Gradus

Vol 4, No 2 (2017): Autumn (November)

 

HALOGÉNMENTES ÉGÉSGÁTLÓ HATÁSA PET KRISTÁLYOSODÁSÁRA

EFFECT OF HALOGEN-FREE FLAME RETARDANT ON CRYSTALLIZATION OF PET


Ádám Balázs , Nagy Dorottya

Abstract

Halogénmentes égésgátlóval kevert PET anyagokat vizsgáltunk pásztázó differenciális kaloriméterrel (DSC). Változtattuk a hűtés sebességét, és vizsgáltuk a kristályosodás folyamatát, arra keresve a választ, hogy az 1-5 %-ban bekevert égésgátlónak van-e befolyásoló hatása. Az égésgátló mennyiségének növelése a kristályosodási hők és a kristályosodás hőmérsékletének növekedését okozta. Az eredmények alapján érdemes további vizsgálatokat elvégezni.

Halogen-free flame retardant materials were mixed into PET and these samples were examined by differential scanning calorimeter (DSC). The cooling rate was changed and the crystallization process was studied to find out whether 1-5 % of the mixed flame retardant has any effect. Increasing the amount of flame retardant increased the crystallization heat and the crystallization temperature. Based on the results, it is worthwhile to carry out further examinations.


Keywords

Kulcsszavak: PET, halogénmentes, égésgátló, DSC, kristályosodás,

Keywords: PET, halogen-free, flame retardant, DSC, crystallization,


References

[1] Gao, Y., Wang, Y., Shi, J., Bai, HW., Song, B.: „Functionalized multi-walled carbon nanotubes improvenonisothermal crystallization of poly(ethylene terephthalate)”, Polymer Testing, 27, 179-188, 2008.
[2] Si, MM., Feng, J., Hao, JW., Xu, LS., Du, JX.: „Synergistic flame retardant effects and mechanisms of nano-Sb2O3in combination with aluminum phosphinate in poly (ethylene terephthalate)”, Polymer Degradation and Stability,100, 70-78, 2014.
[3] Wang, YM., Gao, JP., Ma, YQ., Agarwal, US.: „Study on mechanical properties, thermal stability and crystallizationbehavior of PET/MMT nanocomposites”, Composites Part B-Engineering, 37, 399-407, 2006.
[4] Nagy D., Ádám B., Czél Gy.: „Thermal Investigation of flame retarder containing PET”, Gradus, Vol. 3, No. 2, 2016.
[5] Ke, YC., Wu, TB., Xia, YF.: „The nucleation, crystallization and dispersion behavior of PET-monodisperse SiO2composites”, Polymer, 48, 3324-3336, 2007.
[6] Belina G., Menyhárd A., Juhász P., Dr. Belina K.: „Heterogén gócképzők hatékonysága PET hulladékban”,Műanyag és Gumi, 38. évf. 12. szám, 441-446.o. 2001.
[7] Wang, X., Wang, D.-Y.: „Fire-retardant polylactic acid-based materials: preparation, properties, and mechanism”,Novel Fire Retardant Polymers and Composite Materials, Elsevier Ltd. 2017.
[8] Czél Gy., Kelemen A., Sólyom D.: „Flame retardant polyethylene terephthalate fibers added with melamine basedFR additive”, Materials Science Forum Vol. 659, pp. 135-140, 2010.
[9] Ehrenstein, G. W., Riedel, G., Trawiel, P.: „Thermal Analysis of Plastics, Theory and Practice”, Hanser Publishers,Munich, Hanser Gardner Publications, Cincinnati, 2004.
[10] MSZ EN ISO 11357-1 Műanyagok. Pásztázó differenciálkalorimetria (DSC) 1. rész: Alapelvek (ISO 11357-1:2009)
[11] Belina G., Menyhárd A., Juhász P., Dr. Belina K.: „Gócképzők hatékonysága különböző szerkezetűpolipropilénekben”, Műanyag és Gumi, 38. évf. 7. szám, 255-259.o. 2001.
[12] Vadász S., Juhász P., Dr. Belina K.: „Propilén ?-olefin random kopolimerek olvadási és kristályosodási jellemzői”,Műanyag és Gumi, 38. évf. 7. szám, 260-263.o. 2001.
[13] Juhász P., Lengyel Z., Oláh A., Dr. Belina K.: „Propilén 1-pentén random kopolimerek kristályosodás-kinetikai ésmorfológiai vizsgálata”, Műanyag és Gumi, 35. évf. 11. szám, 331-337.o. 1998.
[14] Pukánszky B., Belina K., Rockenbauer A., Maurer, F.H.J.: „Effect of nucleation, filler anisotropy and orientation onproperties of PP composites”, Composites, 25, 205-214, 1994.
[15] Juhász P., Varga J., Belina K., Belina G.: „Efficiency of ?-nucleating agents in propylene/?-olefin copolymers”,Journal of Macromolecular Science, Part B: Physics, 41:4-6, 1173-1189, 2002.
[16] Ádámné Major A., Belina K.: „Crystallization and Melting Properties of Polypropylenes Containing Multiwall CarbonNanotube”, American Institute of Physics Vol. 1353, ISBN: 978-0-7354-0911-8, 773-778, 2011.Copyright (c) 2020 Gradus