Gradus

Vol 3, No 2 (2016): Autumn (November)

Table of Contents

Editorial

Csaba Fábián, Károly Belina, Árpád Ferencz, Judit Pető

Computer Science

A szekvenciális valószínűség hányados teszt felhasználásának sokszínűsége PDF
Dobján Tibor 5-12
Lower tail estimation with Chernoff bound and its application for balancing electricity load by storage admission PDF
Rajmund Drenyovszki, Lóránt Kovács, Kálmán Tornai, András Oláh, István Pintér 13-22
Az általánosított logisztikus eloszlás súlyozott első momentuma PDF
Osztenyiné Krauczi Éva 23-29
Simulation model for improving production flow lines PDF
Zoltán Lelkes, Zsolt Mihály 30-41
A hintázás lineáris, lépcsősfüggvény-együtthatós modelljének periodikus megoldásairól PDF
Csizmadia Lászlo, Hatvani László 42-48
A Julia programozási nyelvről PDF
Csizmás Edit 49-54
Csapda a hálózaton PDF
Göcs László, Johanyák Zsolt Csaba, Kovács Szilveszter 55-60
Szoftver által definiált hálózat – a jövő hálózata PDF
Agg Péter András, Johanyák Zsolt Csaba, Kovács Szilveszter 61-66
On maximum throughput in BitTorrent PDF
Elvira Dobjánné Antal, Tamás Vinkó 67-72
A vektortér model használata a szövegbányászatban PDF
Subecz Zoltán 73-79
Fénysugár-rekonstrukció tetszőleges nézőpont kialakításához PDF
Illés Attila,Kátai-Urbán Gábor, Koszna Ferenc, Megyesi Zoltán 80-85
Sztereo algoritmus légköri felhők rekonstrukciójához PDF
Kátai-Urbán Gábor, Vilem Otte, Megyesi Zoltán, Paul Bixel 86-91

Engineering

Modellek a műszaki biztonságtudományban PDF
Pokorádi László 92-100
Növelt szilárdságú alumínium és acéllemezek alakíthatóságának vizsgálata PDF
Béres Gábor, Hareancz Ferenc, Weltsch Zoltán 101-107
A technológiai paraméterek hatásának vizsgálata fúrási kísérletek során PDF
Tóth Márk Tamás, Boza Pál 108-113
Thermal Investigation of flame retarder containing PET PDF
Dorottya Nagy, Balázs Ádám, György Czél 114-119
Tálban guruló golyó kaotikus viselkedése PDF
Nagy Péter, Tasnádi Péter 120-136
Alumíniumhab magú, szálerősített polimer mátrixú szendvicsszerkezet vizsgálata statikus és dinamikus igénybevételek esetén PDF
Bődi Szabolcs, Belina Károly, Babcsán Norbert 137-142
Sodrásosság csökkentése mágneses hengerléssel és polírozással PDF
Kovács Zsolt, Viharos Zsolt, Kodácsy János 143-148
Beszámoló a kecskeméti főiskola részvételéről az első Norvég-magyar szerves kémiai nyári iskolában PDF
Kőházi-Kis Ambrus, Görbe Mihály 149-153
Polikarbonát ömledék nyíró viszkozitásának vizsgálata PDF
Tóth Gergely, Bata Attila, Belina Károly 154-159
Originál és reciklált PET keverékek folyási tulajdonságainak tanulmányozása PDF
Bata Attila, Tóth Gergely, Belina Károly 160-165
PLA 3D nyomtatószál anizoterm DSC vizsgálata PDF
Ádám Balázs, Ádámné Major Andrea 166-172
DP-DC párosított acélok MIG forrasztása PDF
Berczeli Miklós, Weltsch Zoltán 173-178
3D szkennelési eljárások összehasonlító elemzése PDF
Fodor Antal 179-187

