Gradus

VOL 3, NO 2 (2016): AUTUMN (NOVEMBER)

 

A GREENMAN AGRO TERMÉSNÖVELŐ KÉSZÍTMÉNY HATÁSA NÉHÁNY SZŐLŐFAJTA GYÖKERESEDÉSÉRE

THE EFFECT OF GREENMAN AGRO YIELD ENHANCING SUBSTANCE ON THE ROOT FORMATION OF SOME GRAPE VARIETY


Baglyas Ferenc, Tajti Sándor

Abstract

Egy szőlőszaporítóanyag termelő üzem sikeres tevékenységének legfontosabb záloga, hogy egységnyi területen mennyi gyökeres szaporítóanyagot tud előállítani. Ez a szaktudáson és a gyökereztetés feltételein múlik, nem is beszélve a szaporító alapanyag minőségétől. Hagyományosan szintetikus gyökereztető hormonokkal lehet növelni az eredést, az utóbbi években azonban megjelentek olyan biostimulátor anyagok, melyek a gyökérképződésen túl a növények fejlődésére, ellenálló képességére is pozitívan hatnak. Ezzel a kihozatal javul, a gyökeres szaporítóanyag pedig fejlettebb lesz. Kísérletünkben a Greenman Agro biostimulátort alkalmaztuk a dugványok beáztatására, tápoldatozásra és permetezésre. Az összes fajta esetében a kezelt növények szignifikánsan növelték a hajtások hosszát, viszont a pozitív hatás nem minden fajtánál volt megfigyelhető. A talaj, a domborzat nagymértékben módosította az eredményeket, ezért célszerű lenne a kísérletet tenyészedényben megismételni..

The most important key to successful operation of a grape nursery is the number of propagation material produced per unit. This depends on the expertise and the conditions for rooting, not to mention the quality of the cuttings/graftings. Traditionally, synthetic rooting hormones can increase the development of adventitious roots, but in recent years biostimulator materials appeared, which can have a similar positive effect. Besides, they increase the resistance and root/shoot development. In our experiment, Greenman Agro biostimulator was used in soaking the cuttings, fertigation and spraying the plants. We studied the impact of the biostimulator by measuring shoot length of three grape varieties. As far as all the plants were concerned the treatment was significantly better than control, however, this positive effect was not observed in all varieties. Soil and topography significant changed the results. It would be advisable to repeat the experiment in controlled conditions.


Keywords

Kulcsszavak: szőlő gyökeres dugvány, biostimulátor, szőlőfajták gyökeresedése,

Keywords: grapevine propagation material, biostimulators, rooting habits of grape varieties,


References

[1] Balázsy S. – Bartók T. – Benedek SZ. – Biró B. – Keresztes ZS. – Máté S. – Szécsi Á. –
[2] Calvo, P. - Nelson, L. - Kloepper J. W. (2014): Agricultural uses of plant biostimulants, October 2014, Volume 383,Issue 1-2.
[3] Ferencz Á. – (2008): A szervezés, a munkaszervezés fogalmai, feladatai. In: Szervezés és logisztika. szerk. HajósL.-Pakurár M.-Berde Cs., Szaktudás Kiadó Ház, Budapest, 12-31.p.
[4] Füleki Gy. (1999): Tápanyag-gazdálkodás. Mezőgazda Kiadó, Budapest
[5] Hajdu E. - Ésik A-né. (2001): Új magyar szőlőfajták. Mezőgazda Kiadó, Budapest
[6] Sz. Hegedűs, I. Kristó, Cs. Litkei, V. Vojnich (2008): Impact of bacterial fertilizer on the component of industrial poppyvarieties. Cereal Research Communications 36:(S3) pp. 1719-1722. (2008). 7th ALPS-ADRIA Scientific Workshop.Stará Lesná, Szlovákia: 2008.04.28 -2008.05.01.
[7] Kozma P. (2001): A szőlő és termesztése II. Akadémiai Kiadó, Budapest
[8] Szarvas Z. (2016): Biostimulátorokkal a biztonságos termelésért. Agro napló, Vol.20 No.4 pp.49
[9] J. Pető – A. Hüvely – E. Pölös – I. Cserni (2014): Leaf macronutrient composition of grapes in south plain hungarianvineyards. Review on Agriculture and Rural Development 3:(1) pp. 250-255. ISSN: 2063-4803
[10] www.greenman.huCopyright (c) 2020 Gradus