szám, p. 41-46. (2007)
[2] Varga, T. A.; Mankovits, T.; Kocsis, I.; Budai, I.; Balogh, G.; Gábora, A.; Kozma,I.; Manó, S.: Fémhabokstruktúrájának elemzése és modellezése, XX. Fiatal Műszakiak Tudományos Ülésszaka, Kolozsvár, p. 331-334. (2015)http://eda.eme.ro/handle/10598/28676
[3] Kenesei, P.; Kádár, Cs.; Rajkovits, Zs.; Lendvai, J.: Fémhabok előállításának módszerei, Anyagok Világa,Budapest, (2001)http://anyagokvilaga.hu/tartalom/2001/apr/kenesei_kadar_rajkovits_lendvai.htm
[4] Kádár, Cs.; Kenesei, P.: Napjaink korszerű anyagai: a fémhabok, Fizikai Szemle, Budapest, p. 279. (2008)/7-8.
[5] Idris, M.I.; Vodenitcharova, T.; Hoffman, M.: Mechanical behaviour and energy absorption of closed-cell aluminiumpanels in uniaxial compression, Materials Science and Engineering A 517, p. 37-45. (2009)
[6] Németh, Á.; Orbulov, I. N.: Fémhabok, porózus fémanyagok előállítása és tulajdonságai, Anyagvizsgálók Lapja, p.58-66., HU ISSN 1787-5072 (2006/2)
[7] Babcsán, N.; Bárczy, P.: Alumíniumhabok, Bányászati és kohászati lapok, 2. sz., p. 97-100. (2003)
[8] Babcsánné Kiss, J.;Sóki, P.; Blaskovics, F.; Számel, Gy.; Tóth, L.; Beke, S.; Babcsán, N.: Fémhabok fejlesztésecsontbarát ortopéd implantátumok gyártása céljából, Bányászati és kohászati lapok, 1. sz., p. 61-64. (2012)
[9] Krajewski, S., Nowacki, J.: Structure of AlSi-SiC composite foams surface formed by mechanical and termal cutting,Applied Surface Science 327, 2015, p. 523-531.
[10] De Jaeger, P.; T’Joen, C.; Huisseune, H.; Ameel, B.; De Schampheleire, S.; De Paepe, M.: Assessing the influenceof four cutting methods ont he thermal contact resistance of open-cell aluminium foam, International Journal of Heatand Mass Transfer 55, 2012., p. 6142-6151.
[11] Ko, T. J.; Kim, H. S.: Mechanistic cutting force model in band sawing, International Journal of Machine Tools &Manufacture 39, p. 1185-1197. (1999)
[12] Farkas, G.: ESZTERGÁLT MŰSZAKI MŰANYAG FELÜLETEK MIKROTOPOGRÁFIAI JELLEMZŐI, Doktori (PhD.)értekezés, Szent István Egyetem, Gödöllő, p. 32-36, 61-62.
[13] Czél, Gy.; Kollár, M.: Anyagvizsgálati praktikum, SUNPLANT Kft., Miskolc, p. 98-102.
[14] Dong, C.; Davies, Ian J.: Optimal design for the flexural behaviour of glass and carbon fibre reinforced polymerhybrid composites, Materials and Design 37, p. 450-457. (2012)
[15] Crupi, V.; Montanini, R.: Aluminium foam sandwich collapse modes under static and dynamic three-point bending,International Journal of Impact Engineering 34, p. 509-521. (2007)
[16] M. Csizmadia, B.; Nándori, E.: Modellalkotás, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, p. 513-517. (2003)
[17] Li, S.; Thouless, M.D.; Waas, A.M.; Schroeder, J.A.; Zavattieri, P.D.: Competing failure mechanisms in mixed-modefracture of an adhesively bonded polymer-matrix composite, International Journal of Adhesion & Adhesives 26, p.609-616. (2006)
[18] Yu, J.L.; Wang, X.; Wei, Z.G.; Wang, E.H.: Deformation and failure mechanism of dynamically loaded sandwichbeams with aluminium-fome core, International Journal of Impact Engineering 28, p. 331-347. (2003)
[19] Dr. Farkas, I.; Biró, A.; Buzás, J.; Lágymányosi, A.: FOLYAMATIRÁNYÍTÁS PÉLDATÁR, Szent István EgyetemGÉPÉSZMÉRNÖKI KAR, Gödöllő, p. 53-57. (2004)
[20] Lakner, E.: KAROSSZÉRIALAKATOS SZAKMAI ISMERETEK, Műszaki Kiadó, Budapest, p. 27. (2014)
[21] Lim, T.S.; Lee, D.G.: Mechanically fastened composite side-door impact beams for passenger cars designed forshear-out failure modes, Composite Structure 56, p. 211-221. (2002)
[22] Dr. Pordán, M.: Az Audi Q7 karosszéria újdonságai, Autótechnika, 11. sz., p. 57-58. (2007)
[23] Dr. Nagyszokolyai, I.: VW Golf VII karosszéria, Autótechnika, 7. sz., p. 60-67. (2014)Copyright (c) 2020 Gradus