Gradus

Vol 4, No 2 (2017): Autumn (November)

 

FAANYAGOK ROSTIRÁNYÚ TÖMÖRÍTÉSÉNEK KÍSÉRLETI KÖRÜLMÉNYEI – 3.

RÉSZ RESEARCH CONDITIONS OF THE WOOD’S LONGITUDINAL COMPRESSION – PART 3


Báder Mátyás , Prof. Dr. Németh Róbert

Abstract

A cikksorozat célja, hogy a faanyagok laboratóriumi hosszirányú tömörítésének a legfontosabb előállítási- és mechanikai tulajdonságait megismerhesse az olvasó. A sorozat harmadik, befejező részében a faanyagok rostirányú tömörítéséhez szükséges nyomást, a hossz mentén a tömörödés egyenletességének vizsgálatát és a minták hajlítóvizsgálatának eredményeit mutatjuk be.

The purpose of the article series, to review the producing- and the mechanical properties of the woods’ laboratorial longitudinal compression. In this third, ending part we present the needed pressure for the longitudinal compression, the variability of the compression rate along the length and the bending examination’s results.


Keywords

Kulcsszavak: rostirányú tömörítés, famodifikáció, nyomóerő, nedvességtartalom, fahajlítás,

Keywords: longitudinal compression, wood modification, compressive force, moisture content, wood bending,


References

[1] Báder M. (2015) Faanyag rostirányú tömörítésével kapcsolatos elméleti és gyakorlati kérdések áttekintése. I. rész:Az alapanyagok és előkészítésük, a tömörítés elmélete. FAIPAR 63(1): 1-9. (ISSN:0014-6897, DOI:10.14602/WOODSCI.2015.1.8)
[2] Báder M., Németh R. (2016) The solid wood crushing’s conditions. In: Teischinger A. et al. szerk. Proceedings ofEco-efficient resource wood with special focus on hardwoods, Nyugat-magyarországi Egyetem, Sopron, 104-105.o.
[3] Báder M., Németh R. (2017) Faanyag rostirányú tömörítésének kutatási körülményei – 2. rész. Gradus (megjelenésalatt)
[4] Ivánovics G. (2006) Rostirányban tömörített faanyagok szilárdsági vizsgálata. In: Konferencia kiadvány, Belina, K.és tsai. szerk. AGTEDU 2006, Műszaki és Természettudományi Szekció, Kecskeméti Főiskola, Kecskemét, 2006.november, 174. o.
[5] Ivánovics G. (2012) Nyomott faanyag alakváltozási folyamata. Kézirat, Kecskeméti Főiskola, Gépipari ésAutomatizálási Műszaki Főiskolai Kar, Gépszerkezettani és Terméktervező Tanszék, Kecskemét, 2–6. o.
[6] Karl Á. (2015) Laboratóriumi fatömörítő berendezés használati paramétereinek optimalizálása. Szakdolgozat,Nyugat-magyarországi Egyetem Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar, Sopron, 104 o.
[7] Kuzsella L., Szabó I. (2006) A fa tömörítésének hatása a mechanikai tulajdonságokra. In: Konferencia kiadvány,Bitay E. szerk. XI. Fiatal Műszakiak Tudományos Ülésszaka, Kolozsvár, 2006.03.24–25., 235. o.
[8] Molnár S. (1999) Faanyagismeret. Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó, Budapest, 192-193 és 319-320. o.Copyright (c) 2020 Gradus