Gradus

VOL 3, NO 2 (2016): AUTUMN (NOVEMBER)

 

AZ EURÓPAI UNIÓ TAGÁLLAMAINAK ELTÉRŐ FEJLŐDÉSE, A KÖZÉP – KELET EURÓPAI ORSZÁGOK GAZDASÁGI LEMARADÁSÁNAK OKAI ÉS VÁRHATÓ KÖVETKEZMÉNYEI

THE DIVERGENT DEVELOPMENT OF THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN UNION – REASONS FOR THE BACKWARDNESS OF EAST CENTRAL EUROPEAN COUNTRIES AND THE EXPECTED CONSEQUENCES


Dr. Túróczi Imre

Abstract

The social and economic formation of socialism came to an end in Europe about 25 years ago. The former socialist countries are striving to close up in several fields of the economic life. In my brief – research starting – article I aim to outline the divergences and to mention the factors I would like to examine during my research work.


Keywords

Kulcsszavak: Bruttó hazai termék, gazdasági növekedés, egy főre eső GDP, eltérő adottságok, jövőkép,

Keywords: Gross domestic product, economic growth, GDP per capita, different conditions, vision,


References

[1] Kovács Olivér: Stabilitás és dinamizmus, Alinea Kiadó Budapest 2015.
[2] Matolcsi György: Növekedés és egyensúly, Kairosz Kiadó Budapest 2015.
[3] Palotai Dániel – Virág András: Versenyképesség és növekedés Magyar Nemzeti Bank, Budapest 2016.
[4] www.ksh.hu/docs/hun/eurostat_tablak/index.htmlCopyright (c) 2020 Gradus