Gradus

VOL 2, NO 2 (2015): AUTUMN (NOVEMBER)

 

A HELYI METEOROLÓGIAI MÉRÉSEKRE ALAPOZOTT SZŐLŐ NÖVÉNYVÉDELMI ELŐREJELZÉS TAPASZTALATAI AZ ISTERVIN ÉS ECOWIN PROGRAM KERETÉBEN 2010 – 2015.

FORECASTING EXPERIENCES OF GRAPE PROTECTION BASED ON LOCAL METEOROLOGY MEASURMENTS IN ISTERVIN AND ECOWIN PROJECTS 2010-2015


Szőke Lajos, Vér András

Abstract

A Szőlészeti és Borászati Kutató Intézetben már az 1980-as évek elejétől foglalkoztunk a szőlő növényvédelmi előrejelző program fejlesztésével – nemzetközi együttműködésben szlovák és cseh kutatókkal együttműködve. Különböző pályázati támogatással mintegy 250 db automata meteorológiai állomást telepítettünk borvidékeinken. Az Ausztria – Magyarország határon átnyúló együttműködési pályázat (ECOWIN – Természetvédelem a szőlőtermesztés ökologizálásán keresztül – L 00083/01. sz. projekt) keretében 2010-ben indult szakmai program a Nyugat – Magyarországi borvidékeken. A program hazai vezetője a Nyugat – Magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar Szaktanácsadó és Továbbképző Intézete. Ebben a pályázatban azt a célt tűztük ki, hogy a természetvédelem érdekében változtatásokat határozunk meg többek között a növényvédelem gyakorlatában. Monitoring vizsgálatokat végzünk, új módszereket alkalmazunk (helyi meteorológiai mérésekre alapozott növényvédelmi előrejelzés, EUF talajvizsgálat stb.) melyek segítik a célok megvalósítását és az eredmények értékelését. Az ökológiai szőlőtermesztésben engedélyezett – új növényvédőszereket, növénykondícionálókat, fajgazdag sorközi takarónövényzet – technológiai elemeket alkalmazunk.

The Research Institute of Viticulture and Enology has been dealing with the development of the grape pest forecasting software since the early 1980s as an international collaboration with researchers in cooperation with the Slovak and Czech Republic. About 250 automatic weather stations have been installed in wine-areas supported by different competitions. The Austria - Hungary cross-border cooperation proposal (ECOWIN - Nature conservation through the cultivation of grapes ecology -.. No. 00083/01 L Project) was launched in 2010 within the framework of the professional program in the West - Hungarian wine regions. The leader of the national program is the West - Hungarian University Institute of Agricultural and Food Sciences Consulting and Training. In this tender, the goal we set out to was to ensure the protection of nature determined by changes in pest control practices. We are doing monitoring tests with new methods used by local meteorological measurements based on pest forecasting, EUF soil testing etc) which will help to achieve the targets and evaluate the results. We are using new pesticides, plant conditioners that are applied in organic farming of the vineyard. Slovakia - Hungary cross-border cooperation competition - the context (HUSK / 1101 / 2.2.1 / 0294 ISTERVIN Nature Protection of the Danube wine-growing areas of ecological technology introducing also the use of the experiences of the previous application where tests were conducted.


Keywords

Kulcsszavak: szőlőtermesztés, növényvédelmi előrejelzés, automata meteorológiai, állomások, meteorológiai mérési adatok, EU pályázatok,

Keywords: viticulture, plant protection forecast, automatic meteorological stations, meteorological measurement data, EU proposals,


