Gradus

VOL 3, NO 2 (2016): AUTUMN (NOVEMBER)

 

MODELLEK A MŰSZAKI BIZTONSÁGTUDOMÁNYBAN

MODELS IN TECHNICAL SAFETY


Pokorádi László

Abstract

A Szerző kutatási területe a különböző matematikai modellek és alkalmazási lehetőségeinek vizsgálata a technikai rendsze- rek üzemeltetéséhez, valamint a műszaki megbízhatóság és biztonság területéhez kapcsolódó döntéshozatalokban. A ta- nulmány a Szerző legújabb kutatási eredményeit mutatja be.

Author’s research field is study of mathematical models and their possibilities of use for decision-making on maintenance process of technical systems, reliability and safety. This study presents the latest research results of the Author.


Keywords

Kulcsszavak: műszaki biztonság;, megbízhatóság, matematikai modell,

Keywords: technical safety, reliability, mathematical model,


References

[1] IEC: Fault Tree Analysis (FTA). Genf: International Electrotechnical Commission, 1990.
[2] Kehl Dániel: „Monte-Carlo-módszerek a statisztikában” Statisztikai Szemle, 2012. no 6. pp. 522 – 543.
[3] Myers Albert: Complex System Reliability. London: Springer-Verlag, 2010.
[4] Pokorádi László: Rendszerek és folyamatok modellezése. Debrecen: Campus Kiadó, 2008.
[5] Pokorádi László: „Komplex kapcsolatú rendszerek megbízhatóságának moduláris érzékenységelemzése” Repülés-tudományi Közlemények 27, no1. (2015) pp. 81-89.
[6] Pokorádi László: „Karbantartási folyamat Monte-Carlo szimulációs elemzése.” Repüléstudományi Szemelvények.Szolnok: NKE KRI, 2016. pp. 37-56.
[7] Pokorádi László, Ványi Gábor, „Gépjármű fékrendszer szoftverfejlesztésének Hibafa-elemzése” Innováció ésfenntartható felszíni közlekedés: IFFK 2016, paper 38. p. 4
[8] Rohács József, Simon István: Repülőgépek üzemeltetési zsebkönyve. Budapest: Műszaki könyvkiadó, 1989.
[9] Szabó József Zoltán: Műszaki diagnosztikai módszerek. Budapest: Óbudai Egyetem, Bánki Donát Gépész és Biz-tonságtechnikai Mérnöki Kar, 2015.Copyright (c) 2020 Gradus