Gradus

Vol 4, No 2 (2017): Autumn (November)

 

A KULTURÁLIS MARKETING ÉRTÉKELŐ ELEMZÉSE A REPTÁR SZOLNOKI REPÜLŐMÚZEUM PÉLDÁJÁN KERESZTÜL

COMPREHENSIVE ANALYSIS OF CULTURAL MARKETING IN REPTAR SZOLNOK AVIATION MUSEUM


Földi Kata , Zombori Nóra

Abstract

Jelen munkánkban egy általunk végzett primer kvantitatív kutatás eredményeibe adunk betekintést, melynek elsődleges fókusza a szolnoki RepTár múzeumba látogatók véleményének feltárására irányult. A tömegkultúra körébe sorolt múzeum közé tartozó RepTár repülőmúzeum több évtizedes múltja ellenére a 2016. év szeptemberében történt nyitásának és 21. századi jellegének (élmény- és látogatóorientált) köszönhetően 2016. évben az év turisztikai attrakciója címet nyerte el. Ennek ellenére az ott dolgozók lelkes csapata és a helyi felsőoktatási intézmény oktatói is a jövőbeli sikerek útját kutatják közösen. Ebbe enged rövid bepillantást jelen cikk, amely a további fejlesztési és látogató elégedettség növelési lehetőségeket kutató kérdőíves megkérdezés eredményei közül a fókuszul választottakat emeli ki.

-


Keywords

Kulcsszavak: kulturális marketing, múzeum marketing, RepTár Szolnok nonprofit Kft.,

Keywords: cultural marketing, museum marketing, RepTár Szolnok Nonprofit Ltd,


References

[1] Zongor, A. Á. (2008): Az Európai Unió Kulturális politikája az elméletben és a gyakorlatban. Budapest: BudapestiCorvinus Egyetem Ph.D értekezés
[2] Kapitány, Á. – Kapitány G. (2009): A kultúra változása – változások kultúrája In: Antalóczy Tímea, Füstös László,Hankiss Elemér (Vész)jelzések a kultúráról Budapest: MTA PTI
[3] Eszenyi, M. (2001): Kultúra és tömegkultúra. In: Eszenyi, M. – Utry, A. (szerk.) A kulturális menedzser tankönyveMiskolc: Rónai Művelődési Központ 56-59
[4] Gans, H. J. (1998) Népszerű kultúra és magaskultúra. In: Wessely Anna (szerk). A kultúra szociológiája Budapest:Osiris Kiadó 114-149
[5] Vitányi, I. – Csejtei, M. – Bánáthi, F. Magyar társadalom értékrendje 2003-2004. MTA Politika Tudományok Intézetehttp://mta.hu/fileadmin/news/files/644/pti1.pdf (2011. 03. 26.)
[6] Bauer, A. – Berács, . (2006) Marketing. Budapest: Aula Kiadó
[7] Veres, Z. (1998): Szolgáltatásmarketing. Budapest: Műszaki Könyvkiadó
[8] Dinya László, Farkas Ferenc, Hetesi Erzsébet, Veres Zoltán: Nonbusiness marketing és menedzsment, KJKKERSZÖV, Budapest, 2004.Copyright (c) 2020 Gradus