Gradus

Vol 4, No 2 (2017): Autumn (November)

 

KONTROLLING ESZKÖZÖK A KKV-K KOCKÁZATCSÖKKENTÉSÉBEN

CONTROLLING METHODS FOR SME’S RISK REDUCTION


Dr. Lakatos Vilmos

Abstract

A vállalkozók nagy aránya törekszik a tevékenységének kockázatcsökkentésére, amelynek eszközeiként több általuk is ismert, de önállóan már csak kis mértékben alkalmazott módszert említenek. A kockázatcsökkentő tevékenységek teljes mértékben összekapcsolhatók a még mindig sok cégvezetőnek idegenként ható „kontrolling”szemlélettel és módszerekkel, amelyek bevezetése és alkalmazása viszonylag rövid időtávon belül kézzel fogható eredményekkel szolgál a vállalkozások döntéshozói számára. A tanulmányban bemutatásra kerülnek a vizsgálatba vont kkv-k méret, tevékenységi kör, pénzügyi folyamat jellemzői, tervezési sajátosságai, a beszállítók és vevők értékelési gyakorlata.

A large proportion of entrepreneurs strive to reduce the risk of their activity, which means they refer to a number of methods known to them, but which are only slightly applied to them. Risk reduction activities can be total interconnected with the "controlling" approach and methods that are still not well known for a lot of company executives, but those methods introduction and application provides tangible results for business decision- makers within a relatively short period of time. The paper presents the size, activity, financial process characteristics, planning features, suppliers and buyers' valuation practices of the investigated SME-s using correlation analysis methods. The study is a continuation of a research topict hat has been going on for many years and actually based on data collection for 2015-2016 years. I havee valuated the planning and management features of a total of 53 micro, small and medium- sized enterprises by questionnaires processing.


Keywords

Kulcsszavak: mikro- kis- és középvállalkozások, kockázati tényezők, kontrolling eszközök, költségkalkuláció, vevő-szállítók minősítése,

Keywords: SMEs, Risk factors, Controlling methods, Cost calculation, Evaluation Suppliers and, Costumers,


References

[1] KSH A kis- és középvállalkozások jellemzői – adat-előállítás új módszertannal 2016. november 2-11p.
[2] Békés G.- Muraközy B. (2012): Magyar gazellák. A gyors növekedésű vállalatok jellemzői és kialakulásukelemzése. Közgazdasági Szemle. 49(3): 233–262.
[3] Csikány – Takács: A gazellák húzzák a magyar gazdaságot? – avagy a gyorsan növekvő kkv-k jellemzői, hazaihelyzetük Acta Carolus Robertus 5 (2) 2015. http://real.tak.hu/31233/ 2-8p. Letöltés: 2017.08.21.
[4] Bárczi – Szabó – Zéman: A kockázatkezelés controlling vetületei Controller Info II. évf. 2014.1. sz.http://controllerinfo.hu/a-kockazatkezeles-controlling-vetuletei
[5] Kadocsa Gy.:A hazai kis és közepes vállalkozások helyzete és fejlesztési lehetőségei http://kgk.uni-obuda.hu/sites/default/files/01_Kadocsa_Gyorgy.pdf Letöltés 2017.08.22. 49-57 p.Copyright (c) 2020 Gradus