Gradus

VOL 3, NO 2 (2016): AUTUMN (NOVEMBER)

 

A TECHNOLÓGIAI PARAMÉTEREK HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA FÚRÁSI KÍSÉRLETEK SORÁN

ANALYSIS OF EFFECT OF TECHNOLOGICAL PARAMETERS IN DRILLING EXPERIMENTS


Tóth Márk Tamás, Dr. Boza Pál

Abstract

A forgácsolásnál alkalmazott szerszámok kopása és éltartama nagy jelentőséggel bír, mivel drága szerszámanyagokkal végezzünk a megmunkálásokat. Továbbá a szerszámok kedvező forgácsleválasztási tulajdonságai a technológiai paraméterek szűk tartományában érvényesülnek. A cikkben keményfém fúrószerszámok forgácsolási paramétereinek hatását vizsgáljuk, különböző előtolási sebességek (vf) függvényében. Ezen túl összefüggéseket kerestünk az alkalmazott forgácsolási paraméterek és a furatban kialakuló alakhibákra.

Wear and tool-life of tool used for cutting is of paramount importance as cutting is performed by means of expensive tool materials. Furthermore, the advantageous chip removal properties of tools prevail in a narrow range of technological parameters only. The article covers the analysis of effect of cutting parameters of hard metal drilling tools versus various feed rates (vf). Moreover, we sought relations between applied cutting parameters and defects in shape formed in the hole.


Keywords

Kulcsszavak: csigafúró, technológiai, paraméterek, élgeometria, szerszámválasztás, mikro- és, makro- geometriai hibák,

Keywords: drill, technological parameters, point geometry, tool selection, micro- and macro- geometric, defects,


References

[1] Dr. Boza Pál, CNC technológia és programozás, Kecskeméti Főiskola Nyomda, Kecskemét, 2008,
[2] Dezső G., Varga Gy., Szigeti F., Case study on mechanical interaction between the twist drill and the workpiece,ANNALS OF FACULTY ENGINEERING HUNEDOARA, University Politehnica Timisoara, 2011, pp:429-432.,
[3] Dudás I., Gépgyártás technológia I., Műszaki Könyvkiadó, Miskolc, 2002,
[4] Fenyvessy T., Fuchs R., Plósz A., Műszaki táblázatok, Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet, Budapest,2007,
[5] Imre R., Oskolás F., A „Fanuc” -típusú vezérlések beégetett fúróciklusainak optimalizálása, Tudományos Diákköridolgozat Kecskeméti Főiskola, 2014, pp:4-40.,
[6] Szmejkál A., Ozsváth P., Járműszerkezeti anyagok és technológiák II., Typotex Kiadó, Budapesti Műszaki ésGazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar, Budapest, 2011,
[7] V.V. de Oliveiraa, P.A. de C. Beltr?ob, G. Pintaudeb, Effect of tool geometry on the wear of cemented carbidecoated with TiAlN during drilling of compacted graphite iron, 18th International Conference on Wear of Materials,Volume 271, Issues 9–10, 2011, pp: 2561–2569
[8] J. Audy, A study of computer-assisted analysis of effects of drill geometry and surface coating on forces and powerin drilling, Journal of Materials Processing Technology, Volume 204, Issues 1–3, 2008, pp: 130–138
[9] Anish Paul, Shiv G. Kapoor, Richard E. DeVor, Chisel edge and cutting lip shape optimization for improved twistdrill point design, International Journal of Machine Tools and Manufacture, Issues 4–5, 2005, pp: 421–431Copyright (c) 2020 Gradus