Gradus

VOL 3, NO 2 (2016): AUTUMN (NOVEMBER)

 

A SZEKVENCIÁLIS VALÓSZÍNŰSÉG HÁNYADOS TESZT FELHASZNÁLÁSÁNAK SOKSZÍNŰSÉGE

USABILITY OF THE SEQUENTIAL PROBABILITY RATIO TEST


Dobján Tibor,

Abstract

Napjainkban a szekvenciális valószínűséghányados teszt (SPRT) statisztikai döntési algoritmust a tudomány több ágazatában is használják. A cikkben a módszer ismertetése után olyan felhasználási példákra szeretnék rávilágítani, mint a rezgéselemzéses roncsolásmentes vizsgálatok (VAT, NDT) esetében az akusztikus börszt jelek detektálása vagy a számítógépes adaptív tesztelés (CAT) során a vizsgázók tesztelésére vagy a kakaófúró moly menedzsmentben (CPBM) a szekvenciális mintavételi tervek készítése, valamint a vezeték nélküli szenzorhálózatoknál (WSN) a szomszédos szenzorok minősítése.

Nowadays the Sequential Probability Ratio Test (SPRT) statistical decision making algorithm is used in lot of areas of science. In this paper I would like to shown some examples like burst detection in Vibration Analysis Test(VAT) in the field of Non Destructive Testing (NDT), or in the Computerized Adaptive Testing (CAT) for testing examinees, or in the Cocoa Pod Borer Management (CPBM) for creating sequential sampling plans, or in the Wireless Sensor Networks for classification of neighborhood motes.


Keywords

Kulcsszavak: Wald Ábrahám, Szekvenciális valószínűség, hányados teszt, Rezgéselemzés vizsgálat, Vezeték nélküli szenzorhálózat, Számítógépes adaptív tesztelés,

Keywords: Abraham Wald, Sequential Probability Ratio Test, Vibration Analysis Test, Wireless Sensor Network, Computerized Adaptive Testing,


References

[1] J J O'Connor and E F Robertson: Abraham Wald [Online].Available: http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/Biographies/Wald.html [Megtekintés: 24-Aug-2016].
[2] Mark Wilson How A Story From World War II Shapes Facebook Today. [Online].Available: http://www.fastcodesign.com/1671172/how-a-story-from-world-war-ii-shapes-facebook-today [Megtekintés: 24-Aug-2016].
[3] Marc Mangel, Francisco J. Samaniego: Abraham Wald's Work on Aircraft Survivability,Journal of the American Statistical Association, Volume 79 Issue 386 (Jun., 1984), pp 259-267
[4] Wald Ábrahám: Sequential Tests of Statistical Hypotheses, Annals of Mathematical Statistics 16 (2): 117–186,1945 Június, doi:10.1214/aoms/1177731118, JSTOR 2235829
[5] Dr. Pór Gábor: Műszaki diagnosztika 2. Korszerű műszaki diagnosztikai módszerek [Online]Available: http://www.tankonyvtar.hu/en/tartalom/tamop412A/2010-0013_muszaki_diagnosztika_2_korszeru_muszaki_diagnosztikai_modszerek/2_1_egy_korai_csaknem_kezdeti_eredeti_feladat_amely_jol_peldazza_mikor_igen_hasznos_ez_az_eljaras.html [Megtekintés: 30-Aug-2016].
[6] G. Szappanos, G. Por: Improvements in the Theory of Identification of Burst-Shaped Events for Fault Diagnosis,Nuclear Science and Engineering, vol. 13., pp. 261-267, (1999)
[7] Tibor Dobján, Szilveszter Pletl, Tamás Deák, László Doszpod, Gábor PórIdentification of the Place and Materials of Knocking Objects in Flow Induced VibrationActa cybernetica-Szeged 20:(1) pp. 53-67. (2011)
[8] Dobján Tibor, Deák Tamás, Tavaszi Zsolt Ferenc, Pór Gábor: Intelligens adatgyűjtő rendszer megvalósításabeágyazott számítógépeken, Informatika Korszerű Technikái Konferencia 2010. Konferencia helye, ideje:Dunaújváros, Magyarország, 2010.03.05-2010.03.06. Dunaújváros: Dunaújvárosi Főiskola (DF), 2010. pp. 61-69.(ISBN:978-963-9915-38-1)
[9] Albert Ling Sheng Changa: The Use of Wald’s Sequential Probability Ratio Test (SPRT) in Cocoa Pod BorerManagement, Jurnal Teknologi 63:2 (2013), pp. 5–10, eISSN 2180–3722, ISSN 0127–9696
[10] Venkatesh Manickavasagama, Jayashree Padmanabhanb: A mobility optimized SPRT based distributed securitysolution for replica node detection in mobile sensor networks, Elsevier, AdHoc Networks 37 (2016) pp 140–152
[11] B.Parno, A.Perrig, V.Gligor, Distributed detection of nodereplication attacks in sensornet works,in:Proceedings ofIEEE Symposium on Security and Privacy, 2005, pp.49–63.
[12] Stefan Adolfsson, Ali Bahrami: A sequential probability ratio test method for quality monitoring in robotised GMAwelding, Tencon '96, IEEE Tencon. Digital Signal Processing Applications, Volume: 2 pp. 1622-1628.
[13] Theo J.H.M. Eggen: The Sequential Probability Ratio Test in Educational Testing, Applied PsychologicalMeasurement September 1999 vol. 23 no. 3 pp. 249-261.
[14] Csapó Ben?, Molnár Gyöngyvér, R. Tóth Krisztina: A papíralapú tesztekt?l a számítógépes adaptívtesztelésig, Iskolakultúra 2008/3–4, pp. 3-16.
[15] Magyar Andrea: Számítógépes adaptív tesztelés, Iskolakultúra 2012/5 pp. 52-60.
[16] Rean Griffith, Ritika Virmani, Gail Kaiser: The Role of Reliability, Availability and Serviceability (RAS)Models in the Design and Evaluation of Self-Healing Systems. In International Conference on Self-Organization and Autonomous Systems (SOAS) in Computing and Communications, 2007.
[17] Kenny C. Gross and Wendy Lu: Early Detection of Signal and Process Anomalies in EnterpriseComputing Systems, Proceedings of the 2002 International Conference on Machine Learning andApplications - ICMLA 2002, June 24-27, 2002, Las Vegas, Nevada, USA.Copyright (c) 2020 Gradus