Gradus

VOL 2, NO 2 (2015): AUTUMN (NOVEMBER)

 

A mezőgazdasági szektor üzleti teljesítménye és versenyképessége

Agricultural sector performance and business competitiveness


Sápiné Duduk Ildikó

Abstract

A globalizációs folyamatok térhódításának, az Európai Unióhoz való csatlakozásnak köszönhetően a gazdasági életben a vállalatoknak erős versennyel kell szembenézniük. A felerősödött versenyhelyzetben meg kell találniuk a legmegfelelőbb válaszokat a környezeti változásokra ahhoz, hogy versenyképességüket megőrizhessék, növelhessék. Ez minden nemzetgazdasági ágazatra igaz, így a mezőgazdasági ágazatra is. A mezőgazdasági vállalatok üzleti teljesítményét és ennek kapcsán versenyképességét azonban különösen érzékenyen befolyásolja az időjárás, az EU gazdaságpolitikája, a vállalatok méretnagysága, a technológiai színvonala. A tanulmány bemutatja a Magyarországon működő vállalkozások szerkezetét, és a mezőgazdasági ágazatban működő vállalatok szerepét és súlyát, az üzleti teljesítményük és versenyképesük sajátos jellemzőit. A mezőgazdasági szektor teljesítménye és aránya csökkent az ipari és szolgáltató szektor teljesítménye és aránya mellett, alap szektorként azonban kulcsszerepet játszik a magyar gazdaságban.

The enterprises are facing with strong competition in the economic life due to the globalization and accession to the European Union. They have to find the most appropriate answers for the environmental changes in the intensified competition to preserve and increase their competitiveness. It applies to every industry, especially to the agricultural sector, because the agricultural enterprises’ business performance and competitiveness is particularly affected by weather, the economic policy of the EU, the size of the enterprises and technological standard. The case study describes the structure of the companies operating in Hungary, and the role and importance of the characteristics of their business performance and competitive enterprises in the agricultural sector. Performance and the share of the agricultural sector reduces the share of the industrial and services sectors in addition, however, as fund sector plays a key role in the Hungarian economy.


Keywords

Kulcsszavak: versenyképesség, üzleti teljesítmény, pénzügyi mutató, mezőgazdasági vállalatok, globalizáció,

Keywords: competitiveness, business performance, financial indicator, agricultural companies, globalization,


References
Copyright (c) 2024 Gradus