Gradus

VOL 3, NO 2 (2016): AUTUMN (NOVEMBER)

 

LÁNCSZEMEK A KECSKEMÉTI HOMOKKUTATÁSRÓL Második rész - 1984-2002

LINKS TO SAND RESEARCH IN KECSKEMÉT Part 2 – 1984-2002


Cserni Imre

Abstract

Összefoglaló jellegű tanulmányom két évtizedet felölelő kutatómunkám fő területeit és eredményeit mutatja be: Rozsnemesítés, vetésforgó és tápanyag-gazdálkodási kísérletek. Hexaploid triticalék nemesítése. Szántóföldi növények és zöldségfélék beltartalmi értékeinek vizsgálata. A csemegekukorica, paradicsom és, uborka hibrid vetőmag előállításban a túlzott tápanyag- (főleg nitrogén), és túlzott vízellátás, valamint hajtatott körülmények nem kedveznek a minőségi vetőmag előállításának. Ezzel szemben, viszont a kielégítő kálium tápanyag, kisebb nitrogén és foszfor tápanyag mellett és szűkösebb vízellátás esetén is, jobb minőségű vetőmagot eredményezhet. Különleges zöldségnövények hazai honosítás, nemesítése és tápanyagigényének vizsgálata. A SOIL és SOILN modellrendszer alkalmazása a tápanyag kimosódásban.

The main areas and the results of my research - shown in my study covering two decades of my scientific work - were: Rye breeding, crop rotation and nutrient management attempts. Hexaploid triticale breeding. Examination of the nutritional values of agricultural crops and vegetables. In the sweet corn, tomato and cucumber hybrid seed production systems, excessive nutrients - mainly nitrogen -, excess water supply, and forcing conditions are not favourable for the production of good quality seeds. In contrast, however, sufficient potassium nutrient supply, under insufficient nitrogen and phosphorus nutrient and smaller water supply, may result better quality seeds. Special vegetables domestic localization, breeding and nutrition needs. The Soil and soil nutrient leaching model system application.


