Gradus

VOL 3, NO 2 (2016): AUTUMN (NOVEMBER)

 

KÜLÖNBÖZŐ TALAJTAKARÁSI MÓDOK HATÁSA ÖKOLÓGIAI SZAMÓCA ÜLTETVÉNYBEN

THE EFFECT OF DIFFERENT MULCHING SYSTEMS IN ORGANIC STRAWBERRY ORCHARD


Király Ildikó, Palkovics András, Mihálka Virág

Abstract

A vizsgálatok során három talajtakarási mód (agroszövet, fűnyesedék, szalma) gyümölcsminőségre és terméshozamra kifejtett hatását hasonlítottuk össze a takaratlan kontroll parcellával szamócánál. Szignifikáns különbséget kaptunk a talajtakarási módok között a gyümölcsök száma és a terméshozam tekintetében mindkét fajta esetében, ill. a ’Joly’ esetében a gyümölcsök méretében is.

We have compared the effect of three different mulching systems (black geotextile, straw, cut grass) and an uncoverd plot on the fruit quality and yield in strawberry. Significant differences were found between the mulching systems in the number of fruits and in the yield of both strawberry cultivars and in the size of fruits of ‘Joly’.


Keywords

Kulcsszavak: mulcsozás, ökológiai gazdálkodás, talajhőmérséklet, Fragaria × ananassa ’Asia’, Fragaria × ananassa ’Joly’,

Keywords: soil covering, organic farming, soil temperature, Fragaria × ananassa ’Asia’, Fragaria × ananassa ’Joly’,


References

[1] 543/2011 EU rendelet. A bizottság 543/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. június 7.) az 1234/2007/EK tanácsirendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatraalkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R0543&qid=1473169898407&from=HU. letöltés: 2016. szeptember 7.
[2] Babicz Sz. 2002. Minőségi szamócatermesztés. Mezőgazda Kiadó. Budapest
[3] Brockamp, L., Benduhn, B., Rueß, F. 2009. Anbausysteme und Kulturführung im ökologischen Erdbeer- undStrauchbeerenanbau zur Erhöhung der Bestandessicherheit (incl. Strategien gegen Verunkrautung).Abschlussbericht zum Forschungsprojekt. http://orgprints.org/16788/ letöltés: 2016. szeptember 7.
[4] Godin, R., Ela, S., Max, S., Schultz, K., Rohde, J. 2006. Organic Alternatives for Weed Control and Ground CoverManagement: Effects on Tree Fruit Growth, Development and Productivity. Technical Bulletin TB06-03.http://www.colostate.edu/dept/aes/Pubs/pdf/tb06-3.pdf. letöltés: 2016. szeptember 7.
[5] Hammer, ?., Harper, D.A.T., and P. D. Ryan, 2001. PAST: Paleontological Statistics Software Package forEducation and Data Analysis. Palaeontologia Electronica 4(1): 9.
[6] Kivijärvi, P., Parikka, P., Tuovinen, T. 2002. The effect of different mulches on yield, fruit quality and strawberry mitein organically grown strawberry. In: Organic production of fruit and berries, Nordic Association of AgriculturalScientists. http://orgprints.org/6188/ letöltés: 2016. szeptember 7.
[7] Papp J. 2004. A gyümölcsök termesztése. Mezőgazda Kiadó. Budapest
[8] Radics L., Székelyné E.B., Pusztai P., Horváth K. 2006. Role of mulching in weed control of organic tomato.Zeitschrift für Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz. 20:643-650.
[9] Schonbeck, M.W., Evanylo, G.K. 1998. Effects of Mulches on Soil Properties and Tomato Production I. SoilTemperature, Soil Moisture and Marketable Yield. Journal of Sustainable Agriculture. 13(1): 55-81.
[10] Strawberry plant named ‘JOLY’ (2012), US szabadalom, US PP23126 P3https://www.google.com/patents/USPP23126 letöltés: 2016. szeptember 5.
[11] Weissinger, H., Eggbauer, R., Steiner, I., Spornberger, A., Steffek, R., Altenburger, J., Jezik, K. 2010. Yield andfruit quality parameters of new early-ripening strawberry cultivars in organic growing on a highly Verticillium-infestedsite. http://www.ecofruit.net/2010/36_RP_H_Weissinger_R_Eggbauer_I_Steiner_et_al_S243bis249.pdf. letöltés:2016. szeptember 5.Copyright (c) 2020 Gradus