Gradus

VOL 3, NO 2 (2016): AUTUMN (NOVEMBER)

 

KÚTVÍZ – TISZTA VÍZ?

WELL WATER – CLEAN WATER?


Pető Judit, Hüvely Attila, Vojnich Viktor József

Abstract

A talaj fizikai vizsgálatok, valamint a talaj- és növény tápelem vizsgálatok elengedhetetlenek a termesztés során, hiszen segítik a gazdák eredményes munkáját és hozzájárulnak a gazdaságos anyag- és eszközfelhasználáshoz, a termelés jövedelmezőségéhez és a környezettudatos, hosszú távon is eredményes tevékenység megvalósításához. A víz azonban egyre inkább stratégiai anyaggá válik, a minőségi szempontok betartása és a vele való gazdálkodás felértékelődik az agráriumban is. A Duna-Tisza közén, ahol viszonylag kevés az évente lehulló csapadékmennyiség, és annak eloszlása is változó és egyenlőtlen, törekedni kell a víztakarékos öntözési technikák kialakítására, és a megfelelő minőségű ivó- illetve öntözővíz használatára. Tanulmányunkban az általunk vizsgált vízminták jellemzését végezzük el a legfontosabb elemanalitikai paraméterek alapján, értékelve a kiugró eredmények előfordulását és a főbb összefüggések mértékét.

The soil physical examinations, as well as soil and plant nutrient tests are essential during agrarian production, as it will help the efficient work of farmers and contribute to the economical use of materials and devices, to profitable production and to the environmentally friendly, long-term, successful activity. However, water is far becoming a strategic material, the quality criteria and the management of it appreciates in the agricultural sector as well. In the between Danube and Tisza region a relatively small amount of precipitation exists in a year, and the fall distribution is variable and unequal, so the development of water-saving irrigation techniques and the use of drinking or irrigation water with appropriate quality is required. In our study we examined water sample characterization, carried out on the basis of the most important analytical parameters; and evaluated the incidence and extent of the outstanding results and the relationships between parameters.


Keywords

Kulcsszavak: Felszín alatti víz, Vízminőség, Makro- és mikroelem összetétel, Összefüggés vizsgálat, Extrém értékek aránya,

Keywords: Ground water, Water quality, Macro and micro element, composition, Occurrence of extremities,


References

[1] Cserni I.: A sókimosódás és szerepe öntözéses zöldség- és növénytermesztésben sós sivatagi homoktalajon, ZKIbulletinje, 1991, 17-32.
[2] Cserni I.: Talajaink vízgazdálkodása, növénykultúrák öntözése a Duna-Tisza közén. AGTEDU 2012: A MagyarTudomány Ünnepe alkalmából rendezett 13. Tud. Konf. Kecskemét, Kecskeméti Főiskola. 2012.) pp. 11-19.
[3] Hüvely, A., I. Buzás, J. Bné Pető, Zs. Tné Taskovics: Examination of the arsenic accumulating capacity of lettucegrowing in aggregate hydroponics under the influence of arsenic polluted nutrient solution. ACTA UNIVERSITATISSAPIENTIAE AGRICULTURE AND ENVIRONMENT 3: 2011. pp. 122-131.
[4] Kuti L., Tóth T., Pásztor L., Fügedi U.: Az agrogeológiai térképek adatainak és a szikesedés elterjedésénekkapcsolata az Alföldön. Agrokémia és Talajtan, 3-4 (48), 1999, 501-516.
[5] Pető J., Cserni I., Hüvely A, Rácz-Pintér S.: Öntözővíz vizsgálatok jelentősége és laboratóriumi eredményei. In:Lipócziné Csabai Sarolta, Ferencz Árpád, Kovács Lóránt, Borsné Pető Judit (szerk.)AGTEDU 2012: A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából rendezett 13. Tudományos Konferencia. 334 p.Konferencia helye, ideje: Kecskemét, Magyarország, 2012.11.13 Kecskemét: Kecskeméti Főiskola, pp. 329-334.
[6] Pető Judit - Hüvely Attila - Cserni Imre: Egyes öntözővizek összetételének, valamint a fő komponensekösszefüggéseinek vizsgálata a Duna-Tisza közén, Talajvédelem 2016. – megjelenés alatt
[7] Szűcs I.: Alkalmazott statisztika. Agroinform Kiadó, Budapest 2002. pp. 251–260.
[8] Turiné Farkas Zs., Horváth Zs.: Víztakarékos öntözés a dísznövénytermesztésben. Gradus Vol 3, No 1. 2016. pp.274-283Copyright (c) 2020 Gradus