Gradus

VOL 2, NO 2 (2015): AUTUMN (NOVEMBER)

 

HOMOKI SZŐLŐÜLTETVÉNY GYOMFLÓRÁJA

WEED VEGETATION OF A VINEYARD ON SANDY SOIL


Baglyas Ferenc, Vojnich Viktor, Pölös Endre

Abstract

Homoki szőlőültetvényekben különösen veszélyes konkurenciát jelentenek a gyomnövények a szőlőnek. Vizet és tápanyagokat vonnak el a kultúrnövénytől, valamint árnyékolhatnak is. A Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kara bemutatókerti szőlőültetvényben végeztünk gyomfelvételezéseket. A felvételezések 5 x 2 m-es parcellákon történtek. Négyféle gyomtársulást találtunk: 1. királydinnyés 2. kövérporcsinos 3. disznóparéjos-libatopos 4. aprószulákos

Weeds are particularly competitive with grapes on sandy soil. They extract water and nutrients from the crops besides they shade plants. A weed survey was carried out in the demonstration vineyard of the Faculty of Horticulture of Kecskemét College. The recordings were made in 5 x 2 m plots. We found four types of weed communities. 1. Puncture vine 2. Common purslane 3. Pigweed-White goose foot 4. Bindweed


Keywords

Kulcsszavak: gyomszabályozás, allelopátia, talajborítás, Digitaria sanguinalis, Eragrostis poeoides,

Keywords: weed control, allelopathy, soil cover, Digitaria sanguinalis, Eragrostis poeoides,


References

[1] Braun-Blanquet, Josias (1964): Pflanzensoziologie, Grundzüge der Vegetationskunde. (3. Auflage). SpringerVerlag, Wien
[2] Bunting, ,A. H. (1960): Some reflection on the ecology of weeds, Blackwell, Oxford
[3] Holzner, W., Numata, M. (Eds.) (1978): Biology and ecology of weeds, Springer Netherlands, Dordrecht
[4] Lehoczky Éva (1994): A gyomnövények és kultúrnövények versengése a tápanyagokért. In Debreczeni B. –Debreczeni Bné (szerk.) Trágyázási kutatások 1960-90-ig. Akadémiai Kiadó, Budapest, 355-361.
[5] Újvárosi Miklós (1973): Gyomnövények, Mezőgazdasági Kiadó, BudapestCopyright (c) 2023 Gradus