Gradus

VOL 3, NO 2 (2016): AUTUMN (NOVEMBER)

 

A TÁRSADALMI SZELEKCIÓS HIPOTÉZISEN ALAPULÓ REGIONÁLIS EGÉSZSÉG-EGYENLŐTLENSÉGEK EURÓPÁBAN

REGIONAL HEALTH INEQUALITIES BASED ON THE SOCIAL SELECTION HYPOTHESIS IN EUROPE


Egri Zoltán, Kőszegi Irén Rita

Abstract

Az egészség és a társadalmi-gazdasági fejlettség kapcsolatával, azok egyenlőtlenségével foglalkozó szakirodalom alapján a két jelenség közötti összefüggés kétirányú, azokra kettős ok-okozati, egymást erősítő kapcsolat jellemző. Dolgozatunk az ún. társadalmi szelekciós hipotézis térbeli összefüggéseit ismerteti a regionális Európában.

According to literature discussing the link and inequalities between health and socio-economic development, there is a synergistic interrelationship between these two phenomena coupled with a double cause-and-effect mechanism. In our study we describe the spatial correlations of the so-called social selection hypothesis in the regional Europe.


Keywords

Kulcsszavak: egészség-egyenlőtlenségek, térbeliség, területi autokorreláció, gazdasági fejlettség,

Keywords: health inequalities, spatiality, spatial autocorrelation, economic development,


References

[1] RICHARDSON, E. A.. - PEARCE, J. - MITCHELL, R. - SHORTT, K. N. - TUNSTALL, H. (2013): Have regionalinequalities in life expectancy widened within the European Union between 1991 and 2008? European Journal ofPublic Health 24 (3): 357–363.
[2] MESLÉ, F. (2004): Mortality in Central and Eastern Europe: long-term trends and recent upturns Demographicresearch Special Collection 2. http://www.demographic-research.org/special/2/3/s2-3.pdf (letöltve: 2009. január)
[3] DARÓCZI, E. (2004): A várható élettartam Magyarországon európai összehasonlításban. In Daróczi, E. – Kovács,K. (eds.): Halálozási viszonyok az ezredfordulón: társadalmi és földrajzi választóvonalak pp. 41-74., KSHNépességtudományi Kutató Intézet, Budapest
[4] BONCZ, I. – SEBESTYÉN, A. (2006): Economy and mortality in Eastern and Western Europe between 1945 and1990: the largest medical trial of history International Journal of Epidemiology (35) 3: 796-797.
[5] MARMOT, M. (2013): Health inequalities in the EU — Final report of a consortium. European CommissionDirectorate-General for Health and Consumers.
[6] CSDH (2008): Closing the gap in a generation: health equity through action on the social determinants of healthFinal Report of the Commission on Social Determinants of Health World Health Organization, Geneva.
[7] PRESTON, S. H. (1975): The changing relation between mortality and level of economic development ReprintedInternational Journal of Epidemiology 2007 36 (3): 484–490.
[8] DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES (DHHS) (1980): Inequalities in health: report of a researchworking group (The Black Report) HMSO, London.
[9] MACKENBACH, J. (2012): The persistence of health inequalities in modern welfare states: The explanation of aparadox Social Science & Medicine 75: 761-769.
[10] VANICSEK M. - AKAR L. - ADLER J. - BOROS J. - BORBÉLY SZ. - BARTA J. - FEKETE GYŐR L. - POGÁNY CS.- RIGLER A. - TOMPA T. (2003): Az egészségügy makrogazdasági összefüggésrendszere GKI GazdaságkutatóRt., Budapest.
[11] WHO (2002): Health, Economic Growth, and Poverty Reduction The Report of Working Group 1 of the Commissionon Macroeconomics and Health WHO, Geneva.
[12] BOSSUYT, N. – VAN OYEN, H. (2003): Health Expectancy by socio-economic status in Belgium Scientific Instituteof Public Health Unit of Epidemiology, Brussels.
[13] GUSTMAN, A. L.–STEINMEYER, T. L. (2004): A Disaggregated, Structural Analysis of Retirement by Race,Difficulty of Work and Health The Review of Economics and Statistics 68 (3): 509–513.
[14] SCHULTZ, P. (2002): Wage gains associated with height as a form of health human capital Economic GrowthCenter, Yale Economic Growth Center Discussion Paper No 841.Yale University, New Haven, CT.
[15] STRAUSS, J.–THOMAS, D. (1998): Health, nutrition and economic development Journal of Economic Literature 36(2): 766–817.
[16] NEMES NAGY, J. (1998): A tér a társadalomkutatásban Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület, Budapest.
[17] TOMPA, E. (2002): The Impact of Health on Productivity: Empirical Evidence and Policy Implications In: SHARPE,A.–ST-HILAIRE, F.–BANTING, K. G. (eds.): The Review of Economic Performance and Social Progress, 2002:Towards a Social Understanding of Productivity pp. 181-202., Institute for Research on Public Policy, Canada.
[18] BARRO, R. J. (2013): Health and Economic Growth Annals of Economics and Finance 14 (2): 305–342.
[19] WORLD ECONOMIC FORUM - HARVARD SCHOOL OF PUBLIC HEALTH (2011): The Global Economic Burdenof Non-communicable Diseases World Economic Forum, Geneva.
[20] EGRI, Z. (2016): Európai halandósági krízis a múltban és napjainkban. Kézirat.
[21] EUROPEAN COMMISSION (2007): Together for Health Health Programme 2008-2013. Health & ConsumerProtection Directoriate-General. Available:http://ec.europa.eu/health/ph_programme/documents/prog_booklet_en.pdf [Megtekintés: 25-09-2015].
[22] COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THEEUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS (2009):Solidarity in health: Reducing health inequalities in the EU. Brussels, 20.10.2009. Available:http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/socio_economics/documents/com2009_en.pdf [Megtekintés: 25-09-2015].
[23] SAJTOS, L. - MITEV, A. (2007): SPSS kutatási és adatelemzési kézikönyv Alinea Kiadó, Budapest.
[24] TÓTH, G. (2014): Térinformatika a gyakorlatban közgazdászoknak Miskolci Egyetem, Miskolc.
[25] DUSEK, T. (2004): A területi elemzések alapjai ELTE TTK Regionális Földrajzi Tanszék Regionális TudományiTanulmányok 10., Budapest. Available: http://rs1.szif.hu/~dusekt/dusektamasateruletielemzesekalapjai.htm [Megtekintés: 15-12-2012]
[26] ANSELIN, L. (1995): Local Indicators of Spatial Association - LISA Geographical Analysis 27 (2): 93 - 115.
[27] BÁLINT, L. (2010): A területi halandósági különbségek Magyarországon 1980-2006 KSH NépességtudományiKutató Intézet, Budapest.
[28] BRUNET, R. (2002): Lignes de force de l’espace Européen. – Mappe Monde 66. pp. 14-19. http://www.mgm.fr
[29] MACKENBACH, J. – LOOMAN. C.W.N. (1994): Living standards and mortality in the European Community Journalof Epidemiology and Community Health, 48 (2): 140-145.
[30] TOBLER, W. (1970): A computer movie simulating urban growth in the Detroit region. Journal of EconomicGeography, 46: 234–240.Copyright (c) 2020 Gradus