Keywords

Kulcsszavak: gabona, zöldségnövények, minőségi vetőmag, tápanyag, vízellátás,

Keywords: grains, vegetables, high-quality seeds, nutrients, water supply,


References

[1] Antal J. - Egerszegi S.- Penyigey D.:1966. Növénytermesztés homokon. Mezőgazd. Kiadó. Budapest, 245p.
[2] Bauer F.: 1971. A rozs termesztése és nemesítése In: Lelley J.: A gabonatermesztési és nemesítési kutatáseredményei és a gyakorlat. Mezőgazd. Kiadó Budapest. 93-107,. 111-116.
[3] Bauer F.:1976. Növénytermesztés és tápanyag-gazdálkodás Duna-Tisza közi homoktalajokon. Doktori értekezés.Kecskemét.193p.
[4] Bauer, F., - Cseni, I.: 1993. A Duna-Tisza közi homokhátság mezőgazdasági hasznosításának kérdései. A Nyírségmezőgazdaság-fejlesztésének lehetőségei és távlatai című Tudományos Ülés. Nyíregyháza. 1993. szept. 21. 25-28.
[5] Cserni I. - Ferencz Á. 2005a. Gumós édeskömény (Foeniculum vulgare Mill. Conv. Azoricum mill. Thell.)termesztésének lehetősége és eredményessége hazánkban I. Erdei Ferenc III. Tudományos Konferencia II. kötet.2005 augusztus 23-24. Kecskemét. 737-741.
[6] Cserni I. - Kovács N. - Kovács A. - Buzás I. 2003d. A kálium hatása a karalábé termésére homok, öntés éscsernozjom talajon Erdei Ferenc Tudományos Konferencia 2003. 08. 28-29. KF KFK Kiadványa I. kötet. 282-287.
[7] Cserni I. - Kovács N. - Zana A. - Borsné Pető J. 2004. The migration of elements (N,P,K) in sandy soil III. ALPS-ADRIA SCIENTIFIC WORKSHOP. 1-6 March 2004. Dubrovnik, Croatia. pp. 30-34.
[8] Cserni I. - Kovács N. - Zana Sné. - Borsné Pető J. 2003c. Az elemek (N, P, K) mobilitása homoktalajon. ErdeiFerenc Tudományos Konferencia 2003. 08. 28-29. KF KFK Kiadványa I. kötet. pp. 277-281.
[9] Cserni I. (2012) Talajaink vízgazdálkodása, növénykultúrák öntözése a Duna-Tisza közén. AGTEDU 2012: AMagyar Tudomány Ünnepe alkalmából rendezett 13. Tud. Konf. Kecskemét, Kecskeméti Főiskola. pp. 11-19.
[10] Cserni I. (2014) Láncszemek a kecskeméti homokkutatásról. Első rész 1958-1983 GRADUS Vol 1. No 2.pp.74- 80.
[11] Cserni I. 1983. A talaj AL-oldható foszfortartalmának alakulása évenkénti és feltöltő műtrágyázás eseténlepelhomok talajon. Agrokémia és Talajtan. 32. (1-2) pp. 97-119.
[12] Cserni I. 1995. Az ökológiai adottságokhoz alkalmazkodó gazdálkodás távlatai a Duna-Tisza közén. Agrokémia ésTalajtan 44. (3-4) pp. 539-544.
[13] Cserni I.- Ferencz, Á. 2005b. Gumós édeskömény (Foeniculum vulgare Mill. Conv. Azoricum mill. Thell.)termesztésének lehetősége és eredményessége hazánkban I. Erdei Ferenc III. Tudományos Konferencia II. kötet.2005. augusztus 23-24. Kecskemét.742-745.
[14] Cserni I.- Füleky Gy. 2008. A Duna- Tisza homokhátság talajainak vízgazdálkodása. Talajvédelem. TalajtaniVándorgyűlés. Nyíregyháza, 2008.május 28-29. Talajvédelmi Alapítvány Bessenyei György könyvkiadóNyíregyháza. pp. 53-62.
[15] Cserni I.- Végh R.K.- Füleky Gy. 2000. Tápelemek modellezése és mérése a talajban zöldségnövények alatt.Kutatási zárójelentés a T 023348 OTKA témáról.1997-1999. (Kézírat) 50 p.
[16] Cserni, I.2010. Gumós édeskömény Magyarországon. Kertészet és Szőlészet.59. 12. 12-13.
[17] Cserni, I., - Bauer F.: 1998. A kecskeméti homokkutatás múltja, jelene és jövője. Az MTA Talajtani és AgrokémiaiBizottsága c. tudományos tanácskozás. In: Cserni Imre (szerk.) Homoktalajok hasznosításának időszerű kérdései ahazai homokkutatások tükrében. Kecskemét, 1997. aug. 28. KÉE KFK kiadványa 35-44.
