Gradus

Vol 4, No 2 (2017): Autumn (November)

 

FAANYAGOK ROSTIRÁNYÚ TÖMÖRÍTÉSÉNEK KÍSÉRLETI KÖRÜLMÉNYEI – 1. RÉSZ

RESEARCH CONDITIONS OF THE WOOD’S LONGITUDINAL COMPRESSION – PART 1


Báder Mátyás , Prof. Dr. Németh Róbert

Abstract

Az egyedi tervezésű laboratóriumi tömörítő berendezés használati paramétereit és eredményességét, az elkészített faminták lehetséges hibáit és főbb tulajdonságait mutatjuk be a cikksorozatban. A faanyag hosszirányú tömörítésének nehézségei összetettek, a megfelelő eredmény eléréséhez számos követelménynek kell eleget tenni. A sorozat első részében a tömörítendő famintákra vonatkozó kritériumokat, mint alapvető szükségletet, továbbá a lehetségesen bekövetkező hibajelenségeket és ezek okait mutatjuk be.

In this article series we describe the parameters and the efficiency of the custom-designed laboratory compressing equipment, the prepared samples’ possible failures and main features. The difficulties of the wood’s longitudinal compression are complex, and a number of requirements must be met to achieve the correct result. In the first part of the series, the criteria for the wood samples to be compressed are presented as a basic need, as well as the possible occurring failures and their causes.


Keywords

Kulcsszavak: rostirányú tömörítés, famodifikáció, álgeszt, nedvességtartalom, fahajlítás,

Keywords: longitudinal compression, wood modification, red heart, moisture content, wood bending,


References

[1] Ashby M. F. (2005) Materials selection in mechanical design Ed. 3. Butterworth-Heinemann, Oxford, UnitedKingdom, 603 p.
[2] Báder M. (2015) Faanyag rostirányú tömörítésével kapcsolatos elméleti és gyakorlati kérdések áttekintése. I. rész:Az alapanyagok és előkészítésük, a tömörítés elmélete. FAIPAR 63(1): 1-9. (ISSN:0014-6897, DOI:10.14602/WOODSCI.2015.1.8)
[3] Báder M., Németh R., Ábrahám J. (2015) Faanyag rostirányú tömörítésével kapcsolatos elméleti és gyakorlatikérdések áttekintése. II. rész: Történelem és szabadalmak. A tömörítési folyamat tulajdonságai és a tömörítéstkövető eljárások. FAIPAR 63(1): 10-20. (ISSN:0014-6897, DOI: 10.14602/WOODSCI.2015.1.13)
[4] Báder M., Németh R. (2016) The solid wood crushing’s conditions. In: Teischinger A. et al. szerk. Proceedings ofEco-efficient resource wood with special focus on hardwoods, Nyugat-magyarországi Egyetem, Sopron, 104-105.o.
[5] Esteves B. M., Pereira H. M. (2009) Wood modification by heat treatment: a review. BioResources 4(1):370-404.
[6] Ivánovics G. (2012) Nyomott faanyag alakváltozási folyamata. Kézirat, Kecskeméti Főiskola, Gépipari ésAutomatizálási Műszaki Főiskolai Kar, Gépszerkezettani és Terméktervező Tanszék, Kecskemét, 2–6. o.
[7] Karl Á. (2015) Laboratóriumi fatömörítő berendezés használati paramétereinek optimalizálása. Szakdolgozat,Nyugat-magyarországi Egyetem Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar, Sopron, 104 o.
[8] Kovács Zs., Süveg J., Papp T. (2006) Mechanikai megmunkálás II. - A fa hajlítása. Kézirat, NymE Faipari MérnökiKar, Sopron, 57–68. o.
[9] Kuzsella L. (2011) Rostirányú tömörítés hatása a bükk faanyag szerkezetére és mechanikai tulajdonságaira.Doktori értekezés, Miskolci Egyetem Kerpely Antal Anyagtudományok és Technológiák Doktori Iskola, Miskolc, 151o.
[10] Matti P. (2014) Ductility of Wood and Wood Members Connected with Mechanical Fasteners. Master’s thesis, AaltoUniversity, Finland, 114 p.
[11] Molnár S., Varga Fné., Fehér S., Németh R. (2000): A Faanyag műszaki tulajdonságai. In: Molnár S. szerk. FaipariKézikönyv I., Faipari Tudományos Alapítvány, Sopron, 59-88. o.
[12] Navi P., Girardet F. (2000) Effects of Thermo-Hydro-Mechanical treatment on the structure and properties of wood.Holzforschung 54(3): 287–293.
[13] Szabó I. (2002) A fa hajlítása. In: Molnárné Posch P. szerk. Faipari kézikönyv II., Faipari Tudományos Alapítvány,Sopron, 60–61. o.Copyright (c) 2020 Gradus