Gradus

VOL 2, NO 2 (2015): AUTUMN (NOVEMBER)

 

3D REKONSTRUKCIÓ OMNIDIREKCIONÁLIS KAMERÁKBÓL SZFÉRIKUS MODELL HASZNÁLATÁVAL

3D RECONSTRUCTION FROM OMNIDIRECTIONAL CAMERAS USING SPHERICAL MODEL


Kátai-Urbán Gábor, Koszna Ferenc, Megyesi Zoltán

Abstract

A 3D rekonstrukció jól ismert kutatási terület a számítógépes látás világában. Mivel ez a feladat függ az alkalmazástól, a színtértől és sok esetben az alkalmazott kamera rendszertől, az elmúlt 20 évben számos különböző rekonstrukciós algoritmus született. Ezek az algoritmusok és megoldások azonban javarészt keskeny bázistávolságú perspektív sztereó kamera rendszerekhez készültek. A mi célunk meghatározni azt a kamera geometriai modellt, amely omnidirekcionális kamerák esetén legjobban támogatja a hagyományos rekonstrukciós eljárásokat. Bemutatjuk a szférikus kameramodellt, és hozzá kapcsolódóan a szférikus rektifikációt, mint egy lehetséges változatot. A rekonstrukciós eljárás menetének tárgyalása mellett eredményeket is mutatunk többkamerás rendszerből származó valós képek esetén.

3D reconstruction is a well-known research area of Computer Vison. Since this task depends on the application, on the scene and in many cases on the applied camera system; many different reconstruction algorithms were created in the past two decades. However, these algorithms were mainly developed for narrow baseline perspective stereo camera systems. Our goal is to determine the best camera model which supports the traditional reconstruction algorithms in case of omnidirectional cameras. In this article the spherical camera model and the spherical rectification will be presented as one of the possible solution. In addition to the discussion of the reconstruction algorithm results are presented on real images from a multi- view camera system.


Keywords

Kulcsszavak: 3D rekonstrukció, Omnidirekcionális kamera, Szférikus modell, Szférikus rektifikáció,

Keywords: 3D reconstruction, Omnidirectional camera, Spherical model, Spherical rectification,


References

[1] Gábor Kátai-Urbán, Ferenc Koszna and Zoltán Megyesi. Composition and Calibration of a Custom MadeOmnidirectional Camera, 13th IEEE International Symposium on Intelligent Systems and Informatics(SISY2015), Subotica, Serbia, 2015
[2] Gábor Kátai-Urbán, Zoltán Megyesi. Omnidirectional cameras in car mounted camera systems, 5th InternationalScientific and Expert Conference TEAM 2013, Prešov, Slovakia, 2013
[3] Scaramuzza, D., Martinelli, A., Siegwart, R.. “A toolbox for easy calibrating omnidirectional cameras” IEEEInternational Conference on Intelligent Robots and Systems 2006
[4] Hartley, R.; Zisserman. A.; 2000. Multiple View Geometry in Computer Vision. Cambridge University Press,Cambridge, UK, 2000.
[5] Li, S.;2008. Binocular Spherical Stereo. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, vol. 9, no. 4,2008
[6] Sonka, M.; Hlavac, V.; Boyle, R..; 2007. Image Processing, Analysis, and Machine Vision. Thomson-Engineering, 2007.
[7] C. Geyer and K. Daniilidis, “A unifying theory for central panoramic systems and practical applications,” inEuropean Conference on Computer Vision (ECCV), pp. 445–461, jun 2000.Copyright (c) 2023 Gradus