Gradus

VOL 3, NO 2 (2016): AUTUMN (NOVEMBER)

 

KÖZÖSSÉG ÁLTAL TÁMOGATOTT MEZŐGAZDASÁG A VILÁGBAN ÉS MAGYARORSZÁGON

COMMUNITY SUPPORTED AGRICULTURE IN THE WORLD AND IN HUNGARY


Nagy Piroska

Abstract

Munkámban a közösségi mezőgazdaság kialakulását, területi megjelenésének sorrendiségét, legfontosabb értékvezérlőit tekintem át, és foglalom össze a világban és hazánkban. A vizsgálat során a szekunder kutatás módszereit követve tekintem át számos külföldi és hazai tanulmány, adatbázis és dokumentumfilm eredményeit, majd összegzem azokat. A közösség által támogatott mezőgazdaság gyökerei Európában az 1920-as évekre vezethetők vissza Rudolf Steiner mezőgazdasági és antropozófiai elgondolásai alapján. A Steiner-i gondolkodás az alapja a német, a svájci és az amerikai kontinensen kialakult CSA mozgalmaknak, míg a francia AMAP-nak, és a magyar közösség által támogatott mezőgazdásnak az 1970-es években megjelent teikei közösségek működése. Mindkét bázisról megállapítható, hogy a közösségeket a fogyasztók egészséges élelmiszerekhez való hozzájutásának vágya motiválta, és a fogyasztók kezdeményezték létrejöttüket. A fogyasztók és a termelők hagyományosan ellentétes gazdasági érdekét felváltotta a környezetkímélő és fenntartható termelés célkitűzése mellett, a „mindenki járjon jól” elv. Alapvető fontosságú a fogyasztók és a termelők közötti bizalom, ami feltétel a termelés kockázatának megosztásában. A fogyasztók betekinthetnek a termelők gazdaságába, és az sem ritka, hogy a munkacsúcsokban aktív szerepet vállalnak a termelési tevékenységekben is. A rövid élelmiszerláncok (RÉL) egyik biogazdálkodásban jellemzően megjelenő formátuma a közösség által támogatott mezőgazdaság.

The development, the regional chronological order and value control of the community agriculture in Hungary and in the rest of the world is reviewed and summarized in our study. Based on the secondary research methods, we overview and summarize the results, found in several national and international studies, data bases and documentary films. In Europe the theory of the community agriculture can be derived from the 1920s, based on the farming and anthorposophic concepts of Rudolf Steiner. The German, the Swiss and the American CSA movements were based on Steiner’s concepts, while the French AMAP and the Hungarian community agriculture used the principles of the Japanese teikei. Both concepts were motivated by the consumers’ thirst after healthy food and were launched by them, as well. The traditionally adverse economic interest of the consumers and producers has been changed to the environmentally friendly and sustainable production and to the "each should go well" principle. Trust is vital between consumers and producers and is the precondition of sharing the risk of production. Consumers can get an insight into the production processes of the farms, and often help producers in work peaks, too. Community supported agriculture is one of typically form of short supply chain on the organic farming.


Keywords

Kulcsszavak: közösség által támogatott, mezőgazdaság, CSA, AMAP, teikei, rövid élelmiszerlánc,

Keywords: community supported agriculture, CSA, AMAP, teikei, short supply chain,


References

[1] FIBL & IFOAM (2016): The Word of Organic Agricultural. Statistics and Emerginb Trends 2016.,https://shop.fibl.org/fileadmin/documents/shop/1698-organic-world-2016.pdf
[2] Roszík P. (2005): Mivel több a biotermék? Komplementer Medicina 2005/1-2. 39-40. p
[3] Dezsény Z. – Réthy K. – Drexler D. (2013): Közösség által támogatott mezőgazdaság. ZöldségközösségekMagyarországon,Biokultúra 2013. 5. szám
[4] http://biodin.hu/index.php?stilus=lap&hiv=1
[5] Réthy K. – Derzsény Z. (2013): Közösség által támogatott mezőgazdaság. Útmutató gazdálkodóknak a rövidélelmiszerláncokról és a termelői-fogyasztói közösségek létrehozásáról, ÖMKI, Budapest
[6] McFadden, S (2015a): The History of Community Supported Agriculture, Part I. Community Farms in the 21stCentury: Poised for Another Wave of Growth? http://newfarm.rodaleinstitute.org/features/0104/csa-history/part1.shtml
[7] Fiedman, M. – MacGrue, J. – Tuin, J. V. (1986): It's Not Just About Vegetables. Great Barinngton.Dokumentumfilm.
[8] McFadden, S (2015b): The History of Community Supported Agriculture, Part II.Community Farms in the 21st Century: Poised for Another Wave of Growth?http://newfarm.rodaleinstitute.org/features/0204/csa2/part2.shtml
[9] Robin, M-M. (2012): Les Moissons Du Futur – Mit aratunk jövőre? M2R Films – ARTE France – CFRT – SOS FaimBelgique, Dokumentumfilm
[10] http://casfs.ucsc.edu/documents/Teaching%20Direct%20Marketing/4.1_CSA_History.pdf
[11] Kujáni K. O. (2014): Fenntarthatósági és rövid ellátási lánc modellek alkalmazásának hazai vizsgálata – Adaptációslehetőségek a homokháti tanyavilág esetében, Szent István Egyetem, Gödöllő, Doktori (Ph.D.) értekezés.
[12] Schlicht, S. – Volz, P. – Weckenbrock, P. – LeGallic, T. (2012): Community Supported Agriculture: An overview ofcharacteristics, diffusion and political interaction in France, Germany, Belgium and Switzerland. Agronauten andActeon 111 p.Copyright (c) 2020 Gradus