Gradus

VOL 3, NO 2 (2016): AUTUMN (NOVEMBER)

 

EGY MIKROBIÁLIS KÉSZÍTMÉNY SZAMÓCA TERMÉSHOZAMÁRA ÉS LOMBOZATÁRA KIFEJTETT HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA

INVESTIGATION OF THE EFFECT OF A MICROBIAL INOCULANT ON THE YIELD AND FOLIAGE OF STRAWBERRY


Mihálka Virág, Pető Judit, Hüvely Attila, Király Ildikó

Abstract

Vizsgálatokat indítottunk el annak megállapítására, hogy milyen hatással van egy harmadik generációs mikrobiológiai készítménnyel történő talajoltás alkalmazása a szamóca növekedési erélyére, valamint termésmennyiségére, ökológiai gazdálkodásban. Vizsgálataink alapján az első évben a termésmennyiség, a gyümölcsök száma, valamint a gyümölcsök mérete tekintetében nem mutatkozott szignifikáns különbség a baktériumkészítménnyel kezelt, valamint a kontroll területen nevelt növények között. Szignifikáns növekedést tapasztaltunk ugyanakkor a levélfelület nagyságában a mikrobiális készítménnyel kezelt növények esetében, a kontrollhoz viszonyítva.

In these experiments effects of a third generation microbial inoculant on the growth and yield of strawberry were investigated in ecological farming. In the first year, there was no significant difference in the yield and in the size and number of fruits between the plants grown on the field inoculated with microbial product, compared to control. At the same time significant increase in the size of leaf area was found among treated plants compared to controls.


Keywords

Kulcsszavak: ökológiai gazdálkodás, baktérium készítmény, mikrobiális oltóanyagok, növekedést serkentő, rhizobaktériumok, szamóca (Fragaria × ananassa),

Keywords: ecological farming, bacteria fertilizers, microbial inoculants, Plant growth promoting, rhizobacteria (PGPR), strawberry (Fragaria × ananassa),


References

[1] Adesemoye AO, Torbert HA, Kloepper JW (2009): Plant growth-promoting rhizobacteria allow reducedapplication rates of chemical fertilizers. Microb Ecol 58:921–929
[2] Biró B, Köves-Péchy K, Vörös I, Takács T, Eggenberger P, Strasser RJ (2000): Interrelations betweenAzospirillum and Rhizobium nitrogen-fixers and arbuscular mycorrhizal fungi in the rhizosphere of alfalfa insterile, AMF-free or normal soil conditions. Appl Soil Ecol 15:159–168
[3] Carvalhais LC, Dennis PG, Fan B, Fedoseyenko D, Kierul K, Becker A, von Wiren N., Borriss R. (2013): LinkingPlant Nutritional Status to Plant-Microbe Interactions. PLoS ONE 8(7): e68555. doi:10.1371
[4] Cohen AC, Travaglia CN, Bottini R, Piccolia PN (2009): Participation of abscisic acid and gibberellins producedby endophytic Azospirillum in the alleviation of drought effects in maize. Botany, 2009, 87(5): 455-462, DOI:10.1139/B09-023
[5] Esitken A, Yildiz HE, Ercisli S, Donmez MF, Turan M, Gunes A (2010) Effects of plant growth promotingbacteria (PGPB) on yield, growth and nutrient contents of organically grown strawberry. Sci Hortic 124(1):62–66
[6] Buyer JS, Roberts DP, Russek-Cohen E (1999): Microbial community structure and function in thespermosphere as affected by soil and seed type. Can. J. Microbiol. 45, 138–144.
[7] Kaymak HC (2010): Potential of PGPR in Agricultural innovations. in: Maheshwari DK (ed.) Plant growth andhealth promoting bacteria. Microbiology Monographs 18, DOI 10.10076978-3-642-13612-2_3, Springer-VerlagBerlin Heidelberg
[8] Latour X, Philippot L, Corberand T and Lemanceau P (1999) The establishment of an introduced community offluorescent pseudomonads in the soil and the rhizosphere is affected by the soil type. FEMS Microb. Ecol. 30,163–170.
[9] Marschner P, Crowley D, Yang CH (2004): Development of specific rhizosphere bacterial communities inrelation to plant species, nutrition and soil type. Plant and soil 261 (1):199–208doi:10.1023/B:PLSO.0000035569.80747.c5
[10] Matics H, Bíró B (2015): A termékenységet javító baktériumos talajoltás történeti áttekintése. Journal of CentralEuropean Agriculture 16 (2): 231-248
[11] Strawberry plant named ‘JOLY’ (2012), US szabadalom, US PP23126 P3https://www.google.com/patents/USPP23126 letöltés: 2016. július 13.Copyright (c) 2020 Gradus