Gradus

VOL 3, NO 2 (2016): AUTUMN (NOVEMBER)

 

A PÉNZHELYETTESÍTŐ ESZKÖZÖK BEVEZETÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI

THE POSSIBILITIES REGARDING THE INTRODUCTION OF VELOCITIES OF MONEY


Ferencz Árpád

Abstract

Munkámban a pénz- és a pénzhelyettesítő eszközök jellemzőit és annak megjelenési formáit mutatom be Kecskemét város életében. Kitérek a pénzteremtés lehetőségeire és annak alapvető módjaira. Bemutatom a pénzteremtés alapeseteit és sajátos megvalósulásait. A pénzhelyettesítőknek egyre nagyobb szerepük van az emberek mindennapjaikban. Munkámban ezért vizsgálom a vásárlási szokásokat, a pénzhelyettesítők használatának módjait és az azok megítélését a köztudatban. A felmérések rámutattak arra, hogy a lakosok fontosnak tartják a helyi értékeket, valamint a helyi termékeket. Ezt a vásárlási szokások jól szemléltetik, hiszen a többségük igyekszik olyan terméket választani, amivel a helyi vállalkozásokat erősítik.

In my work, I present the characteristics and manifestations of money and cash equivalents in the life of Kecskemet city. I discuss the possibilities and fundamental ways of creating money. I present the main cases and specific ways of money creation. Money surrogates have an increasing role in the everyday lives of people. In my work, I examined the shopping habits, forms of use for money substitutes and their perception by the public. The surveys have shown that residents consider local values and local products important. Buying patterns have demonstrated this perfectly as the majority is trying to choose products that strengthen local businesses.


Keywords

Kulcsszavak: pénzhelyettesítők, kérdőívezés, fizetési szokások, pénzteremtés, vásárlási szokások,

Keywords: manifestations of money, using questionnaire, payment behavior, creating money, buying patterns,


References

[1] Baka I., Balogh L., Bánfi T.,Kürthy G., Ligeti S., Polgár É., Sulyok-Pap M., Surányi Gy., Száz J,.Varga J. (2008):Pénzügytan, Tanszék Kft., Budapest, pp. 9-39.
[2] Paróczai P. (2005): Pénzügyi és vállalkozási finanszírozási ismeretek, Perfekt Gazdasági Tanácsadó, Oktató ésKiadó Zrt., Budapest, pp. 11-23.
[3] Málovics J. (2006): Pénzügytan, SZTE, Szeged
[4] Garami E. (2007): Pénztörténet.Tass-11. Kft., Budapest, pp. 189-195
[5] www.helyipenz.wordpress.com/2011/04/20/pszaf-tanulmany-penzhelyettesitokrol-es-helyi-penzrol/
[6] G. Tóth I. (2010): Soproni Kékfrank: Új pénzhelyettesítő. HVG, 2010. 19. számCopyright (c) 2020 Gradus