Gradus

VOL 3, NO 2 (2016): AUTUMN (NOVEMBER)

 

A 2015-2016. ÉVI CÖNOLÓGIAI FELVÉTELEZÉSEK EREDMÉNYEINEK AZ ÖSSZEHASONLÍTÁSA A KISKUNSÁGI NEMZETI PARK TERÜLETÉN

RESULTS OF COENOLOGICAL RECORDINGS IN 2015- 2016 COMPARE WITH ON KISKUNSÁGI NATIONAL PARK


Vojnich Viktor József, Hüvely Attila, Pető Judit, Pölös Endre

Abstract

Vizsgálatainkat Kunpeszéren, a Kiskunsági Nemzeti Park területén végeztük. A cönológiai felvételezések 2x2 méteres kvadrátokban történtek. Megállapítottuk a társulások faji összetételét és borítottságát. Felszaporodott gyomok 2015-ben: parlagfű (Ambrosia artemisiifolia), pipacs (Papaver rhoeas), tövises iglice (Ononis spinosa), mezei iringó (Eryngium campestre). Felszaporodott gyomok 2016-ban: parlagfű (Ambrosia artemisiifolia), vadmurok (Daucus carota), fehér somkóró (Melilotus albus), orvosi somkóró (Melilotus officinalis).

Our tests were carried out in Kunpeszér, the Kiskunság National Park. The coenological recordings were made in 2x2 meter quadrates. We found out species’ composition and coverage. The following weeds spread in 2015: common ragweed (Ambrosia artemisiifolia); poppy (Papaver rhoeas); spiny restharrow (Ononis spinosa); field thistle (Eryngium campestre); The following weeds spread in 2016: common ragweed (Ambrosia artemisiifolia); wild carrot (Daucus carota), bokhara clover (Melilotus albus), yellow sweet clover (Melilotus officinalis).


Keywords

Kulcsszavak: Cönológiai felvételezés, Kiskunsági Nemzeti Park, növénytársulás, parlagfű, térinformatika,

Keywords: coenological recordings, Kiskunság National Park, plant combinations, common ragweed, geoinformatics,


References

[1] Pécsi M., Somogyi S., Jakucs P. (1972): Magyarország tájtípusai. Földrajzi Értesítő, 21 (1):5-12.
[2] Jakucs P., Keresztesi Z., Marosi S. (1989): Tájtípusok. In: Pécsi M. (szerk.): Magyarország nemzeti atlasza.Kartgráfiai Vállalat, Budapest, 90-91.
[3] Csorba P., Novák T., Kalenyák E. (2001): A magyar tájak védelme az európai uniós csatlakozás küszöbén. AMagyar Földrajzi Konferencia tudományos közleményei. Szegedi Tudományegyetem, TTK Természeti FöldrajziTanszék, Szeged.
[4] Dövényi Z. (2010): Magyarország kistájainak katasztere. MTA, FKI, Budapest.
[5] Simon T. (2000): A magyarországi edényes flóra határozója. 4. átdolgozott kiadás. Nemzeti Tankönyvkiadó,Budapest.
[6] Vidéki, R. (2015) A Homokhátság növényzete. In: A Kiskunsági Nemzeti Park negyven éve/Szerk. Iványosi SzabóAndrás, KNP Igazgatóság.
[7] Kovács M. (1995): Növényföldrajz. In: Turcsányi G. (szerk.): Mezőgazdasági növénytan. MezőgazdaságiSzaktudás Kiadó, Budapest, 414-418.Copyright (c) 2020 Gradus