Gradus

VOL 3, NO 2 (2016): AUTUMN (NOVEMBER)

 

ALSÓ- ÉS FELSŐ NYÁRÁDMENTÉN KIVÁLASZTOTT DIÓSZELEKCIÓK (Juglans regia L.) MORFOMETRIAI VIZSGÁLATA

MORPHOMETRIC ASSESSMENT OF SOME WALNUT (Juglans regia L.) SELECTIONS FROM THE REGION OF THE NYÁRÁDMENTE HILLS


Bandi Attila, Orbán Csaba, Molnár Katalin, Thiesz Rezső

Abstract

Diószelekciós vizsgálatainkat Alsó- és Felső Nyárádmente gazdag háztáji dióállománnyal rendelkező dombvidékein végeztük 2013 és 2015 közötti időszakban. A terepi feltárások alkalmával előzetesen kiválogatott genotípusokat az alábbi termésmorfológiai és áruérték-jellemzők alapján értékeltük: termésátmérő [mm], terméstömeg [g], magbélarány [%], a törés utáni magbélfrakciók részaránya [%]. A minták értékeléséből származó adatok szerint megállapítható, hogy a fent megnevezett tájegységen értékes szelekciók lelhetők fel, melyek jó termésminőségi tulajdonságokkal rendelkezve teljesítik a héjas dióra vonatkozó előírásokat. A kiválasztott szelekciókat fajta-összehasonlító kísérletben való elhelyezésre javasoljuk, illetve kiindulási anyagot jelenthetnek a jövő diónemesítési munkáiban.

The present study was aimed to evaluate promising selections from the walnut populations of villages in the Lower- and Upper Nyárádmente area. Between 2013 and 2015, was evaluated the selections identified during previous fieldwork from fruit morphology and market value perspectives using the following criteria: fruit diameter [mm], fruit weight [g], kernel to shell ratio [%] and proportion of kernel breakage [%]. It was concluded that in the study area there are walnut selections with fruit attributes that match market requirements; these selections are recommended for further assessment and inclusion in breeding initiatives.


Keywords

Kulcsszavak: diópopuláció, szelekció, genotípus, áruérték,

Keywords: walnut population, selection, genotype, market value,


References

[1] Balás, Á. (2009). Maros megye. Pallas-Akadémia Könyvkiadó Csíkszereda. pp. 11-12.
[2] Bandi, A. (2015). Magyar diófajták és erdélyi diószelekciók termésmorfológiai sajátosságainak és xantomonaszosbetegséggel szembeni ellenállóságának összehasonlító értékelése a fenolos vegyületekkel összefüggésben.Doktori értekezés. Budapesti Corvinus Egyetem, Gyümölcstermő Növények Tanszék.
[3] Bujdosó, G. (2004). Előnyben a helyi fajták. Kertészet és Szőlészet. 53 (51-52), pp. 12-13.
[4] Bujdodó, G. (2006). Hazai diófajták áruértéke. In: Szentiványi, P., Kállay, T.-NÉ (ed.). Dió. Mezőgazda KiadóBudapest. pp. 54-58.
[5] Bujdodó, G. (2007). Áruérték-vizsgálat diónál. Kertészet és Szőlészet. Vol. 56 (24). pp. 13-14.
[6] Bujdodó, G. (2008). Slovén diófajták értékelése. Kertészet és Szőlészet. Vol. 57 (48). pp. 14-15.
[7] Cociu, V., Botu, I., ?erboiu, L. (1999). Progrese în ameliorarea plantelor horticole din România. Editura CeresBucureşti. p. 216.
[8] Cosmulescu, S., Botu, M., Trandafir, I. (2010). Mineral Composition and Physical Characteristics of Walnut(Juglans regia L.) Cultivars Originating in Romania. Selcuk J Agr Food Sci /Selcuk Tarim ve Gida Bilimleri Dergisi.Vol. 24. pp. 33-37.
[9] Deaconu, I., Cosmulescu, S., Botu M. (2007). Sortimentul actual si perspectivele îmbunătă?irii lui. pp. 52-67. In.:Cociu V. (ed.): Culturile nucifere. Editura Ceres Bucureşti.
[10] Ebrahimi, A., Zarei, A., Fatahi, R., Ghasemi Varnamkhasti, M. (2009). Study on some morphological and physicalattributes of walnut used in mass models. Sci. Hortic. Vol. 121. pp. 490–494.
[11] Európai Közösségek Bizottsága 175/2001/EK rendelete (2001. január 26.). A héjas dióra vonatkozó minőségielőírások megállapításáról. Az Európai Unió Hivatalos Lapja Vol. 03 (31).
[12] Keramat, J. M., Rafiee, S., Jafari, A., Ghasemi, B.M.R., Mirasheh, R., Mohtasebi, S.S. (2008). Some Physicalproperties of Date Fruit (cv. Lasht). Int. Agrophys. Vol. 22 (3). pp. 221–224.
[13] Kilickan A., Guner, M. (2008). Physical properties and mechanical behavior of olive fruits (Olea europaea L.) undercompression loading. J. Food Eng. Vol. 87 (2). pp. 222–228.
[14] Ozkan, G., Koyuncu, M.A. (2005). Physical and chemical composition of some walnut (Juglans regia L.) genotypesgrown in Turkey. Grasas y Aceites. Vol. 56 (2). pp. 141–146.
[15] Sadrnia, H, Rajabipour, A., Jafary, A., Javadi, A., Mostofi, Y. (2007). Classification and analysis of fruit shapes inlong type watermelon using image processing. International Journal of Agriculture and Biology. Vol. 9. (1). pp. 68–70.
[16] Szentiványi, P. (1976). Dió. In: Szentiványi, P., Pejovics, B., Horn, E. (ed). Dió, Mandula, Mogyoró, Gesztenye.Mezőgazdasági Kiadó, Budapest. pp. 9–83.
[17] Szentiványi, P. (2006). Az Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet által elfogadott, államilag elismert árúfajták.In: Szentiványi, P., Kállay, T.-NÉ. Mezőgazda Kiadó Budapest. pp. 62–65.
[18] UPOV. International Union for the Protection of New Varieties of Plants. (1999). Guidelines for the conduct of testsfor distinctness, uniformity and stability. Walnut. Technical Guideline TG/125/6. pp. 8-21.
[19] Van Eck, J. W., Heijden G.W.A.M., Polder, G. (1998). Accurate measurement of size and shape of cucumber fruitswith image analysis. J. Agric. Eng. Res., Vol. 70. pp. 335–343.Copyright (c) 2020 Gradus