Gradus

VOL 2, NO 2 (2015): AUTUMN (NOVEMBER)

 

THE SPECIAL CHARACTERISTICS OF THE HUNGARIAN NATIONAL ECONOMIC COMPETITIVENESS


Ildikó Duduk Sápiné

Abstract

The political and economic regime change, proceeded over the past few decades, the accession to the European Union, the financial crisis and the global environmental changes continuously challenged the Hungarian national economy. Therefore, now the main objectives of the economic policy are the increase of the economic performance, catching up to the improved Western European countries, the adaptation to the global economic environment and increase the competitiveness. The Hungarian economy had come a long way in the last decades in order to catch up with the former socialist countries to the modern market economies and improve its own competitiveness.


Keywords

Keywords: national competitiveness, economic performance, globalization, national economy, economic growth,


References

[1] Smith, A: A nemzetek gazdasága. A gazdaság természetének és okainak vizsgálata. AkadémiaKiadó, Budapest (1959/1776)
[2] Ricardo, D: A politikai gazdaságtan és az adózás alapelvei. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó,Budapest (1991/1817)
[3] Porter, M. E.: Versenystratégia. Iparágak és versenytársak elemzési módszerei. AkadémiaiKiadó, Budapest. 384 p. (1984)
[4] Porter, M. E.: The Competitive Advantage of Nations. The Free Press, New York (1990)
[5] Trabold, H: Die internationale Wettbewerbsfähigkeit einer Volkswirtschaft. Vierteljahrshefte zurWirtschaftsforschung des DIW 64 (2): 169-183. (1995)
[6] Varian, H. R.: Mikroökonómia középfokon. Akadémia Kiadó, Budapest 816 p. (2012)
[7] Chikán A-Czakó E-Kazainé Ó. A.: Gazdasági Versenyképességünk vállalati nézőpontból-Versenyben a világgal 2004-2006 kutatási program. Zárótanulmány. Budapeti CorvinusEgyetem Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest (2006)
[8] Mihályi P.: A magyar gazdaság útja az adósságválságba 1945-2013. Corvina Kiadó, Budapest1-184 p. (2013)
[9] Muraközy L.: Magyarország felemelkedése és hanyatlása. Budapest. Közgazdasági Szemle, 2.sz. 149-168. p. (2008
[10] Báthory Zs.: Az IMD és a WEFORUM versenyképességi jelentéseinek struktúrája ésmódszertani háttere. Versenyben a világgal 2004-2006. Gazdasági versenyképességünkvállalati nézőpontból című kutatás. 47. Műhelytanulmány. Budapesti Corvinus EgyetemVersenyképesség Kutató Központ, Budapest (2005)Copyright (c) 2023 Gradus