Gradus

Vol 4, No 2 (2017): Autumn (November)

 

FAANYAGOK ROSTIRÁNYÚ TÖMÖRÍTÉSÉNEK KÍSÉRLETI KÖRÜLMÉNYEI – 2. RÉSZ

RESEARCH CONDITIONS OF THE WOOD’S LONGITUDINAL COMPRESSION – PART 2


Báder Mátyás , Prof. Dr. Németh Róbert

Abstract

A cikksorozatban a különböző fafajok laboratóriumi körülmények közötti rostirányú tömörítését mutatjuk be. Ebben a részben ismertetésre kerülnek az álgesztességgel kapcsolatos problémák éppúgy, mint a tömörítéshez szükséges fanedvességnek és az ideális tömörítési sebességnek a meghatározása.

In this article series we describe the longitudinal compression of various wood species under laboratory conditions. This section describes the problems of the beech wood with redheart as well as the appropriate moisture content for the longitudinal compression and the ideal speed of the compression.


Keywords

Kulcsszavak: rostirányú tömörítés, famodifikáció, álgeszt, nedvességtartalom, fahajlítás,

Keywords: longitudinal compression, wood modification, red heart, moisture content, wood bending,


References

[1] Báder M. (2015) Faanyag rostirányú tömörítésével kapcsolatos elméleti és gyakorlati kérdések áttekintése. I. rész:Az alapanyagok és előkészítésük, a tömörítés elmélete. FAIPAR 63(1): 1-9. (ISSN:0014-6897, DOI:10.14602/WOODSCI.2015.1.8)
[2] Báder M., Németh R., Ábrahám J. (2015) Faanyag rostirányú tömörítésével kapcsolatos elméleti és gyakorlatikérdések áttekintése. II. rész: Történelem és szabadalmak. A tömörítési folyamat tulajdonságai és a tömörítéstkövető eljárások. FAIPAR 63(1): 10-20. (ISSN:0014-6897, DOI: 10.14602/WOODSCI.2015.1.13)
[3] Báder M., Németh R. (2017) Faanyag rostirányú tömörítésének kutatási körülményei – 1. rész. Gradus (megjelenésalatt)
[4] Biró B. (2004) A bükk álgesztesedés vizsgálata a Somogyi Erdészeti és Faipari Részvénytársaságerdőállományaiban. Doktori értekezés, Nyugat-magyarországi Egyetem Roth Gyula Erdészeti és VadgazdálkodásiTudományok Doktori Iskola, Sopron, 121 o.
[5] Divós F., Göncz B. (2015) Bükk (Fagus sylvatica) álgeszt kimutatása elektromos feszültség- és ellenállásméréssel.FAIPAR 63(2): 29-35. (ISSN:2064-9231, DOI: 10.14602/WOODSCI.2015.2.40)
[6] Molnár S. (1999) Faanyagismeret. Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó, Budapest, 192. o.
[7] MSZ 6786/2-1988 (1988) Faanyagvizsgálatok. Nedvességtartalom meghatározása.Copyright (c) 2020 Gradus