Gradus

VOL 3, NO 2 (2016): AUTUMN (NOVEMBER)

 

A TÁMOGATÁSOK RENDSZERE A HAZAI TEJÁGAZATBAN

SYSTEM OF SUBSIDIES IN THE HUNGARIAN DIARY SECTOR


Vőneki Éva,

Abstract

A 2015. évben jelentős változáson esett át az uniós és így a hazai támogatási rendszer, melynek során a tejágazat keretében is új jogcímek alkalmazására nyílt mód. A legjelentősebb új elem a termeléshez kötött támogatás érdemben mérsékelheti a piaci nehézségeket. Várhatóan hazai termelők esetében számos pozitív hatás számszerűsíthető. A tanulmány az elérhető támogatások révén kimutatható hatások bemutatására törekszik.

The subsidies in the EU and in Hungary also have been changed significantly in 2015. During this process has been created several new measures also. The most significant new measure, the coupled payment schemecould be possible to reduce market problems. Hopefully in case of the Hungarian farmers will be possible to summarize several advantages. This study focusing on the consequences of the available payments.


Keywords

Kulcsszavak: Közös Agrárpolitika, tej, közvetlen, támogatások,

Keywords: Common Agricultural Policy, milk, direct payments,


References

[1] Agrárgazdasági Kutatóintézet [2016]: A fontosabb termékpályák piaci folyamatai, ISSN 2063-5397 o. 82.
[2] Agrarszerktor [2016]: Brüsszelben azért küzdenek, hogy mindenki meg tudjon élni a munkájából,http://www.agrarszektor.hu/europai_unio/brusszelben_azert_kuzdenek_hogy_mindenki_meg_tudjon_elni_a_munkajabol.6302.html [Megtekintés: 2015, augusztus 11.].
[3] Európai Bizottság [2016]: EU historical series, http://ec.europa.eu/agriculture/market-observatory/milk/pdf/eu-historical-price-series_en.xls [Megtekintés: 2015, szeptember 3.].
[4] Európai Bizottság [2016]: Direct payments 2015-2020 Decisions taken by Member States: State of play asat June2016Informationnote,
[5] Feldman Zsolt [2016]: A 2016. évi területalapú támogatások értékelése, előadás XVII. Mezőgazdasági ésVidékfejlesztési Fórum,Kecskemét, 2016. augusztus 22.
[6] Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal [2016]: Támogatási adatbázis
[7] Vőneki Éva, Mándi Nagy Dániel [2014]: A tejágazat kilátásai a kvótarendszer megszüntetése után. Budapest,Agrárgazdasági Kutató Intézet. 126 p. ISBN 978-9-634915-93-5, ISSN 2061-8204
[8] 9/2015. (III. 13.) FM rendelet a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairólCopyright (c) 2020 Gradus