Gradus

VOL 2, NO 2 (2015): AUTUMN (NOVEMBER)

 

KLORIDOS ÉS KLORIDMENTES KÁLIUMMŰTRÁGYÁK HATÁSA TV PAPRIKA FEJLŐDÉSÉRE ÉS TERMÉSMENNYISÉGÉRE

YIELD OF PEPPER PLANTS UNDER POTASSIUM CHLORIDE AND SULPHATE NUTRITION


Hüvely Attila,Pető Judit, Vojnich Viktor

Abstract

Kísérletünkben 60% K2O tartalmú kálium-klorid és 50% K2O tartalmú, kloridmentes kálium-szulfát műtrágyával végeztük el szabadföldi TV paprika kálium műtrágyázását. A humuszos homoktalajon végzett vizsgálatban alaptrágyázást és egy alkalommal fejtrágyázást végeztünk a fentebb felsorolt műtrágya sókkal. A kezelések dózisai 100, 200, 400, 800 és 1 600 kg K2O hatóanyag mennyiségeket tettek ki egy hektárra vonatkoztatva. Célunk volt annak felderítése, hogy a növekvő káliumkezelések mekkora dózisig biztosítanak kedvező hatást, a növekvő káros kloridion koncentráció pedig mekkora mértékű kedvezőtlen hatást gyakorol a paprika fejlődésére, termésmennyiségére.

The aim of our study was to clear the effect of two typical potassium fertilizers on pepper. Our plants were grown on sand soil. The two fertilizers were the potassium-chloride and the potassium-sulphate. The fertilizers were added in a half dose as solid condition before the planting, and another half dose as water solution after flowering. The full doses were: 100, 200, 400, 800 and 1 600 kg K2O/ha.Yield of pepper was weighted under chloride and sulphate salinity.


Keywords

Kulcsszavak: Kálium-klorid, kálium-szulfát, paprika, műtrágya, termésmennyiség,

Keywords: Potassium-chloride, potassium-sulphate, pepper, fertilizer, yield,


References

[1] Hodossi S. - Kovács A. - Terbe I. et al., (2004): Zöldségtermesztés szabadföldön. Mezőgazda Kiadó, Budapest. pp.141-147.
[2] Bergmann, W. (1979): Termesztett növények táplálkozási zavarainak előfordulása és felismerése. MezőgazdaKiadó, Budapest. pp. 86.
[3] Buzás I. (1983): A növénytáplálás zsebkönyve. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest. pp. 77.
[4] Schmidt R. (2011): Földműveléstan c. egyetemi elektronikus jegyzet. A trágyázás, tápanyagellátás, célja ésjelentősége c. fejezet. Nyugat-Magyarországi Egyetem.
[5] Balázs S. (2000): A zöldséghajtatás kézikönyve. Mezőgazda Kiadó, Budapest. pp. 94., pp. 200-204., pp. 223.
[6] Terbe I. - Hodossi S. - Kovács A. (2005): Zöldségtermesztés termesztőberendezésekben. Mezőgazda Kiadó,Budapest. pp. 53., pp. 135-137., pp. 141.
[7] Navarro, J. M. - Garrido, C. - Carvajal, M. - Martinez, V. (2002): Yield and fruitquality of pepperplantsunder sulphateand chloridesalinity Journal of Horticultural Science &Biotechnology (2002) 77 (1) pp. 52-57.
[8] Terbe I. (1977): A talajvizsgálatokonalapulótápanyag-utánpótláseredményei a fehértermésű paprika hajtatásában.Doktoriértekezés. KertészetiEgyetem. Budapest. pp. 79.
[9] Slezák K. - Mihály M. - Nagy K. - Kis K. (2010): Kálium-kloridés-szulfátalkalmazásaétkezési paprika (capsicumannuum L.) félintenzívszabadfölditermesztésében. Kertgazdaság 2010. 42. (2), pp. 9-15.
[10] Sonneveld, C. - Beusekom, J. (1974): The effect of saline irrigation water on some vegetables under glass.ActaHortic. 35. pp. 75-86.
[11] Haraszthy J. (1975):Palántakorikáliumoskezelésekhatásaazétkezési paprika hidegtűréséreés koraitermésalakulására. DebreceniAgrártudományiEgyetemKözleménye. pp. 295-308.
[12] Tadesse, T. - Nichols, M. A. - Fisher, K. J. (1999): Nutrientconductivityeffectsonsweetpepperplantsgrownusing anutrient film technique. 1. Yield and fruitquality. New-Zealand Journal of Crop and Horticultural Science. Vol. 27. pp.229-237.
[13] Wuzhong, N. (2002): Yield and Quality of Fruits of SolanaceousCropsasAffectedbyPotassiumFertilization. Collegeof EnvironmentalScience and NaturalResources, Zhejiang University, Hangzhou, BetterCrops International Vol. 16,No. 1, May pp. 6-8.
[14] Somos A. (1981): A paprika, AkadémiaKiadó, Budapest. pp. 13-15., pp. 191-192.Copyright (c) 2024 Gradus