Gradus

Vol 4, No 2 (2017): Autumn (November)

 

CÉLT TÉVESZTETT INTÉZKEDÉS? - A TÁRSASÁGI VAGYON ZÁR ALÁ VÉTELÉNEK EGYES KÉRDÉSEI

MISGUIDED MEASURE - SOME QUESTIONS ABOUT THE CRIMINAL BLOCK OF THE COMPANIES PROPERTY


Dr. Horváth László

Abstract

Az elmúlt évtizedben egyre több büntetőeljárás indult vállalatok és vezetőik ellen. Különösen a pénzügyi válság miatt fordult erőteljesen a közvélemény és a politikai hangulat a problémát okozó vállalatokkal szemben. Cikkemben a normaszegő vállalatokkal szembeni egyik leggyakrabban alkalmazott büntetőjogi intézkedést kívánom bemutatni.

Throughout the last decade, more and more criminal cases have been brought against companies and executives. Curiously the financial crisis caused public and political sentiment to turn strongly against companies perceived as having caused the problem. In this article, I would like to point out one of the most frequently used criminal measures against offending companies.


Keywords

Kulcsszavak: Felelős társaságirányítás, Társasági jog, Gazdasági jog, Gazdasági bűncselekmények,

Keywords: Corporate governance, Company law, Economic law, Economic crimes,


References

[1] Halász Vendel – Kecskés András: Társaságok a tőzsdén, HVG-Orac, Budapest, 2011., 199. old.
[2] Horváth László: Az értéktőzsde felügyeleti tevékenysége I., CÉGHÍRNÖK XXVI:(2) pp. 7-14. (2016)
[3] A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) Tagi Szabályzatának 11.3. pontja
[4] Guy Stressens: Corporate criminal liability: a corporative perspective. International and Corporative Law Quarterly.January, 1994
[5] Deutscher Corporate Governance Kodex DCGK 4.1.3.; forrás: http://www.dcgk.de/de/kodex/aktuelle-fassung/vorstand.html ; utolsó megtekintés ideje: 2017. szeptember 19.
[6] Gazdasági bűnözés: az üzleti életet fenyegető globális veszély – 2014. évi felmérés a globális és magyargazdasági bűnözésről, PricewaterouseCoopers Kft., 2014., 15. old.http://www.pwc.com/hu/hu/kiadvanyok/globalis_gazdasagi_bunozes_felmeres/assets/Globalis_gazdasagi_bunozes_2014_magyar_riport.pdf ; utolsó megtekintés ideje: 2017. szeptember 19.
[7] dr. Jójárt Lívia, dr. Kamenszky Petra, dr. Révész Andrea: A büntetőeljárások elhúzódásának okai és annakkövetkezményei; Magyar Bírói Egyesület; http://www.mabie.hu/node/758 ; utolsó megtekintés ideje: 2017.szeptember 19.
[8] Dr. Gál István László: Új magyar Büntető Törvénykönyv és a gazdasági válság elleni küzdelem, Büntetőjogi Szemle,2012/1. 14–23. old.Copyright (c) 2020 Gradus