Gradus

VOL 3, NO 2 (2016): AUTUMN (NOVEMBER)

 

NAPELEMES RENDSZEREK BERUHÁZÁS- GAZDASÁGOSSÁGI VIZSGÁLATA TÉNYADATOK ALAPJÁN

AN ACTUAL DATA BASED ECONOMY STUDY OF A SOLAR CELL INVESTMENT PROJECT


HOLLÓSY Zsolt, POÓR Judit, CSIZMÁSNÉ Tóth Judit

Abstract

A beruházási döntések gazdaságossági számításokkal történő megalapozása összetettségük és a jövőre való jelentős hatásuk miatt alapvetően fontos. A rendelkezésre álló és bemutatott statikus és dinamikus mutatók közül a nettó jelenérték (NPV), a dinamikus megtérülési forgó (DCF), a belső megtérülési ráta (IRR), és a diszkontált megtérülési idő (DPP) számítása elősegítette a beruházási változatok közti választást. A különböző napelemes rendszerek elemzése során értékelésre kerültek az egyes változatok, támogatással, illetve a CO2 kibocsátás árazásával. A számviteli és adózást érintő vonatkozások is figyelembevételre kerültek. Megállapítható: a fajlagos beruházási költség, valamint a kivitelező által vállalt garancia egyszerűen használható adatok a beruházási döntések gazdasági megalapozásában.

Investment decisions should be based on economic calculations because of their complexity and significant effect on the future. From the available and presented static and dynamic indicators calculation of the Net Present Value (NPV), the Discounted Cash Flow (DCF) and the Internal Rate of Return (IRR) as well as the Discounted Payback Period (DPP) made the choice between the different varieties easier. In the course of the different solar cell investments analysis various versions were assessed. Subsidies and carbon price were taken into consideration and the equipment investment was evaluated in itself and its accounting and taxation relations as well.


Keywords

Kulcsszavak: napelem-beruházás, dinamikus mutatók, CO2 kibocsátás, fajlagos költség, alternatív befektetés,

Keywords: solar cell investment, dynamic indicators, carbon emission, unit cost, alternative investment,


References

[1] Bálint-Juhász-Papp: Beruházások gazdasági értékelése SZIE 2001.
[2] Henrik Zsiborács, Béla Pályi: Energetic Utilisation Of Crystalline Solar Cell Systems, In The Size Of Domestic SmallPower Stations In 2014, REVIEW ON AGRIC ULTURE AND RURAL DEVELOPMENT 3:(1), pp. 221-227.
[3] World Bank and Ecofys. 2016. “Carbon Pricing Watch 2016” (May), Washington, DC. Doi: 978-1-4648-0930-9-1License: Creative Commons Attribution CC BY 3.0 IGO(https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/24288/CarbonPricingWatch2016.pdf?sequence=4&isAllowed=y)Copyright (c) 2020 Gradus