Gradus

VOL 3, NO 2 (2016): AUTUMN (NOVEMBER)

 

VÁSÁRLÁSÖSZTÖNZŐ RENDEZVÉNNYEL SZEMBENI ÜZLETVEZETŐI ELVÁRÁSOK ÉS ELÉGEDETTSÉG FELTÁRÓ KUTATÁSA

EXPLORATORY RESEARCH OF SHOP MANAGERS’ SATISFACTION AND EXPECTATIONS OF A SALES PROMOTION EVENT


Földi Kata

Abstract

Témaként az egyik magyar élelmiszer kiskereskedelmi üzletlánc konkrét vásárlásösztönző rendezvényével kapcsolatos elégedettség és elvárás kutatását választottam. Megközelítésem több szempontból sajátos. Egyrészt térbeli fókuszában, mivel Kelet-Magyarországon alacsonyabb a vásárlóerő, másrészt célcsoportjában karakterisztikus, mivel mind tudományos kutatók, mind piackutató intézeti kutatások vásárlói célcsoport orientáltan folytatnak vásárlásösztönző kutatásokat.

I chose the research of shop managers’ satisfaction and expectations of a sales promotion event. My approach is peculiar in many ways. On one hand, spatially due to the East Hungary lower purchasing power, and on the other hand – from the point of view of the target market – it is characteristic as both scientific researchers and market research institutes carry out researches about promotional according to target markets.


Keywords

Kulcsszavak: Vásárlásösztönzési rendezvény, Feltáró kutatás, Elvárás és elégedettség vizsgálat, Élelmiszer kiskereskedelem, Kelet-Magyarország,

Keywords: Sales promotion event, Exploratory research, Expectation and satisfaction, Food trade, East Hungary,


References

[1] Bauer András – Berács József (2006) Marketing. Budapest Aula Kiadó 658 p.
[2] Cummins Julian - Mullin Roddy (2010) Sales Promotion: How to Create, Implement and Integrate Campaigns that really work.5th edition Kogan Page Limited
[3] Engel, James F. – Warshew, Martin R. – Kinnera, Thomas C. (1991) Promotional strategy, H Irwin 621 p
[4] Fazekas Ildikó-Harsányi Dávid: Marketingkommunikáció (2004) Budapest, Szókratész Külgazdasági Akadémia,
[5] Gfk piackutató intézet A nők és az idősebbek tudatosabb vásárlók [Online]. Available:
[6] http://www.gfk.com/pt-br/insights/press-release/a-nok-es-az-idosebbek-tudatosabb-vasarlok/ [Megtekintés: 28-Jun-2016]
[7] Hofmeister-Simon-Sajtos (2003): A fogyasztói elégedettség. Alinea Kiadó, Budapest
[8] Horváth Ágnes – Lehota József – Pénzes Györgyné – Gyenge Balázs (2003) Kereskedelmi marketing Gödöllő: Egyetemijegyzet
[9] Howard (1977): Consumer Behavior: Application of Theory. McGraw-Hill, New York
[10] Kazmi, S H H – Batra, Satish K (2009) Advertising And Sales Promotion. third edition New Delhi
[11] Keller Veronika (2010) Az értékesítésösztönzés mint stratégia és taktika a kiskereskedelemben (Vizsgálatok kiskereskedők ésfogyasztók körében a magyarországi felsőruházati termékek piacán) Doktori értekezés tézisei Győr
[12] Kotler, Philip – Keller, Kevin Lane (2012) Marketingmenedzsment Budapest: Akadémiai kiadó 893 p.
[13] Lehota József (2001) Élelmiszergazdasági marketing, Budapest: Műszaki könyvkiadó
[14] Lehota J., Horváth Á., Gyenge B. (2005), „A vevői üzletválasztást meghatározó tényezők feltárása a hagyományos boltiélelmiszer-kiskereskedelem területén, kvalitatív kutatás segítségével” Marketing & menedzsment 2005. XXXIX. évf. 3. sz. p.4-16.
[15] Lehota József - Tomcsányi Pál (1994) Agrármarketing szervezetek szerepe a minőségfejlesztésben és szabályozásban. „AGRO21” F.
[16] Pénzes Ibolya Rózsa – Gyenge Balász (2010) Kereskedelmi marketing Gödöllő: Egyetemi jegyzet 212 p.
[17] Pénzes Ibolya (2009) Vásárlásösztönzés rendszere és struktúrája a hazai FMCG piacon Economica Szolnoki Főiskolatudományos közleményei 2009. 2. évfolyam. 1. szám 3-17. p.
[18] Törőcsik Mária (1998) Kereskedelmi marketing. 2. kiadás Budapest: Közgazdasági és Jogi könyvkiadó
[19] Vágási Mária (2007) Marketing – stratégia és menedzsment Budapest: Alinea kiadó
[20] Yi (1990): A critical review of consumer satisfaction. Review of Marketing. Chicago: American Marketing AssociationCopyright (c) 2020 Gradus