Gradus

VOL 2, NO 2 (2015): AUTUMN (NOVEMBER)

 

A PET ÉS AZ ÚJRA FELHASZNÁLT PET VISZKOZITÁSGÖRBÉJÉNEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA

COMPARSION OF PET AND RECYCLED PET VISCOSITY CURVE


Dugár Tamás, Bata Attila, Tóth Gergely

Abstract

A PET original és a PET regranulátum anyagok reológiai tulajdonságait tanulmányoztuk 270 oC, 280 oC és 290 oC hőmérsékleti értékeken, jellemzően 42-16.000 s-1 deformációsebesség tartományban. A mérések során 6 mérési pontot határoztunk meg. A mért eredményekből viszkozitásgörbét és folyásgörbét készítettünk.

We studied the PET original and the PET regrenelatum rheology peculiars on 270 oC, 280 oC and 290 oC. The shear rate was under 42-16.000 s-1. 6 measuring points were appointed. The given results determined the viscosity curve and the flow curve.


Keywords

Kulcsszavak: PET, folyásgörbe, viszkozitás, polimer,

Keywords: PET, flow curve, viscosity, polimer,


References

[1] Iván Georgina, Gere Dániel: PET degradációjának nyomon követése az újrahasznosítás során (TDK dolgozat),Budapest, 2014.
[2] Dr. Füzesi László, Dr. Kelemen Andorné: Műszaki Műanyagok Zsebkönyve, Műszaki Könyvkiadó Budapest,1989.
[3] Dugár Tamás: A PET molekuláris jellemzőinek meghatározása reológiai mérésekből (Diplomamunka),Miskolc,2015.
[4] Czvikovszky Tibor, Nagy Péter, Gaál János: A polimertechnika alapjai, Műegyetemi kiadó, Budapest, 2000.
[5] Tóth Gergely: Műanyag alapanyag folyási tulajdonságainak vizsgálata gyártási körülmények között(Diplomamunka), Miskolc, 2013.
[6] Bánhegyi Gy.: Poli(etilén-tereftalát) (PET) újrafeldolgozása a tulajdonságok javításával. Műanyagipari Szemle,2005. Május, 2. kötet, 85-92. oldalCopyright (c) 2023 Gradus