Gradus

Vol 4, No 2 (2017): Autumn (November)

 

PÉNZÜGYI TUDATOSSÁG ÉS HITELKÁRTYA HASZNÁLATI SZOKÁSOK KUTATÁSA 2017-BEN

QUALITATE ANDA QUANTITATIVE INVESTIGATION OF USING HABITS IN CASE OF CREDIT CARDS AND FINANCIAL CONSCIOUSNESS IN 2017


Földi Kata , Szatmári Judit , Szakács Attila

Abstract

Írásunk egy olyan témát ölel fel, amelyet aktualitása és társadalmi hasznossága mellett saját szakmai tapasztalatunk is ihletett. Érdekes a hazai hitelkártya kultúrát tanulmányozni és a fogyasztói magatartás változásait megfigyelni. A célunk egyrészt az volt, hogy felhívjuk a figyelmet a pénzügyi alaptudás fontosságára, amely manapság már nélkülözhetetlen és hétköznapi életünk szerves része. Primer kutatásunk során kvalitatív és kvantitatív módszereket is felhasználtunk. Ennek eszközei egyrészt az interjúk, másrészt a CAWI technikával végzett kérdőíves felmérés. Felmértük a hitelkártyával kapcsolatos fogyasztói attitűdöket, a hitelkártya felhasználási célok megoszlását és az igénylési szempontok súlyát, de a pénzügyi oktatással kapcsolatos véleményekről, valamint a hitelkártyapiac jövőbeni változásairól is képet kaptunk.

Our essay covers a topic which was inspired not only by its social utility and timeliness but also our professional experience. It is interesting to study the domestic credit card culture and the changes in the consumer behaviour. Our objective was to draw attenttion to the importance of basic knowledge in finance, being an essential and organic part of our everday lives. In the course of our primary research both qualitative and quantitative methods were used. Their means wera on one hand, the interview, on the other hand the survey carried out with tha CAWI technique. We examined the consumer attitudes towards credit cards, the distribution of the purpose of credit card usage and the weight of considerations to claim one. On top of this, we could from a picture of opinion towards financial education and the future changes of the credit card market too.


Keywords

Kulcsszavak: pénzügyi tudatosság, hitelkártya, használati szokások,

Keywords: financial consciousness, credit card, using habits,


References

[1] Veres Z. – Szilágyi Z. (szerk.) (2006), A marketing alapjai. Perfekt Kiadó, Budapest.
[2] Jobber, D. (1998), Európai marketing. Műszaki Könyvkiadó, Budapest.
[3] Hofmeisnter-Tóth Á. (2014) Fogyasztói magatartás alapjai Akadémiai kiadó Budapest.
[4] Bauer A. – Berács J. – Kenesei Zs. (2014) Marketing alapismeretek, Akadémiai kiadó Budapest
[5] Törőcsik, M. (2011), Fogyasztói magatartás, insight, trendek, vásárlók. Akadémiai kiadó, Budapest.
[6] A Pénziránytű Alapítvány által lebonyolított pénzügyi kultúra kutatás fő eredményeinek bemutatásahttp://penziranytu.hu/sites/default/files/csatolmany/oecd_kutatasi_eredmenyek_2015_11_02.pdf letöltési dátum:2017. március 27.
[7] GfK: a pénzügyi tudatosság életkortól függetlenhttp://www.gfk.com/fileadmin/user_upload/country_one_pager/HU/documents/2016_01_10_GfK_penzuegyi_tudatossag_cikk_pontositott.pdf letöltési dátum: 2017. március 17.
[8] Babbie, E. (2004), A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Budapest: Balassi Kiadó Hatodik átdolgozott kiadás
[9] Steinar, K. (2005), Az interjú Bevezetés a kvalitatív kutatás interjútechnikáiba. Budapest: Jószöveg Műhely KiadóCopyright (c) 2020 Gradus