Gradus

VOL 2, NO 2 (2015): AUTUMN (NOVEMBER)

 

ÁLLAMI TÁMOGATÁSSAL ÉS TÁMOGATÁS NÉLKÜLI KUKORICATERMESZTÉS ÖKONÓMIAI ÉRTÉKELÉSE

ECONOMIC EVALUATION OF MAIZE PRODUCTION WITH A STATE SUPPORT AND WITHOUT A STATE SUPPORT


Ferencz Árpád

Abstract

Kutatásunk célja megvizsgálni a hazai kukoricatermesztés helyzetét egy vállalkozás gazdasági elemzésén keresztül. Munkánkban bemutatjuk a növény korszerű termesztési technológiáját, az ebben megjelenő munkaműveleteket és az ezzel összefüggésben álló műveleti normákat. A normák segítségével kiszámításra kerülnek a kukoricatermesztés munkaműveleteinek időszükségletei, a műveleti költségek, a költségnemek és a kukoricatermesztés költségszerkezete. A vizsgált vállalkozás a legkorszerűbb termesztési technológiát alkalmazza, az ezzel elérhető árbevétel és a termesztés jövedelmének elemzése fontos válasz lehet a gazdálkodók számára. A kukoricatermesztéssel foglalkozó vállalkozások állami támogatásra is számíthatnak, ezért a tevékenység eredményességét ezek figyelembevételével is vizsgáljuk. A kukoricatermesztés gazdasági értékelését fontosabb eredményességi mutatókkal is alátámasztjuk.

Our research aims to examine the situation of domestic corn production through the analysis of a specific business. In our work we describe the innovative crop production technology and the operational steps and standards associated with it. With the help of these standards operational times and costs for maize production can be calculated, and the cost elements and cost structure can be presented. The company examined employs the most advanced production technology thus the results of our analysis can provide important answers for corn- farmers. The corn-growing businesses rely heavily on state aid, therefore when examining the effectiveness of these enterprises this should also be taken into account. The economic evaluation of maize production in addition is supported by fundamental profitability indicators.


Keywords

Kulcsszavak: ökonómiai értékelés, kukoricatermesztés, állami támogatás,

Keywords: economic evaluation, maize production, state support,


References

[1] Pepó P. - Sárvári M. (2011): Gabonanövények termesztése. Debreceni Egyetem, Debrecen
[2] Tömösi A. (2015): A kukorica globális piaca. Agrárágazat, Vol. 16 No. 1. Kukorica ésnapraforgó különszám. pp. 8-10
[3] KSH (2014): A fontosabb szántóföldi növények betakarított területe, összes termése éstermésátlaga (1990–2014). http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_omn007.html:
[4] Kertész R. - Szlovák S. (2014): A kukorica költség- és jövedelemhelyzete. Agrofórum, Vol. 25No. Extra 57. pp.8-10Copyright (c) 2023 Gradus