Gradus

VOL 3, NO 2 (2016): AUTUMN (NOVEMBER)

 

VÁLLALAT ÁTSZERVEZÉSÉNEK (REORGANIZÁCIÓ) SIKERKRITÉRIUMAI

THE PREREQUISITES FOR THE SUCCESS OF THE COMPANY’S REORGANISATION


Chovan Brigitta,

Abstract

A gyorsan változó gazdasági körülményeknek, az üzleti kihívások által támasztott követelményeknek a vállalkozások akkor képesek megfelelni, ha folyamatosan megújítják, átszervezik struktúrájukat, rendszereiket. Piacvezető pozíció betöltéséhez elengedhetetlen a gyors, rugalmas reakció a fellépő hatások kezelésére. Ennek megvalósítására egyik legalkalmasabb megoldás a reorganizáció végrehajtása. Az átszervezés sikerkritériumait kívánom bemutatni kutatási eredményeim alapján.

Businesses are not able to meet the requirements defined by the rapidly changing economic circumstances or business challenges unless they continuously reorganise their structure and systems. Fast and flexible reactions to dealing with the effects arising are indispensable to be able to fill a market-leading position. To realize this, one of the most suitable solutions is the implementation of reorganisation. Based on the findings of my research, I would like to demonstrate the prerequisites for the success of reorganisation.


Keywords

Kulcsszavak: Átszervezés, HR, Sikerkritériumok, Versenyképesség,

Keywords: Reorganisation, HR, Prerequisites for the success, Competitiveness,


References

[1] “Karoliny, M. – Poór, J.” Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv, CompLex, Budapest, pp. 107–108. (2010)
[2] “Bencsik, A. – Juhász, T.” Chance of Success at Hungarian Small and Medium Enterprises, Problems of Managementin the 21st Century, Vol.5.5. pp.16-30. (2012)
[3] “Csath, M.” Stratégiai tervezés és vezetés a 21. században. Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt, Budapest (2008)
[4] “McKinsey & Company” Taking organizational redesigns from plan to practice: McKinsey Global Survey results.McKinsey Quarterly (2010)https://www.mckinseyquarterly.com/Taking_organizational_redesigns_from_plan_to_practice_McKinsey_Global_Survey_results_2721# (letöltve: 2012.10.09.)
[5] “Kotter, P.” A változások irányítása. Kossuth Kiadó, Budapest (1999)
[6] “Armstrong, M.” Armstrong’s Handbook on Human Resources Management Practice, Kogan Page, London andPhiladelphia, pp. 424–443. (2009)
[7] “Poór, J.” Az emberierőforrás-menedzsment alakulása a kelet-európai régióban. In: Poór at al. (szerk.): Trendek éstendenciák a kelet-európai menedzsmentben. Gondolat Kiadó, Budapest, pp. 26–27. (2011)
[8] “Ulrich, D.” HR of the Future: Conclusions and observations, Human Resource Management, Vol. 36. No 1, Pp 175-179. (1997)
[9] “Langdon, D. – Whiteside, K.” Re/Organizing a Department in 9 steps. Performance International, Bellingham, pp.3–12. (2004)
[10] “Chovan, B.” Why Employer Branding is Important, In: Conference Proceedings (2015), EDAMBA 2015, InternationalScientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars, The Era of Science Diplomacy: Implicationsfor Economics, Business, Management and Related Disciplines, Bratislava, 21-23.10.2015, pp. 342-350, ISBN 978-80-225-4200-5. (2015)
[11] “Karoliny, M. at al.” In focus, Hungarian and Central Eastern European characteristics of human resourcemanagement – an international comparative survey. Journal for East European Management Studies, Rainer HamppVerlag, H.n., 1. sz. pp. 9–47. (2009)Copyright (c) 2020 Gradus