Business and Economics

A családos munkavállalók a szervezetekben PDF
Juhász Tímea, Tóth Arnold 188-195
Miértek és hogyanok a helyi termékek forgalmazásról - különös tekintettel a turisztikai hasznosításra – három ország öt településének példája alapján PDF
Kóródi Márta 196-207
Az ügyfél használati szokásainak hatása a lemorzsolódásra szolgáltatás- kivezetés esetén PDF
Somosi Ágnes 208-213
A gazdasági társaságok felügyelőbizottságának jogállása PDF
Horváth László 214-233
Az Európai Unió tagállamainak eltérő fejlődése, a közép – kelet európai országok gazdasági lemaradásának okai és várható következményei PDF
Túróczi Imre 234-238
Vásárlásösztönző rendezvénnyel szembeni üzletvezetői elvárások és elégedettség feltáró kutatása PDF
Földi Kata 239-244
Magyarországi szállásadók online aktivitása PDF
Csendes István, Kis Gergely 245-254
Vállalat átszervezésének (reorganizáció) sikerkritériumai PDF
Chovan Brigitta 255-260
A pénzhelyettesítő eszközök bevezetésének lehetőségei PDF
Ferencz Árpád 261-266
Közösség által támogatott mezőgazdaság a világban és Magyarországon PDF
Nagy Piroska 272-277
A reklámozás mint társadalmi kommunikáció PDF
Molnár Edina 278-283
Napelemes rendszerek beruházás-gazdaságossági vizsgálata tényadatok alapján PDF
Hollósy Zsolt, Poór Judit, Csizmásné Tóth Judit 284-293

Agriculture

A 2015-2016. Évi cönológiai felvételezések eredményeinek az összehasonlítása a Kiskunsági Nemzeti Park területén PDF
Vojnich Viktor, Hüvely Attila, Pető Judit, Pölös Endre 294-299
Archeofiton fajok nitrogénérzékenysége a búzavirág, a szarkaláb és a pipacs példáján PDF
Ecseri Károly, Honfi Péter 300-305
A Greenman Agro termésnövelő készítmény hatása néhány szőlőfajta gyökeresedésére PDF
Baglyas Ferenc, Tajti Sándor 306-314
Hidrokultúrában termesztett saláta tápanyag-utánpótlási kezelések 2014-2016 között PDF
Vojnich Viktor, Palkovics András, Pető Judit, Hüvely Attila 315-320
Szilva alany-nemes kombinációk generatív teljesítménye kecskeméten 2016-ban PDF
Kajtár-Czinege Anikó 321-326
Egynyári dísznövények növekedésszabályozása PDF
Turiné Farkas Zsuzsa, Palkoics András, Tajti Klaudia 327-332
A kunsági borvidéken gazdálkodó borászatok gazdasági hatékonyságának összehasonlító elemzése PDF
Deák Zsuzsanna 333-337
Egy mikrobiális készítmény szamóca terméshozamára és lombozatára kifejtett hatásának vizsgálata PDF
Mihálka Virág, Pető Judit, Hüvely Attila, Király Ildikó 338-343
Különböző talajtakarási módok hatása ökológiai szamóca ültetvényben PDF
Király Ildikó, Palkoics András, Mihálka Virág 344-350
A szemes fehérjék termeléshez kötött támogatásának hazai tapasztalatai PDF
Vásáry Miklós, Baranyai Zsolt 351-356
A támogatások rendszere a hazai tejágazatban PDF
Vőneki Éva 357-363
A társadalmi szelekciós hipotézisen alapuló regionális egészség-egyenlőtlenségek Európában PDF
Egri Zoltán, Kőszegi Irén Rita 364-370
Kútvíz – tiszta víz? PDF
Pető Judit, Hüvely Attila, Vojnich Viktor 371-377
A kertészeti növények nemesítése a szőlő példáján PDF
Hajdu Edit 378-383
Láncszemek a kecskeméti homokkutatásról, Második rész - 1984-2002 PDF
Cserni Imre 384-390
Alsó- és Felső Nyárádmentén kiválasztott diószelekciók (Juglans regia L.) morfometriai vizsgálata PDF
Bandi Attila, Orbán Csaba, Molnár Katalin, Thiesz Rezső 391-396

Arts and Humanities

Óvodapedagógus és tanító szakos elsőévesek pedagógus példaképei a társadalmilag elvárt személyiségjegyek tükrében PDF
Hercz Mária, Takács Nikolett 397-404Copyright (c) 2023 Gradus