Gradus

VOL 3, NO 2 (2016): AUTUMN (NOVEMBER)

 

SZILVA ALANY-NEMES KOMBINÁCIÓK GENERATÍV TELJESÍTMÉNYE KECSKEMÉTEN 2016-BAN

GENERATIVE CAPACITY OF THE PLUM ROOTSTOOK– VARIETY COMBINATIONS IN KECSKEMÉT IN 2016


Kajtár-Czinege Anikó

Abstract

Vizsgálatom célja a Pallasz Athéné Egyetem Vacsi-közi bemutató kertben lévő szilvaültetvény 2016-os terméshozam ismertetése. A 2010-ben indult kísérlet különböző alany-nemes kombinációkból áll. A vizsgálati eredmények kecskeméti homoktalajú termővidékre vonatkoznak. A kiértékelésnél 2016- ban is figyelembe vettem a meteorológiai adatokat is, azoknak sajátosságait és a terméshozamra gyakorolt hatását.

The aim of my paper is to inform you about the 2016 plum yield, which orchard can be found in the University of the Pallasz Athéné in Vacsi-lane district – show garden. The plums planted in 2010 contain different variety and rootstock combinations. The results characterize the Kecskemét region, which is a sand soil production area. During the data analysis I took the 2016 meterological data into consideration, its specialities and effects on the yield.


Keywords

Kulcsszavak: szilvafajták, szilva alanyok, terméshozam, orsókorona, konténeres vizsgálat,

Keywords: plum varieties, plum rootstocks, yield, spindle crown, container examination,


References

[1] Balmer M. (2012): Fajtaleírás In.: Nyéki J. – Soltész M.- Szabó Z.(szerk.): Minőségi szilvatermesztés. DebreceniEgyetem , AGTC, Kertészettudományi Intézet. 11-28.p.
[2] FAO adatok: faostat.fao.org
[3] Horváth Cs. (2013) Régi és új szilvafajták Kertészet és Szőlészet 2013. (62. évf.) 46. sz. 16-19. old.
[4] Szilvafajták leírása: http://www.artevos.de/en/list-of-varieties
[5] Hrotkó K. (1999) A gyümölcsfajták alanyai. In: Hrotkó Gyümölcsfaiskola. Mezőgazda Kiadó. Budapest.
[6] KSH adatok: https://www.ksh.hu
[7] Surányi D.- Erdős Z.: (2006) Fontosabb szilvafajták. In: Surányi (szerk.) Szilva. Mezőgazda Kiadó. Budapest 82-108.p.Copyright (c) 2020 Gradus