Gradus

VOL 3, NO 2 (2016): AUTUMN (NOVEMBER)

 

MIÉRTEK ÉS HOGYANOK A HELYI TERMÉKEK FORGALMAZÁSRÓL - KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A TURISZTIKAI HASZNOSÍTÁSRA – HÁROM ORSZÁG ÖT TELEPÜLÉSÉNEK PÉLDÁJA ALAPJÁN

THE HOWS AND THE WHYS OF LOCAL PRODUCT DISTRIBUTION – PARTICULAR REGARD TO TOURISM EXPLOITATION – BASED ON THE EXAMPLES FROM THE FIVE SETTLEMENTS OF THREE COUNTRIES


Dr.Kóródi Márta Turizmus-Vendéglátás Tanszék, Gazdálkodási Kar, Pallasz Athéné Egyetem, Magyarország

Abstract

A tanulmány a helyi termékek turisztikai hasznosíthatóságának problémáját vizsgálja szekunder és primer kutatási módszerekkel arra keresve a választ, hogy megvalósul-e a helyi termék piacoknak tulajdonított turisztikai funkció. A szekunder kutatási egység összefoglalást és összehasonlítási lehetőséget nyújt a helyi termékek nemzeti szabályozására vonatkozóan az érintett desztinációkban: Franciaország (Bordeaux), Egyesült Királyság- Anglia (Durham), Magyarország (Budapest, Pécs, Szeged). A primer felmérések egyrészt a helyi termékek vásárlása iránti motivációra irányultak, valamint az interpretációs preferenciákra. A kutatás eredményeként a helyi termék forgalmazás megegyező és eltérő sajátosságainak beazonosítására volt alkalom, a kínálat szélességének és mélységének elemzésére. Az első két vizsgálat pozitív kapcsolatot tárt fel, míg a harmadik vizsgálati egység tekintetében ellentmondás tapasztalható, ezért a javaslatok az utóbbi témára vonatkoznak.

The study examines the problem of tourism usefulness of local product by primary and secondary research methods looking for the answer whether the touristic function attributed to the local markets realizes. The secondary research part provides a summary and a comparing possibility of national and municipal regulation of local products and local markets for the concerned destinations: France (Bordeaux), United Kingdom-England (Durham), Hungary (Szeged). The primary surveys relate to the local product offering based on structured observations carried out on the local stores and markets. In case of result of research it was a great opportunity to identify the similarities and differences of local product selling, to analyse the breadth and depth of supply, and to drawing conclusions about touristic usefulness. The first two studies revealed a positive relationship, and the third one showed contradiction. Therefore, the proposals relate to the latter topics.


Keywords

Kulcsszavak: helyi termék, helyi termék piac, közvetlen értékesítés, turisztikai kereslet, élménymenedzsment,

Keywords: local product, local farmers’ market, direct sale, tourist demand, experience management,


References

[1] Helyi termék kézikönyv (2016) Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
[2] Helyi termék kézikönyv (2014), Somogy Megyei Vállalkozó Központ Közalapítvány, Kaposvár
[3] Szabó D. -Juhász A. (2014) A piacok megítélése fogyasztói és termelői szempontból. In: Élemiszer, táplálkozás ésmarketing X. évfolyam 1.szám pp.29-36.
[4] Szakály Z.- Pallóné K. I.. - Nábrádi A. (szerk.) (2010) Marketing a hagyományos és tájjellegű élelmiszerek piacán.Kaposvári Egyetem, Kaposvár, 265.p.
[5] Troján Sz. - Varga Zs. - Kalmárné H. E. (2009) Állati eredetű „helyi termékek” értékesítési lehetőségei, avagytermékpálya – röviden. pp. 576–577.http://epa.oszk.hu/02000/02067/00016/pdf/EPA02067_AWETH2009575581.pdf (2016.04.16.)
[6] G. Fekete É. (2009) Helyi termékek előállítása és értékesítése a Zala Termálvölgyében. Zala TermálvölgyeEgyesület. http://zalatermalvolgye.hu/sites/default/files/helyi_termek_tanulmany_zalatermalvolgye_0.pdf (2016.06.20.)
[7] Bullerdiek, A – Pottebaum, P (2000) Az őstermelői értékesítés kézikönyve, AMC, Budapest p.310.
[8] Kárpáti L. – Lehota J. (szerk) (2010) Agrármarketing. Szaktudás Kiadó Ház Rt. 132.p.
[9] http://videkstrategia.kormany.hu
[10] http://www.hungarikum.hu/en (2016.08.11.)
[11] A tíz legfontosabb fogyasztói trend 2014-benhttp://www.kreativ.hu/marketing/cikk/a_tiz_legfontosabb_fogyasztoi_trend_2014_ben (2016.05.25.)
[12] http://www.termelotol.hu/termekkategoriak/termeloi-piacok/videki-piacok (2016.07.03.)
[13] http://www.helyboljobb.hu/ (2016.07.02.)
[14] Department for Environment, Food & Rural Affairs http://gov.uk (2016.07.24.)
[15] National Farmers’ Retail and Markets Association http://www.farma.org.uk/ (2016.07.24.)
[16] Food Standard Agency http://www.food.gov.uk/
[17] Le Minist?re de l’Agriculture, de l’agroalimentaire et de la For?t http://agriculture.gouv.fr/ (2016.07.29.)
[18] L’Association pour le maintien d’une agriculture paysanne http://www.reseau-amap.org/ (2016.07.29.)
[19] A helyi termelői piacokon történő árusítás élelmiszer-biztonsági feltételeiről szóló 51/2012. (VI. 8.) VM rendelet.
[20] A vásári, piaci és vásárcsarnoki árusítás közegészségügyi szabályairól szóló 59/1999. (XI. 26.) EüM rendelet.
[21] Az étkezési célra forgalomba kerülő vadon termett gombák gyűjtéséről, feldolgozásáról, forgalomba hozatalárólszóló 107/2011. (XI. 10.) VM rendelet
[22] Az élelmiszer-higiéniáról szóló, 852/2004/EK rendelet.
[23] A nem előrecsomagolt termékekre vonatkozó, No. 1169/2011/EU számú rendelet az allergének feltüntetéséről
[24] 2003. évi LXXXII. törvény az élelmiszerekről
[25] A mezőgazdasági őstermelő magánszemély adózásának alapvető szabályai, 6. sz. füzet 2016https://www.nav.gov.hu/nav/inf_fuz (2016.08.25.)
[26] 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól.
[27] A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény.
[28] A vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet.
[29] Kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről szóló 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet.http://elelmiszerlanc.kormany.hu/index (2016.08.02)
[30] Élelmiszerek jogszabály gyűjteményehttps://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/elelmiszer_takarmanybiztonsag/jogszabalyok/hazaijogszabalyok/elelm_jogsz.html (2016.07.14.)Copyright (c) 2020 Gradus