Gradus

VOL 3, NO 2 (2016): AUTUMN (NOVEMBER)

 

A SZEMES FEHÉRJÉK TERMELÉSHEZ KÖTÖTT TÁMOGATÁSÁNAK HAZAI TAPASZTALATAI

OBSERVATIONS ON THE NATIONAL USE OF COUPLED SUPPORT FOR PROTEIN CROPS


Vásáry Miklós, Baranyai Zsolt

Abstract

A 2014 és 2020 közötti Közös Agrárpolitika változásai miatt kibővülhetett az intézkedések rendszere, így megjelent a termeléshez kötött támogatások rendszere hazánkban is. Ennek révén olyan ágazat uniós támogatására nyílik lehetőség, melyek korábban nem részesültek ebben. A hatások előzetesen csak becsülhetök voltak. Az első időszak tapasztalati alapján napjainkra már vázolhatók egyes hatások.

Following the changes of the Common Agricultural Policy (CAP) could be enlarge the elements and as a new element have been also created: the coupled direct payments. This process resulted for the targeted sectors several new situations and favorable conditions. It was not possible to describe all of the consequences. According the experiences of the fist claim period, it can be summarized some consequences.


Keywords

Kulcsszavak: Közvetlen támogatás, KAP, reform, termeléshez kötés, érzékeny ágazatok,

Keywords: Direct payments, CAP reform, coupled supports, vulnerable, sectors,


References

[1] Baksa A. - Vásáry M (szerk.)[2015]: A Közös Agrárpolitika alkalmazásának keretei - A 2015-tól működő piaciintézkedések és közvetlen támogatások hazai feltételrendszere, A közgazdasági-módszertani képzés fejlesztéséértAlapítvány, p. 176
[2] Bocz E.(szerk) (1992): Szántóföldi növénytermesztés, Mezőgazda Kiadó Budapest p. 887
[3] Európai Parlament és a Tanács [2013]: Az Európai Parlament és a Tanács 1307/2013/EU rendelete a közösagrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlenkifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a 637/2008/EK és a 73/2009/EK tanácsi rendelethatályon kívül helyezéséről
[4] Földművelésügyi Miniszter [2015]: 9/2015. (III. 13.) FM rendelet a termeléshez kötött közvetlen támogatásokigénybevételének szabályairól
[5] Földművelésügyi Minisztérium [2012]: Nemzeti Vidékstratégia 2012-2020, A magyar vidék alkotmánya,http://videkstrategia.kormany.hu/index letöltés dátuma 2016. 02. 01
[6] JámborA. - Mizik T. (szerk.) [2014]: Bevezetés a Közös Agrárpolitikába. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2014. 268 p.
[7] Magyar Szója Nonprofit Kft. [2015]: Technológiák http://magyarszoja.hu/tudastar/ technologiak/ a letöltés dátuma:2016. 01. 23
[8] Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (2016) Egységes kérelem IIER adatbázis
[9] Vásáry M. [2016]: A termeléshez kötött támogatás – Ágazati hatások, a szója esetében tapasztalható sajátosságokIn: Takácsné György Katalin (szerk.) Innovációs kihívások és lehetőségek 2014-2020 között: XV. NemzetköziTudományos Napok. 1704 p. Konferencia helye, ideje: Gyöngyös, Magyarország, 2016.03.30-2016.03.31.Gyöngyös: Károly Róbert Főiskola, 2016. pp. 1629-1637. (ISBN:978-963-9941-92-2)Copyright (c) 2020 Gradus