Gradus

VOL 2, NO 2 (2015): AUTUMN (NOVEMBER)

 

DEGRADÁLT NÖVÉNYTÁRSULÁSOK VIZSGÁLATA A KUNPESZÉRI HOMOKPUSZTA GYEPEN A KISKUNSÁGI NEMZETI PARK TERÜLETÉN

EXAMINATION OF DEGRADED PLANT COMMUNITIES AT THE KUNPESZÉR SANDY GRASSLAND OF KISKUNSÁGI NATIONAL PARK


Vojnich Viktor József, Baglyas Ferenc, Pölös Endre

Abstract

Vizsgálatainkat Kunpeszéren, a Kiskunsági Nemzeti Park területén végeztük. A cönológiai felvételezések 2x2 méteres kvadrátokban történtek. Megállapítottuk a társulások faji összetételét és borítottságát. A vizsgálati területen zárt pusztagyep található, javarészt Achilleo-Festucetum pseudovinae (füves szikespuszta). Antropogén hatásokra (taposás, legeltetés) a pusztagyep növényflórája degradálódott. Felszaporodtak a gyomok: parlagfű (Ambrosia artemisiifolia); kanadai betyárkóró (Conyza canadensis); pipacs (Papaver rhoeas); fehér libatop (Chenopodium album); szőrős disznóparéj (Amaranthus retroflexus), illetve a szúrós növények: tövises iglice (Ononis spinosa), mezei iringó (Eryngium campestre).

Our tests were carried out in Kunpeszér, the Kiskunság National Park. The coenological recordings were made in 2x2 meter quadrates. We found out species composition and coverage. In the test area mostly Achilleo-Festucetum pseudovinae (grass saline desert) grassland was located. The grassland vegetation flora was degraded by anthropogenic effects (trampling, grazing). The following weeds spread: ragweed (Ambrosia artemisiifolia); canadian horseweed (Conyza canadensis); poppy (Papaver rhoeas); white goosefoot (Chenopodium album); redroot pigweed (Amaranthus retroflexus) and prickly plants: spiny restharrow (Ononis spinosa), field thistle (Eryngium campestre).


Keywords

Kulcsszavak: Kunpeszér, gyomfelvételezés, növénytársulás, pusztagyep, invazív növényfajok,

Keywords: Kunpeszér, weed records, plant combinations, waste grass, invasive plant species,


References

[1] Turcsányi, G.: Mezőgazdasági növénytan. Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó, Budapest 1995
[2] Vidéki, R.: A Homokhátság növényzete. In: A Kiskunsági Nemzeti Park negyven éve/Szerk. Iványosi SzabóAndrás, KNP Igazgatóság. 2015
[3] Borhidi, A.: A Magyar Flóra Szociális Magatartás Típusai, Természetességi és Relativ Ökológiai Értékszámai.Social Behaviour Types of the Hungarian Flora, its naturalness and relative ecological indicator values. JanusPannonius Tud. Egy. Kiadványai, Pécs. 95. pp. 1993
[4] Horváth, F. - Dobolyi, Z.K. - Morschhauser, T. - Lőkös, L. - Karas, L. - Szerdahelyi, T.: FLÓRA adatbázis 1.2 Taxon-lista és attribútum állomány. – MTA ÖBKI és MTM Növénytár, Vácrátót – Budapest. 1995
[5] Simon, T.: A magyarországi edényes flóra határozója. Harasztok-virágos növények. Nemzeti Tankönyvkiadó,Budapest. 1992
[6] Jávorka, S. - Csapody, V.: Iconography of the flora the south-eastern part of central Europe. Akadémia Kiadó,Budapest. 1975Copyright (c) 2023 Gradus