[18] Cserni, I., - Hamar, N., - Hódosy, S., - Milotay ,P., 1990a. A víz, a talaj és a tápanyagellátás befolyása az uborkavetőmag-termesztés mennyiségi és minőségi jellemzőire. Zöldség- termesztési Kutató Intézet Bulletinje.Kecskemét. 23. 47-54.
[19] Cserni, I., - Hamar, N., - Prohászka, K,. 1984a. L'effet de l'azote sur la composition chimique des feuilles et desfruits de tomate. VIe Colloque International pour l'Optimisation de la Nutrition des Plantes. Montpellier. 3.pp.811-817.
[20] Cserni, I., - Hamar, N., - Prohászka, K., - Barla-Szabó, G., 1989. A csemegekukorica hibrid vetőmag biológiaiértékét befolyásoló tényezők vizsgálata a tápanyag függvényében. Zöldségtermesztési Kutató Intézet Bulletinje.Kecskemét. 22. 15-21.
[21] Cserni, I., - Hódosy, A .S., - Milotay, P., 1990b. The effect of soil type, water supply and mineral nutrition oncucumber seed yield and seed quality. XXIII. International Horticultural Congress.27 th August - 1 st September1990. Firenze, Italy. Abstr. 3154-2.
[22] Cserni, I., - Hodosy, A. S., and Milotay, P., 1990c. The effect of fertilization and water supply on cucumber seedyield and seed quality on different soil types. Internat. Seed Testing and Growing Conference. 25-28th June 1990.Gödöllő, Hungary. Abstr. 20.
[23] Cserni, I., – Kovács, N., 2002. A gumós édeskömény (Foeniculum vulgare Mill. convar. Azoricum Mill. Thell)termeszthetősége Magyarországon. Debreceni Egyetem Agrártudományi Közlemények 9. 119-121.
[24] Cserni, I., Kovács, N., Szalai, J., 2002b. Talaj-növény-ember kapcsolat a növénytáplálásban gumós édesköménytesztnövénnyel. II. Magyar Tudomány Napja, Bács-Kiskun Megyei Tudományos Fórum. Kecskemét, 2002. 10. 30 –2009. 11. 5. Kecskeméti Főiskola 3. 35-40.
[25] Cserni, I., Petro O-né. 1987. A gumós édeskömény termesztése és illóolaj-összetétele. Zöldségtermesztési KutatóIntézet Bulletinje. Kecskemét. 20. 73-84.
[26] Cserni, I., - Prohászka, K., - Vidéki, L., 1983. A sárgarépa tápanyaggazdálkodásának tanulmányozásatenyészedény-kísérletekben. Zöldségtermesztési Kutató Intézet Bulletinje. Kecskemét. 16. 95-107.
[27] Cserni, I., 1981. Gumós édeskömény. Bővülő zöldségválaszték (3). Kertészet és Szőlészet. 30. 49. 13.
[28] Cserni, I., 1982. Kukorica és rozs foszforműtrágyázása lepelhomok talajon. Kandidátusi értekezés. Kecskemét. 129p.
[29] Cserni, I., 1984b. A gumós édeskömény (Foeniculum vulgare convarietas Dulce Mill.) termesztésének lehetőségehazánkban. Zöldségtermesztési Kutató Intézet Bulletinje. Kecskemét. 17. 121-128.
[30] Cserni, I., 1984c. Csicsóka (Helianthus tuberosus L.) a homok növénye. Hajtatás, Korai Termesztés. 15. VI.2. 20-22.
[31] Cserni, I., 1986. A zöldségválaszték bővítési lehetősége vajrépával (Brassica rapa L. Convar. Rapa)Zöldségtermesztési Kutató Intézet Bulletinje. Kecskemét. 19. 133-140.
[32] Cserni, I., 1994. The effect of Nutrients and Variety on Keeping Quality during Storage of Fennel. (Foeniculumvulgare Mill. subsp. capillaceum Gilib. var. azoricum). Acta Horticulturae. 368. 1. 185-189.
[33] Cserni, I., 2000. Gumós édeskömény. Az ezredforduló növénye. Kertészet és Szőlészet 29. 17. p.
[34] Cserni, I., 2004. Váza gumós édeskömény. Okirat. Államilag elismert fajta, OMMI. Törzskönyv, VII. 3860.Budapest, 2004. dec.6.
[35] Cserni, I., 2011. Gumós édeskömény (Foeniculum vulgare ( Mill.) convar. Azoricum (Mill.Thel.)) magtermasztésikísérletek. AGTEDU 2011. Magyar Tudomány Ünnepe 2011. november 10. 12. Tud. Konf., 175-179.
