Gradus

Vol 4, No 2 (2017): Autumn (November)

 

A FOGYASZTÓVÁ VÁLÁS „RÖGÖS” ÚTJA, A FOGYASZTÓI SZOCIALIZÁCIÓ NÉHÁNY ASPESKTUSA

ON BECOMING A CONSUMER, SOME ASPECTS OF CONSUMER SOCIALIZATION


Éva Pólya

Abstract

A legtöbb emberi magatartás valamilyen formában fogyasztói magatartásnak tekinthető a fejlett kultúrákban, mely átszövi az életünk minden területét. A fogyasztói magatartással azonban nem születünk, hanem fokozatosan sajátítjuk el eme képességünket. Ennek tanulmányozása teszi számunkra lehetővé, hogy megértsük a fogyasztók milyen kontextusban élnek a társadalomban. A fogyasztóvá válás folyamatát leginkább a fogyasztói szocializációval jellemezhetjük, melynek néhány aspesktusát jelen munkámban is bemutatom.

Most behavior of people can be regarded as consumer behavior in developed cultures and it intertwines all fields of our lives. Nevertheless we were not born with consumer behavior, but we gradually acquire this skill. By studying this process we can understand the context how consumers live in our society. The process of becoming a consumer can be described the most with consumer socialization of what I introduce some aspects in this paper.


Keywords

Kulcsszavak: fogyasztói szocializáció, fogyasztói magatartás, családi szerepek,

Keywords: consumer behavior, consumer socialization, family roles,


References

[1] Ali A., Batra D. K., Ravichandran N., Mustafa Z., Rehman S. U. (2012): Consumer Socialization of Children: AConceptual Framework. International Journal of Scientific and Research Publications, Vol. 2, Issue 1, Januarypp.1-5
[2] Bandura A. (1977): Social Learning Theory, Englewood Cliffs: Prentice-Hall, Inc.
[3] Bilton T, Bonnett K., Jones P., Sheard K., Stanworth M., Webster A. (1988): Introductory Sociology. MacmillanPress, pp. 92
[4] Carlson L., Grossbart S. (1988): Parental Style and Consumer Socialization of Children, Journal of ConsumerResearch, 15 (June) pp. 77-94.
[5] Chaudhary M. (2016): Involvement of Children in the Family Buying: A Review. Pacific Business ReviewInternational. Vol. 8 Issue 11, May 2016 pp. 54-62.
[6] Cram F., Ng S. H. (1999): Consumer Socialization. Applied psychology: an International Review, 48 p. 297-312
[7] Ekström K. M. (2006): Consumer Socialization Revisited. In: Belk R. (2006): Research in Consumer Behavior.Amsterdam: Elsevier Ltd. pp. 72-74.
[8] Foxall G. R., Goldsmith R. E., Brown S. (2006): Consumer Psychology for Marketing. Oxford: InternationalThompson Business Press.
[9] Fromm E. (1947). Man for himself: An inquiry into the psychology of ethics. New York: Fawcett Premier, pp. 66
[10] Gregorio F.-Sung Y. (2010): Understanding Attitudes Toward and Behaviors in Response to ProductPlacement. Journal of Advertising. Vol. 39. no. 1 Spring pp. 83-96
[11] Gunter B., Furnham A. (1998): Children as Consumers. A psychological analysis of the young people’s market.New York: Routledge. pp. 12-34.
[12] John D. R. – Whitney J. C. Jr. (1986): The Development of Consumer Knowledge in Children: A CognitiveStructure Approach. Journal of Consumer Research Vol. 12, March pp.406-417
[13] John D. R. (1999): Consumer Socialization of Children: A Retrospective Look at Twenty-Five Years ofResearch. Journal of Consumer Research Vol 26., December pp.183-213
[14] John D. R. (2001): 25 ans de recherche sur la socialization de l’enfant-consommateur. Recherche etApplications en Marketing, 16 (1) 87.-124. p.
[15] Lehota J. (2001): Élelmiszergazdasági marketing. Budapest: Műszaki Könyvkiadó
[16] Marshall D. (2010): Understanding Children as Consumers. London: SAGE Publication Ltd.,
[17] Mazzarella S. R. (2007): 20 question about the Youth & the Media. New York: Peter Lang Publishing Inc. pp.285-292
[18] McNeal, J. (2007): On Becoming a Consumer. Development of Consumer Behavior Patterns in Childhood.Burlington: Elsevier Inc. pp. 22
[19] Moschis G. P. (1987): Consumer socialization: A life-cycle perspective. Lexington: Lexington Press. 23. p.
[20] Mowen J. C. (1987): Consumer behavior. New York: Macmillan Publishing Company. pp. 413-423
[21] Müller M. (2001): Az áruvilág kicsi királyai. Gyerekek a reklámok világában. Budapest : Geomédia Kiadói Rt. pp.10.
[22] Nelson M. R., Atkinson L., Rademacher M. A., Ahn R. (2017): How Media and Family Build Children’sPersuasion Knowledge. Journal of Current Issues & Research in Advertising 2017. Vol 0, No 0, pp. 1-19
[23] North J. N.-Kotzé T. (2001): Parents and television advertisements as consumer socialization agents foradolescents: An exploratory study. Journal of Family Ecology and Consumer Sciences. Vol 29, 2001 p.91-99
[24] Pólya É. (2012): Családon belüli vásárlási döntési szerepek és folyamatok. Doktori értekezés Szent IstvánEgyetem Gödöllő
[25] Roedder John D. Perrachio L. (1993): Children as consumers: Are they „marketing” literate? Advances inConsumer Research, 20 pp. 373.
[26] Senthilkumar S. –Ramachandran T. (2011): Social Networking: A Via Media for Consumer Socialization.Contemporarí Research Issues and Challenges in Emerging Economies. pp. 339-359
[27] Sharma A. – Sonwaney V. (2014): Theoretical modeling of influence of children on family purchase decisionmaking. Procedia-Social and Behavioral Sciences May 2014 pp. 38.-46.
[28] Sharma A. (2011): Role of Family in Consumer Socialization of Children: Literature review. Journal of Arts,Science&Commerce. Vol II. Issue 3. July 2011 pp.161-167
[29] Törőcsik M. (2003): Fogyasztói magatartás trendek. Budapest:KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft.
[30] Ward S. (1974): Consumer Socialization. Journal of Consumer Research, 1 pp. 1-14.Copyright (c) 2020 Gradus