Gradus

VOL 3, NO 2 (2016): AUTUMN (NOVEMBER)

 

ARCHEOFITON FAJOK NITROGÉNÉRZÉKENYSÉGE A BÚZAVIRÁG, A SZARKALÁB ÉS A PIPACS PÉLDÁJÁN

NITROGEN SENSITIVITY OF ARCHAEOPHYTES THE EXAMPLES OF CORNFLOWER, LARKSPUR AND POPPY


Ecseri Károly, Honfi Péter

Abstract

Kísérletünkben a Cyanus segetum Hill. (kék búzavirág), a Consolida regalis GRAY. (mezei szarkaláb) és a Papaver rhoeas L. (pipacs) nitrogénérzékenységét vizsgáltuk szabadföldi kisparcellás kísérletben ammónium-nitrát adagolásával. Az alkalmazott kezelés növelte a búzavirág és a szarkaláb dimenzióit (szélesség, hosszúság, magasság), ugyanakkor nem volt hatással a pipacs növekedésére. A Cyanus segetum szárának szilárdságát jelentősen csökkentette a nitrogén kijuttatása. Az alkalmazott legnagyobb dózisú kezelés (240 kg/ha) káros hatású volt a Papaver rhoeas növekedési paramétereire.

Nitrogen sensitivity of Cyanus segetum Hill. (cornflower), Consolida regalis GRAY. (larkspur) and Papaver rhoeas L. (poppy) was investigated in outdoor experiment with ammonium-nitrate fertilizer application. The length, width and high of cornflower and larkspur were increased by applied treatment, but did not have any effect of poppy development. The stability of cornflower stems were decreased by nitrogen application. The highest nitrogen application (240 kg/hectare) caused significant damage by growing parameters of Papaver rhoeas.


Keywords

Kulcsszavak: műtrágya, Cyanus segetum, Consolida regalis, Papaver rhoeas,

Keywords: fertilizer, Cyanus segetum, Consolida regalis, Papaver rhoeas,


References

[1] Bischoff, A., Mahn, E-G. 2000. The effects of nitrogen and diaspore availability on the regeneration of weedcommunities following extensification. Agriculture, Ecosystems and Environment. Vol. 77. pp. 237-246.
[2] Blackshaw, R. E. 2004. Application method of nitrogen fertilizer affects weed growth and competition with winterwheat. Weed Biology and Management. Vol. 4. pp. 103-113.
[3] Bonn, S., Poschlod, P. 1998. Ausbreitungsbiologie der Pflanzen Mitteleuropas. Quelle und Meyer Verlag,Wiesbaden.
[4] Brzozowska, I., Brzozowski, J., Kurowska, A. 2014. Diversity of segetal flora in a field of spring triticale dependingon weed control and nitrogen fertilization methods. Acta Scinetia Polonorum, Agricultura. Vol. 13(4). pp. 7-17.
[5] Davis, A. S. 2007. Nitrogen fertilizer and crop residue effects on seed mortality and germination of eight annualweed species. Weed Science. Vol. 55. pp. 123-128.
[6] Evans, J. R. 1989. Photosyntesis and nitrogen relationship in leaves of C3 plants. Oecologia. Vol. 78(1). pp. 9-19.
[7] Hargitai L. 2005. Talajtan és agrokémia II. Alkalmazott talajtan és agrokémia. Budapesti Corvinus Egyetem,Kertészettudományi Kar. Budapest. 161-174. o.
[8] Iqbal, J., Wright, D. 1997. Effects of nitrogen supply on competition between wheat and three annual weed species.Weed Research. Vol. 37. pp. 391-400.
[9] Kleijn, D., Schnoeijing, G. I. J. 1997. Field boundary vegetation and the effects of agrochemical drifts: botanicalchange caused by low levels of herbicide and fertilizer. Journal of Applied Ecology. Vol. 34. pp. 1413-1425.
[10] Kleijn, D., van der Voort, A. C. L. 1997. Conservation headlands for rare arable weeds: the effects of fertilizerapplication and light penetration on plant growth. Biological Conservation. Vol. 81. pp. 57-67.
[11] Mohammaddoust, H. R., Ashgari, A., Tulikov, A. M., Hasanzadeh, M., Saidi, M. R. 2008. Effect of fertilizerapplication on density dry matter and seed caracteristics of garden cornflower (Centaurea cyanus L.) and cornspurrey (Spergula vulgaris L.). Pakistan Journal of Weed Science Research. Vol. 14(1-2). pp. 73-80.
[12] Pethő M. 2006. Mezőgazdasági növények élettana. Második, átdolgozott kiadás változatlan utánnyomása.Akadémiai Kiadó. Budapest. 229-232. o.
[13] Pyšek, P., Lepš, J. 1991. Response of weed community to nitrogen fertilization: a multivariate analysis. Journal ofVegatation Science. Vol. 2. pp. 237-244.
[14] Schmitz, J., Hahn, M., Brühl, C. A. 2014. Agrochemicals in field margins – An experimental field study to assess theimpacts of herbicides and fertilizers on a natural plant community. Agriculture, Ecosystems and Environment. Vol.193. pp. 60-69.
[15] Tabachnick, B. G., Fidell, L. S. 2013. Using Multivariate Statistics. 6th edition. Boston: Pearson.
[16] Terbe I. 2011. A talaj tápanyag-ellátottságával összefüggő fejlődési rendellenességek. IN: Terbe I. – Slezák K. –Kappel N. 2011. Kertészeti és szántóföldi növények fejlődési rendellenességei. Mezőgazda Kiadó. Budapest. 121-123, 156, 186, 227-229. o.Copyright (c) 2020 Gradus