Gradus

VOL 2, NO 2 (2015): AUTUMN (NOVEMBER)

 

A MATEMATIKA TANULÁS-TANÍTÁS NÉHÁNY KOGNITÍV PSZICHOLÓGIAI KÉRDÉSE

SOME COGNITIVE PSYCHOLOGICAL QUESTION IN MATHEMATICS EDUCATION


Ambrus András

Abstract

A nemzetközi matematika tanítási-tanulási kutatásokban és tanítási gyakorlatban egyre nagyobb mértékben kerül elő a kognitív pszichológiai megközelítés is, amely hatása a magyar matematikatanításban egyelőre sajnos nem érzékelhető. Cikkünkben néhány probléma elemzése után az emberi emlékezet struktúráját mutatjuk be, majd ennek következményeként a kognitív terhelés elméletét részletezzük elsősorban a matematikai problémamegoldás tanítása szempontjából. A kognitív terhelés csökkentésének rövid bemutatása után a kidolgozott példák és a figyelem megosztási effektus hatásait elemezzük konkrét példák bemutatásával.

In the international mathematics educational research and teaching practice we can find more and more cognitive psychological approaches, which do not influence the Hungarian mathematics teaching traditions. In our article after a short presentation of human cognitive architecture we give a broad analysis of the cognitive load theory and the possible effects to decreasing cognitive load. Our main aim is to analyse the worked examples in mathematical problem-solving teaching. Beside its theoretical base we analyse concrete examples to demonstrate the effect of worked examples and the split – attention effect on the students’ learning.


Keywords

Kulcsszavak: Matematika, Tanítás, Tanulás, Kognitív pszichológia,

Keywords: Mathematics, Education, Cognitive psychological,


References

[1] Ambrus, A. 2014. Teaching Mathematical Problem-Solving with the Brain in Mind. CEPS Journal,Slovenia p. 105-120
[2] Ayres P., Kalygula S., Sweller J. 2011. Cognitive Load Theory. Springer
[3] Baddeley A. 2005. Az emberi emlékezet. Osiris Budapest
[4] Clark R. E., Kirschner P. A., Sweller J. 2012. Putting Students on the Path to Learning. The Case for FullyGuided Instruction. American Educator, Spring
[5] Chipperfield, B. 2006. Cognitive Load Theory and Instructional Design Saskatoon.Saskatchewan Canada: University of Saskatchewan (USASK). Retrieved on November 7, 2006 fromhttp://www.usask.ca/education/coursework/802papers/chipperfield/chipperfield.pdfCooper, G. 1998. Research into Cognitive Load Theory and Instructional Design at UNSW UniversityHomepage
[6] Gordon Győri János - Halmos Mária - Munkácsy Katalin – Pálfalvi Józsefné. 2007. A matematika- tanításmestersége. Mestertanárok a matematikatanításról.Gondolat Budapest.
[7] Hattie J., Yates G. 2014 Visible Learning and the Science of How We Learn. Routledge, London
[8] Kárteszi Ferenc személyes kommunikáció
[9] Kirschner P., Kirschner F, Pass F. Cognitive Load Theory 2009.Education.com,Internet 2015. 02. 28
[10] Kosztolányi József, 2012 A probléma-megoldási képességek fejlesztéséről.Előadás a 2012. évi MIDK konferencián.
[11] Mayer R. E. 2011 Applying the Science of Learning. Pearson London
[12] Pólya György 1971-es nem publikált budapesti előadása
[13] Renkl, A. 2014. Learning from Worked Examples: How to prepare Students for Meaningful Problem Solving.In: Benassi et al. Infusing Psychological Science into the Curriculum.American Psychological Association p. 118 – 130
[14] Sweller, J., Clark, R. E., and Kirschner, P. A. 2011 Teaching general problem solving does not lead tomathematical skills or knowledge.EMS Newsletter, March, 41-42
[15] Sweller J., Clark R.E., Kirschner P. A. 2010–2011 „Mathematical Ability Relies on Knowledge, Too”.34 AMERICAN EDUCATOR | WINTER 34-35Copyright (c) 2023 Gradus