[36] Cserni, I.,- Csősz Zs., 1996. Gumós édeskömény termesztés technológiája. KÉE KFK. Jubileumi kiadványa.Kecskemét. 102-110.
[37] Cserni, I., Kovács, N., Szalai, J., 2002a. Talaj-növény-ember kapcsolat a növénytáplálásban gumós édesköménytesztnövénnyel I. Magyar Tudomány Napja, Bács-Kiskun Megyei Tudományos Fórum. Kecskemét, 2002.10.30 -2009.11.5. Kecskeméti Főiskola 3. 29-34.
[38] Fehér B-né.:1986. A spárga. Akadémiai Kiadó.Budaoest.187p.
[39] Hamar, N., - Cserni, I., - Kecskeméti, L., 1989. A víz- és tápanyagellátás jelentősége a paradicsom hibridvetőmag-termesztésben fólia alatt és szabadföldön. Zöldségtermesztési Kutató Intézet Bulletinje. Kecskemét. 22. 89-97.
[40] https://hu.wikipedia.org/wiki/ Kiss Árpád
[41] Cserni - Gy. Füleky. - R.K. Végh. - I. Buzás. 2003b. Changes in the content of nutrient elements in fennel, followingfertilization with nitrogen and potassium. II. Alp-Adria Scientific Workshop, Trogir, 3-8 March 2003. pp. 35-39.
[42] Cserni I. – E. Pölös.,- – I. Buzás., 2003. Changes in the essential amino acid index in wheat and triticale varietiesas affected by N-supply. II. Alp-Adria Scientific Workshop, Trogir, 3-8 March 2003. 30-34.
[43] Cserni: 1999. Les perspectives d’une agriculture adaptée aux coditions écologiques dans la région entre le Danubeet la Tisza. Habilitációs előadás 23p. Debrecen.1999.április 15.
[44] I. Cserni – Gy. Füleky - K. R. Végh. 2001b. The Effect Value of Fennel (Foeniculum vulgare Mill. convar. AzoricumMill. Thell.) 12th International World Fertilizer Congress August 3-9, 2001, Beijing, China. 113-119.
[45] I. Cserni, - D. Isfan and M. Tabi., 1997. The physiological efficiency of nitrogen (PEN) on wheat and triticale andtheir amino acid content. 11 th World Fertilizer Congress 7-13 September, 1997 Gent - Belgium. BelgiumFertilization for Sustainable Plant Production and Soil Fertility. Proceedings. Vol. II.pp. 42-56.
[46] Isfan, D., - Cserni, I., - Tabi, M., 1991. Genetic variation of the physiological efficiency index of nitrogen in triticale.Journal of Plant Nutrition. 14. 12.pp.1381-1390.
[47] K. R. Végh and I. Cserni. 2001. Measured and simulated nitrate leaching in vegetable culture. Plant nutrition. Foodsecurity and sustainability of agro-ecosystems. pp. 936-937.
[48] Kádár I. 1980. Növényanalízis alkalmazása az agrokémiai szaktanácsadásban és kutatásban. Agrokémia ésTalajtan.29.(1-2):323-344.
[49] Kiss Á.: 1968. Triticale, a homok új gabonája. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, 179p.
[50] Milotay, P., - Cserni, I., 1996. A magvigor becslésének lehetősége uborkánál csíranövény méréssel optimum alattihőmérsékleten. Lippay János Tudományos Ülésszak Bp. Abstr. 604.
[51] Prohászka, K., - Cserni, I., - Fehér, B. II.: 1971. Effect of Nitrogen on Yield and Mineral Matter Content in Triticale.Acta Agronomica. 20. 1-2.pp. 101-107.
[52] Prohászka, K., - Cserni, I., 1969. Növekvő foszforműtrágya adagok hatása a monokultúrában termesztett kukoricaszemek Mn, Zn és Cu tartalmára Duna-Tisza közi lepelhomok talajon. Növénytermelés. 18. 3. 75-81.
[53] Prohászka, K., - Cserni, I., 1976. Nutrient content studies in maize and rye plants by means of leaf analysis onmantle sand soils between the Danube and Tisza. 4th International Colloquium on the Control of Plant Nutrition.Gent. II.pp. 543-550.Copyright (c) 2020 Gradus