Gradus

VOL 2, NO 2 (2015): AUTUMN (NOVEMBER)

 

A ZELLER NÖVEKEDÉSÉNEK ÉS EGYES ÉRTÉKMÉRŐ PARAMÉTEREINEK VIZSGÁLATA

ANALYSIS OF GROWTH AND SOME VALUABLE PARAMETERS OF CELERY


Cserni Imre, Pető Judit, Hüvely Attila

Abstract

A kísérletsorozatunk során liziméteres jellegű tenyészedényekben figyeltük meg a zeller tesztnövény növekedését, tápelem tartalmát és ezek összefüggéseit. Jelen közleményünkben a különböző dózisú nitrogén műtrágya adagok (abszolút kontroll, alaptrágyázott, alap +60/120/180 kg/ha N, valamint alap + 240 kg/ha N (számított N szerves trágya formájában) hatását mutatjuk be. A legnagyobb termésmennyiséget és gumótömeget is a szerves trágyás kezelés eredményezte. A zellergumó N-tartalma a nitrogén dózisok függvényében jelentős mértékben növekedett; valamint a gumók N-tartalma és Fe-tartalma között pozitív, míg N-Ca valamint N-Cu tartalma között negatív korrelációt figyeltünk meg. Ugyancsak erős pozitív összefüggést mutattunk ki a Kjeldahl N és C vitamin tartalom között a gumóban. Eredményeinkből megállapítható, hogy kísérleti elrendezésünkben homoktalajon, – a kolloidtartalmat gyarapító és a talajszerkezetet javító - szervestrágyázás bizonyult a legkedvezőbb hatásúnak.

In our series of experiments celery test plants were used in lysimeter type pots. Plant growth, nutrient content and the relationships of them were observed. This publication shows the effects of different doses of nitrogen fertilizer (absolute control, basic +60/120/180 kg/ha N, and the base + 240 kg / ha N (calculated N from manure). The highest yield and tuber weight was resulted after manure treatment. The nitrogen content of the celery tubers depending on N-doses increased significantly; furthermore between N content and Fe content positive and between N - Ca and N - Cu content negative correlation was observed. Also a strong positive correlation was found between the N and vitamin C content in tuber. Our results establish that in our experimental setup on sandy soil, organic fertilization - enriching the colloid content and improving soil structure - proved to have the most beneficial effects.


Keywords

Kulcsszavak: gumós zeller, termésmennyiség, nitrogén trágya, értékmérő paraméterek, homoktalaj,

Keywords: celery, crop mass, nitrogen fertilizer, valuable parameters, sandy soil,


References

[1] Cserni I., Végh R.K., Füleky Gy. (2000) Tápelemek modellezése és mérése a talajban zöldségnövények alatt.Kutatási zárójelentés a T 023348 OTKA témáról.1997-1999. (Kézírat) 50 p.
[2] Cserni I., Kovács A., Zana Sné., Borsné Pető J. (2004) The migration of elements (N,P,K) in sandy soil III.Alps-Adria Scientific Workshop. 1-6 March 2004. Dubrovnik, Croatia. pp. 30-34.
[3] Cserni I. (2015) Tápelem mozgás tanulmányozása tenyészedény kísérletekben különböző talajtípusokon inFüleky 70. pp. 14-18.
[4] Duthie, G., Campbell, F., Bestwick, C., Stephen, S., & Russell, W. (2013). Antioxidant effectiveness ofvegetable powders on the lipid and protein oxidative stability of cooked Turkey meat patties: Implications forhealth.Nutrients, 5(4), pp. 1241-1252.
[5] Evers A. M. (1994) The influence of fertilization and environment on some nutritionally important quality criteriain vegetables – a review of research in the Nordic countries. Agric. Sci.Finland 3. pp. 177–188.
[6] Evers, A. M., Ketoja, E., Hägg, M., Plaami, S., Häkkinen, U., & Pessala, R. (1997). Decreased nitrogen ratesand irrigation effect on celery yield and internal quality. Plant foods for human nutrition, 51(3), pp. 173-186.
[7] Karathanos, V. (1993). Collapse of structure during drying of celery. Drying Technology, 11(5), pp. 1005-1023.
[8] Leclerc J., Miller M.L., Joliet E., Rocquelin G. (1991) Vitamin and Mineral Contents ofCarrot and Celeriac Grownunder Mineral or Organic Fertilization. Biol Agric Hortic 7. pp. 339–348.
[9] Nygaard S?rensen J. (1984) Dietary fiber and ascorbic acid in white cabbage as affected by fertilization. ActaHortic 163: pp. 221–230.
[10] Nygaard S?rensen J., Mune L. H. (1994) Dyrknings faktorers indflydelse p°a indholdsstoffer og holdbarhed iporre. SP rapport 2: pp. 67–74.
[11] Pető J. Bné, Kovács A., Tóthné Taskovics Zs. (2004): Hajtatott paradicsomfajták beltartalmi értékeinekvizsgálata, Magyar Tudomány Ünnepe kiadvány, Kecskemét, 5:23-28.
[12] J. Pető, I. Cserni, A. Hüvely (2013): Effects of soil types and nitrogen fertilizer doses on some chemicalcharacteristics of tomato, sweet corn and pepper. Review on Agriculture and Rural Development 2 (2): pp. 550-555. 12th Wellmann International Scientific Conference, Hódmezővásárhely, 25th April, 2013, ISSN: 2063-4803
[13] Santamaria, P. (2006). Nitrate in vegetables: toxicity, content, intake and EC regulation. Journal of the Scienceof Food and Agriculture, 86(1), 10-17.
[14] Weber B., B. K., Hoffmann, A., Wüthrich, B., Lüttkopf, D., Pompei, C., Wangorsch, A., Vieths, S. (2002).Influence of food processing on the allergenicity of celery: DBPCFC with celery spice and cooked celery inpatients with celery allergy. Allergy, 57(3), 228-235.Copyright (c) 2023 Gradus