References

[1] Szőke L.- Vanek G.- Szabó T.(1993): GALATI szőlő növényvédelmi előrejelző program. MagyarMezőgazdaság melléklete 44-45. p.
[2] Szőke L.- G. Vanek- T. Vanek- Diófási L.- Selley T. (1994): A GALATI-VITIS számitógépes szőlőnövényvédelmi előrejelző program. Agrofórum 3. 39-40 p.
[3] G. Vanek a kolektiv (1995): Vinic 2. Ochrana (Integrovaná produkcia hrozna. Ekologické a ekonomicképestovanie, vyziva a ochran.) Priroda a.s. Bratislava 206 p.
[4] G. Vanek a kolektiv (1995): Vinic 3. Pestovanie (Integrovaná produkcia hrozna. Ekologické aekonomické pestovanie, vyziva a ochran.) Priroda a.s. Bratislava 150 p.
[5] L. Szőke - G. Vanek - L. Szabó and F. Baglyas (1998): Experience on the Galati-Vitis grape plantprotection forecasting computer program and its role in integrated viticulture management. Előadás a"Third International Workshop on Grapevine Downy and Powdery Mildew" tudományos konferencián1998. március 21-28. SARDI Research Report Series No. 22. 3 p.
[6] Szőke L. (szerk.) (1998): A szőlő növényvédelme. A szőlő környezetbarát termesztése. MezőgazdaKiadó, Budapest 208 p.
[7] Vanek G. – Vanekova, Z. – Szőke L. (2000): Automata meteorológiai hálózatra épülő GALATI-VITISszámítógépes előrejelző program régiós irányítási tapasztalatai a Dél-Morva szőlőültetvényekben, aCseh Köztársaságban. Előadás az „Integrált termesztés a kertészeti és szántóföldi kultúrákban (21)című tudományos tanácskozáson. Budapest, 2000. november 28. Bp-i NTÁ Kiadvány, 89-91 p.
[8] L. Szőke – G. Vanek – L. Szabó – F. Baglyas (2000): Experience on the Galati-Vitis Grape PlantProtection Forecasting Computer Program and Its Role in the Integrated Viniculture Management.Proceedings of the Third International Workshop on Grapevine Downy and powdery Mildew. SARDIResearch Report Series No 50. 3-5 p. Adelaide South Australia (CD-n is).
[9] L. Szőke, G Vanek, G. Dely and F. Baglyas (2002): Experience on the GALATI-VITIS grape plantprotection forecasting computer program in Hungary. Proceedings of the 4th International Workshop onPowdery et Downy Mildew in Grapevine. Published by the Department of Plant Pathology, University ofCalifornia, Davis For a Meeting on Powdery et Downy Mildew in Grapevine Napa, California, U.S. A.September 30-October 04, 2002.
[10] Szőke L. – Dely G. – Csenki R. – Vanek G. (2004): Számítógépes szőlő növényvédelmi előrejelzőhálózat működtetése a környezetkímélő technológiában. XIV. Keszthelyi Növényvédelmi Fórum.Keszthely, 2004. jan.28-30.
[11] Szőke L. (2011): Előrejelző módszerek alkalmazása a szőlő növényvédelmében. Ökológiaiszőlőtermesztési technológia (Szerk: Cser J-Takács K.) NyME Mg-i és Élelmiszertudományi KarSzaktanácsadó és Továbbképző Intézet Mosonmagyaróvár 71 – 80 p. ISBN: 978-963-9883-85-7.
[12] Szőke L.(2013): „Növényvédelmi előrejelzés. Agrometeorológiai mérések módszertana ésfelhasználhatósága a növényvédelemben”Miért váltsak ökológiai termesztésre? „ Ökológiaiszőlőtermesztés a gyakorlatban. (Szerk. Vér A.-Takács K.) NyME Szaktanácsadó és TovábbképzőIntézet HUSK/1101/2.2.1/0294 projekt. ISBN 978-963-359-024-9. 37 – 41 p.
[13] Szőke L.(2013): „Növényvédelmi előrejelzés”. ECOWIN AT – HU záró beszámoló.(Szerk. Vér A.-Takács K) NyME Szaktanácsadó és Továbbképző Intézet Mosonmagyaróvár Természetvédelem aszőlőtermesztés ökológizálásán keresztül Pojektszám: At-Hu L00083. 32-47 p.
[14] Szőke L. (2013): Analyse des Wetters und der Erfahrungen von den Pflanzenschutzvorhersagen.ECOWIN AT-HU Endberich. (Naturschutz durch Ökologisierung im Weinbau. Projekt Nr. L00083.Redaktion. Vér A.-Takács K. Herausgeber: NyME Mg.- és Élelmiszertudományi Kar Szaktanácsadó ésTovábbképző Intézet. 36 -51 p.
[15] Szőke L. (2014): Ökológiai szőlőtermesztési technológia az ECOWIN projekt tapasztalatai agyakorlatban. (SZerk.: Vér A. – Takács K.) Agrometeorológiai mérések módszertana ésfelhasználhatósága a növényvédelemben. 40 – 44 p.NyME Mezőgazdasági és ÉlelmiszertudományiKar Szaktanácsadó és Továbbképző Intézet Mosonmagyaróvár ISBN978-963-359-026-3.
[16] Szőke L. (2014): ISTERVIN HU-SK Projekteredmények összefoglalása. (Szerk.: Vér A.-TakácsK.)Növényvédelmi és évjáratelemzések, patogén gombák elleni védekezés, összefoglaló jelentés 2013– 2014. Természetvédelem a Duna menti területeken ökológiai szőlőművelési technológiabevezetésével. 25-34 p. Mosonmagyaróvár ISBN 978-963-359-034-8.Projektszám:HUSK/1101/2.2.1/0294.
[17] Szőke L. – Vér A. (2015): Az időjárás elemzése a szőlő növényvédelme szempontjából az ECOWIN ésISTERVIN projektben 2010 – 2014. években. 7. Szőlő és Klíma Konferencia program és az előadásokösszefoglalói. 13 p.
[18] Szőke L. – Vér A. (2015): A helyi meteorológiai mérések szerepe és tapasztalatai az ECOWIN ésISTERVIN program keretében 2010 – 2014. Agrofórum 61 extra Szőlőtermesztőknek. 42 – 47 p. ISSN1788-7380.
[19] Szőke L. – Vér A. (2015): A helyi meteorológiai mérések szerepe és tapasztalata az ökológiaiszőlőtermesztésben (Az ECOWIN és ISTERVIN program eredményei 2010 – 2014.) Biokultúra (AMagyar Biokultúra Szövetség szakfolyóirata) XXVI. évf. 2015.2.szám21–28p.Copyright (c) 2023 Gradus