Gradus

VOL 3, NO 2 (2016): AUTUMN (NOVEMBER)

 

POLIKARBONÁT ÖMLEDÉK NYÍRÓ VISZKOZITÁSÁNAK VIZSGÁLATA

POLYCARBONATE MELT SHEAR VISCOSITY MEASURING


Tóth Gergely, Bata Attila, Prof. Dr. Belina Károly

Abstract

Munkánk során széles deformációsebesség tartományban (0,05 – 240.000 s-1), valamint több hőmérsékleten vizsgáltuk polikarbonát ömledék nyírási viszkozitását. A kutatásunk során több vizsgálati módszer mért eredményeit összesítettük, majd viszkozitásfüggvénnyel matematikailag is meghatároztuk a vizsgált alapanyag nyírási viszkozitását.

In our work we present an investigation of polycarbonate melt shear viscosity in wide range shear rate. In the course of our research we aggregated more testing method results and mathematically determined viscosity equation of the tested material.


Keywords

Kulcsszavak: reológia, viszkozitás-görbe, viszkozitásfüggvény, polikarbonát,

Keywords: rheology, viscosity curve, viscosity equation, polycarbonate,


References

[1] Czvikovszky Tibor, Nagy Péter, Gaál János: A polimertechnika alapjai, Műegyetemi kiadó, Budapest, 2000
[2] Dr. Halász László, Dr. Molnár Imre, Dr. Mondvai Imre: A polimerek feldolgozásának reológiai alapjai, MűszakiKönyvkiadó, Budapest 1978
[3] TA instruments által biztosított oktatási anyag az Ares G2 típusú rotációs viszkoziméterhez – Study of rheologytheory and applications; http://www.tainstruments.com/
[4] Dr. Szűcs András, Műanyag ömledékek nagysebességű áramlásának tanulmányozása PhD dolgozat, MiskolciEgyetem, Kerpely Antal Anyagtudományok és Technológiák Doktori Iskola 2010.
[5] Tóth Gergely, Dr. Szabó Tamás: Polymer melt viscosity measuring by an injection machineGARDUS; VOL 2, NO 2 (2015): AUTUMN (NOVEMBER) ISSN: 2064-8014; 112-11
[6] F.N.Cogswell: Polymer Melt Rheology, London 1981.
[7] Gert E. Baumann, Samuel Steingiser: Rehological Measurements on Polycarbonate; JOURNAL 0F POLYMERSCIENCE. PART A VOL 1, PP. 3395-3406; Department Mobay Chemical Company, New Martinsville, WestVirginia 1963.
[8] Fuqian Yang: Viscosity Measurement of Polycarbonate by Using a Penetration Viscometer; POLYMERENGINEERING AND SCIENCE, Vol.37, No.1; Department of Mechanical Engineering University of Rochester1996.Copyright (c) 2020 Gradus