Gradus

VOL 2, NO 2 (2015): AUTUMN (NOVEMBER)

 

POLIPROPILÉN ALAPÚ SZÉN NANOCSŐ KOMPOZITOK TERMIKUS ÉS FOLYÁSI JELLEMZŐI

THERMAL AND FLOWING ATTITUDES OF CARBON NANOTUBE COMPOSITES BASED ON POLYPROPILENE


Nagy Dorottya, Ádámné Dr. Major Andrea, Bata Attila

Abstract

Kutatásunk során különböző összetételű nanokompozitokat készítettünk extrúziós technológiával. A nanokompozitok extrudálása során polipropilént és polipropilén alapú, 15% többfalú szén nanocsövet tartalmazó mesterkeveréket használtunk fel. A nanokompozitok többfalú szén nanocső tartalma 0,2% és 1% között volt. A folyási tulajdonságokat MVR méréssel határoztuk meg. Majd a granulátumszemeken DSC és TGA berendezéssel vizsgáltuk a termikus jellemzőket. DSC vizsgálattal meghatároztuk a nanokompozitok olvadási és kristályosodási hőmérsékletét és a kristályossági fokát. TGA vizsgálat során tanulmányoztuk a bomlási folyamatok menetét. A keverékek bomlási görbéjén meghatároztuk a feldolgozáshoz szükséges jellemző hőmérsékleteket.

Nanocomposites were made by extrusion during our work. The matrix material was polypropylene and masterbatch was used which contains 15% multiwall carbon nanotube and 85% polypropylene. The nanocomposites contain 0,2-1% multiwall carbon nanotube. MVR values were measured during the flowing investigation. The nanocomposites were investigated by DSC and TGA methods to determine the thermal behavior. Melting and crystallization temperatures and the degree of crystallinity of the nanocomposites were determined by DSC. The process of degradation was studied by TGA.


Keywords

Kulcsszavak: többfalú szén nanocső, polipropilén, kompozit, DSC, TGA, MVR,

Keywords: multiwall carbon nanotube, polypropylene, composite, DSC, TGA, MVR,


References

[1] Nanoszerkezetű anyagok www.nanocolltech.com/upload/nanoszerkezetu_anyagok.pdf (2015.10.06.)
[2] Ghadyani, Ghasem; Oechsne, Andreas PHYSICA E-LOW-DIMENSIONAL SYSTEMS &NANOSTRUCTURES Volume: 73 Pages: 116-125 Published: SEP 2015 Derivation of a universal estimate forthe stiffness of carbon nanotubes (2015.10.06.)
[3] Plaado, Margo; Kaasik, Friedrich; Valner, Robert; et al. CARBON Volume: 94 Pages: 911-918 Published: NOV2015 Electrochemical actuation of multiwall carbon nanotube fiber with embedded carbide-derived carbon particles(2015.10.06.)
[4] Sarvi, Ali; Sundararaj, Uttandaraman SYNTHETIC METALS Volume: 194 Pages: 109-117 Published: AUG 2014Rheological percolation in polystyrene composites filled with polyaniline-coated multiwall carbon nanotubes(2015.10.06.)
[5] Golobostanfard, Mohammad Reza; Abdizadeh, Hossein MICROPOROUS AND MESOPOROUSMATERIALS Volume: 191 Pages: 74-81 Published: JUN 2014 Influence of carbon nanotube wall thickness onperformance of dye sensitized solar cell with hierarchical porous photoanode (2015.10.06.)
[6] Jafariesfad, Narjes; Ramazani, Ahmad S. A.; Azinfar, Bahareh POLYMER INTERNATIONAL Volume: 63 Issue:4 Pages: 689-694 Published: APR 2014 Property investigation of polypropylene/multiwall carbon nanotubenanocomposites prepared via in situ polymerization (2015.10.06.)
[7] Lo, Chih-Hui; Tsai, Min-Ta; Liu, Bernard Haochih; et al. CARBON Volume: 93 Pages: 342-352 Published: NOV2015 Oriented association of multiwall carbon nanotubes upon efficient epitaxial organization of polyfluorene(2015.10.06.)
[8] Kürti Jenő, Szén nanocsövek, Mindentudás az iskolában, ELTE, Biológiai Fizika Tanszékhttp://www.atomcsill.elte.hu/Cikkek/FizSzle/mindentudas_KJ_FSz.pdf (2014.10.07.)
[9] Kónya Zoltán, Bíró László Péter, Hernádi Klára, B. Nagy János, Kiricsi Imre: Szén nanocsövek előállítása,tulajdonságai és alkalmazási lehetőségei, 207-236. oldal
[10] Bodor Géza- Vas László M., Polimer anyagszerkezettan, Műegyetemi Kiadó 2001., 296. oldal
[11] H 388 F polipropilén, 1.-4. oldal, www.tvk.hu/repository/194113 (2014.10.07.)
[12] Czvikovszky Tibor, Nagy Péter, Gaál János: A polimertechnika alapjai, 2007, Kempelen Farkas HallgatóiInformációs Központ http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/polimertechnika-alapjai/adatok.html (2014.10.07.)
[13] Hőre lágyuló műanyagok tömegre (MFR) és térfogatra (MVR) vonatkoztatott folyási mutatószámánakmeghatározása (ISO 1133) 19. oldal
[14] Thermal Analysis of Plastics Theory and Practice, Ehrenstein, Gottfried W., Riedel, Gabriela, and Trawiel, Pia, CarlHanser Verlag GmbH & Co. KG 2004.
[15] Műanyagok. Polimerek termogravimetriája (TG), 1. rész: Alapelvek (ISO 11358:2014) MSZ EN ISO 11358-1
[16] Műanyagok. Pásztázó differenciálkalorimetria (DSC), 7. rész: A kristályosodási kinetika meghatározása (ISO11357-7:2002) MSZ EN ISO 11357-7Copyright (c) 2024 Gradus