Gradus

Vol 4, No 2 (2017): Autumn (November)

 

TÖMEGHATÁS MODELLEZÉSE

SIMULATION OF CROWD EFFECT


Nagy Péter , Tasnádi Péter

Abstract

A fizikában az ún. komplex rendszerek lényegi szerepet töltenek be a kooperatív viselkedésű modellek tanulmányozásában. Jelen munkánkban az elemszám szerepét tárgyaljuk a rendszer statisztikus leírásában és megkíséreljük eredményeink társadalmi jelenségekre vonatkozó értelmezését.

Complex systems play an essential role in the investigation of the models with cooperative behavior. Present paper is focused to the role of the number of the elements in the statistical description of systems and a possible interpretation of the results obtained is also proposed for the societal processes.


Keywords

Kulcsszavak: komplex rendszerek, statisztikus leírás, számítógépes szimuláció, tömeghatás, szociálpszichológia,

Keywords: complex systems, statistical description, numerical simulation, crowd effect, social psychology,


References

[1] Méray-Horváth K. „Társadalomtudomány mint természettudomány”, Szociológiai könyvtár, Az Athenaeum irodalmiés nyomdai R.-T. ki-adása, Budapest, 1912.
[2] http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_520_szocialpszichologia/ch03s04.html
[3] http:/csodafizika.hu/th
[4] Nagy P., Tasnádi P.: Fortuna szekerén, FIZIKAI SZEMLE 67:(1) pp. 21-27. (2017)
[5] P. Nagy, P. Tasnádi: Networks of Zeeman catastrophe machines for the investigation of complex systems,EUROPEAN JOURNAL OF PHYSICS 35: Paper 045010. 18 p. (2014)
[6] https://imotions.com/blog/neuromarketing-examples/Copyright (c) 2020 Gradus