Gradus

Vol 4, No 2 (2017): Autumn (November)

 

A SZELLEMITULAJDON-VÉDELEM SZEREPÉNEK ALAKULÁSA AZ AGRÁR- ÉS AGRÁRIUM-ALAPÚ INNOVÁCIÓ TÁMOGATÁSÁBAN 1996-2017

CHANGE IN THE ROLE OF INTELLECTUAL PROPERTY PROTECTION IN SUPPORTING THE AGRO- AND AGRO- BASED INNOVATION; 1996-2017


Dr. Molnár István

Abstract

Megvizsgáltuk, hogy az elmúlt 20 esztendőben hogyan alakultak az agrár-innovációs tárgyú iparjogvédelmi bejelentések Magyarországon. A szabadalmi, növényfajta oltalmi, védjegy- és árujelző bejelentések számát olyan időszakokban vizsgáltuk, amikor nem voltak olyan jogszabályi változások, amelyek a piaci folyamatokra jelentős hatással lettek volna. Arra számítottunk, hogy a GDP, illetve a GDP-arányos K+F-ráfordítások növekedésével az iparjogvédelmi bejelentések száma is nőni fog. Vizsgálataink ezt nem erősítették meg: a legtöbb bejelentés- típus esetében mintegy két évtized alatt jelentős visszaesést, a legutóbbi időben pedig – alacsony bázis melletti – stagnálást mutattunk ki. A jelenséget pozitív fejleményként semmiképpen nem értékeljük. Az okok elemzése a jelenleginél sokkal kiterjedtebb vizsgálatot igényelne, de a lehetséges okok talán visszavezethetők az ágazati innovációs teljesítmény romlására, az iparjogvédelmi tudatosság visszaesésére, az iparjogvédelemre fordítható források csökkenésére, agrár- innovációs tudásbázisok megszűnésére; a 2008-as globális válság hatására, az agrárium innovációs forrásokhoz való hozzáférésére, a megnövekedett innovációs források felhasználásának csökkent hatékonyságára.

We examined how the number of industrial property notifications changed in the field of agricultural innovation during the last 20 years in Hungary. We examined the number of the patent -, plant variety -, trade mark - and geographical indication notifications during periods without such legislative changes that could have a significant effect on market processes. We expected that the number of the industrial property notifications will increase as a result of the increasing GDP and R+D expenditures (% of GDP). The examinations did not verify the above mentioned expectation: in case of most notification types, we revealed significant decrease during some two decades, and then, during the last years it started to stagnate at low base value. This phenomenon shall not be evaluated as a positive development. The analysis of the causes requires a more comprehensive research, but the possible causes may be originated from the followings: the deterioration of the departmental innovation performance, the downturn of the industrial property awareness, the diminution of the financial resources for industrial properties, the cessation of agricultural innovation knowledge bases, the effects of the great depression in 2008, the access to the innovation resources of the agriculture and last but not least the decreased efficiency of the use of increased innovation resources.


Keywords

Kulcsszavak: Szellemi tulajdon védelem, Agrár, Innováció, Trendek,

Keywords: Intellectual property protection, Agriculture, Innovation, Trends,


References

[1] Peter F. Drucker: Innovation and entrepreneurship: Practice and principles, 1985, HarperCollins Publishers Inc.,New York
[2] 2014. évi LXXVI. törvény a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról; 3. §
[3] http://classifications.mszh.hu/ipc/ [Megtekintés: 13-Apr-2017]
[4] http://classifications.sztnh.gov.hu/nice/ [Megtekintés: 13-Apr-2017]
[5] 1995. évi XXXIII. tv. a találmányok szabadalmi oltalmáról, 5/A §.
[6] http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2006/03/article_0006.html [Megtekintés: 16-Apr-2017]
[7] 1995. évi XXXIII. tv. a találmányok szabadalmi oltalmáról, 106. § (1) bek.
[8] 1995. évi XXXIII. tv. a találmányok szabadalmi oltalmáról, 106. § (2) bek.
[9] 1995. évi XXXIII. tv. a találmányok szabadalmi oltalmáról, 105. §
[10] 1995. évi XXXIII. tv. a találmányok szabadalmi oltalmáról, 111. § (2) bek.
[11] 1997. évi XI. tv. a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról 1. § (1)-(2) bek.
[12] 207/2009/EK rendelet az európai uniós védjegyről
[13] 1970. évi 18. törvényerejű rendelet az ipari tulajdon oltalmára létesült uniós egyezmények 1967. július 14-énStockholmban felülvizsgált, illetve létrehozott szövegének kihirdetéséről
[14] 1973. évi 29. törvényerejű rendelet egyes iparjogvédelmi uniós megállapodások kihirdetéséről; 1999. évi LXXXIII.törvény a védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló Madridi Megállapodáshoz kapcsolódó 1989. éviJegyzőkönyv kihirdetéséről
[15] 1997. évi XI. tv. a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról 101. § (1) bek.
[16] 1997. évi XI. tv. a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról 96. § (1) bek.
[17] 1997. évi XI. tv. a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról 103. § (1) bek.
[18] 1997. évi XI. tv. a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról 103. § (2) bek.
[19] 1997. évi XI. tv. a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról 103. § (3) bek.
[20] 1994. évi I. tv.
[21] http://epub.hpo.hu/e-kutatas/?lang=HU [Megtekintés: 13-Apr-2017]
[22] http://www.ksh.hu/thm/1/indi1_3_1.html [Megtekintés: 13-Apr-2017]
[23] Az E-Kutatás adatai alapján saját szerkesztés
[24] A szabadalmi törvény 70. § (1) bekezdése értelmében a szabadalmi bejelentést annak bejelentési időpontjátólszámított 18 hónap elteltével kell közzétenni.
[25] Az E-Kutatás adatai alapján saját szerkesztés
[26] Az E-Kutatás adatai alapján saját szerkesztés
[27] Az E-Kutatás adatai alapján saját szerkesztés
[28] Az E-Kutatás adatai alapján saját szerkesztés
[29] Az E-Kutatás adatai alapján saját szerkesztés
[30] Az E-Kutatás adatai alapján saját szerkesztésCopyright (c) 2020 Gradus