Gradus

Vol 4, No 2 (2017): Autumn (November)

 

KERESKEDELMI MÁRKÁS ÉLELMISZEREK VÁSÁRLÁSI SZOKÁSAINAK KVALITATÍV KUTATÁSA KELET- MAGYARORSZÁGON 2017-BEN

QUALITATE INVESTIGATION OF CONSUMPTION HABITS IN CASE OF PRIVATE LABEL FOOD PRODUCTS IN HUNGARY IN 2017


Földi Kata , Pólya Éva

Abstract

Jelen munkánkban egy általunk végzett primer kvalitatív kutatás eredményeibe adunk betekintést, melynek elsődleges fókusza a kereskedelmi márkás élelmiszerek vásárlási szokásaira irányul. A kereskedelmi márkák erősödése, ezáltal a kereskedelem hatalmi pozíciójának erősödése figyelhető meg, melyhez jelentősen hozzájárul a fogyasztók nyitottsága és vásárlási hajlandósága e márkatípus irányába. Strukturált interjúk segítségével próbáltuk megérteni, hogy a mi jellemzi a fogyasztók élelmiszervásárlási szokásait és ezen belül milyen szerep jut a kereskedelmi márkás termékeknek. Vizsgáltuk, hogy mely termékcsoportok esetében jellemző inkább a kereskedelmi márkák vásárlása, illetve, hogy a kosárérték hány százalékát teszik ki az ilyen típusú termékek.

In our paper we adumbrate the results of our primary qualitative research primary focusing on the purchase habits of private label food products. Strengthening of private label brands and therefore the strengthening of the commercial power position can be perceived to what the openness of consumers and purchase willingness towards these brand type also noticeably contributes. With the help of structured interviews we tried to understand how the food purchase habits of consumers can be characterized and what is the role of private brands within this context. We investigated in case of which product types it is more characteristic to purchase private brands or rather the percentage level of these products within the cart value.


Keywords

Kulcsszavak: fogyasztói magatartás, kereskedelmi márka, élelmiszer fogyasztás,

Keywords: consumer behavior, private label, food consumption,


References

[1] Balló Zs. (2013): A hazai kereskedelmi márkák vásárlói magatartását befolyásoló tényezőinek vizsgálata a napifogyasztási cikkek piacán. Doktori értekezés. Szent István Egyetem, Gödöllő
[2] Bauer A. – Kolos K. (2016): Márkamenedzsment.Akadémiai Kiadó, Budapest
[3] Bauer, A. - Agárdi, I. (2000): Az élelmiszer-kereskedelem fejlődési irányai az EurópaiUnióban. Marketing &Menedzsment, Vol. 34, No. 3, pp. 4-7.
[4] Bauer, A. – Berács, J. – Kenesei, Zs. (2009). Marketing alapismeretek. AULA Kiadó,Budapest
[5] Chen C.-Huddleston P. (2016): Copycat or Distinctive? An Empirical Study of Consumers’ Perception TowardsPrivate Label. In book: Marketing Challenges in a Turbulent Business Environment, pp.473-474
[6] Fortuin F. T.J.M. – Onno Omta S.W.F. (2010): Can Premium Brand Beat Private Label Innovation? ComparingPremium Brand and Private Label Innovation Projects in a Food Processing Company. IAMA 20th Annual WorldSymposium Boston, US June 19-20 2010 pp.1-16
[7] http://www.nielsen.com/hu/hu/press-room/2016/he-stopped-the-expansion-of-store-brands.html
[8] http://www.piacesprofit.hu/kkv_cegblog/renduletlenul-no-a-sajat-markak-piacresze/
[9] Jayakrishnan S., Chikhalkar R. D., Chaudhuri R (2016): Understanding the Role of Consumer Factors and StoreFactors in Private Label Purchase. International Journal of Business and Management; Vol. 11, No. 7 pp.223-236
[10] Lamb C. W., Hair J. F., McDaniel C. (2014): MKTG7. South-Western Cengage Learning, Mason pp. 171
[11] Lehota J. (2001): Élelmiszergazdasági Marketing. Műszaki Könyvkiadó, Budapest
[12] Nagy J. (2005): Élelmiszeripari tendenciák, saját márkák- kategória menedzsment. 58. sz. MűhelytanulmányBudapesti Corvinus Egyetem, Vállalatgazdaságtani Intézet. pp. 6.
[13] Pénzes, I. R. - Gyenge, B. (2010). Kereskedelmi marketing. Szent István Egyetem
[14] Steenkamp J.-B. E. M.-Van Heerde H. J.- Geykens I. (2010): What Makes Consumers Willing to Pay a Price Premiumfor National Brands over Private Labels? Journal of Marketing Research Vol. XLVII (December 2010), pp. 1011 –1024
[15] Suarez M. G.- Martinez-Ruiz M. P. (2016): Attitude toward Private Label Brands: A Model for the Spanish Fast-MovingConsumer Goods Market. In: Handbook of Research on Strategic Retailing of Private Label Products in a RecoveringEconomy. Business Science Reference, Hersey
[16] Gfk: a kereskedelmi márkák piaci részesedése az előző évi szinten maradt, http://www.gfk.com/hu/insightok/press-release/gfk-a-kereskedelmi-markak-piaci-reszesedese-az-elozo-evi-szinten-maradt/ letöltési dátum: 2017. március17.
[17] Babbie, E. (2004), A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Budapest: Balassi Kiadó Hatodik átdolgozott kiadás
[18] Steinar, K. (2005), Az interjú Bevezetés a kvalitatív kutatás interjútechnikáiba. Budapest: Jószöveg Műhely Kiadó
[19] Nielsen 1. Tavaly minden negyedik forintot saját márkára költötték a fogyasztók -http://www.gfk.com/hu/insightok/press-release/tavaly-minden-negyedik-forintot-sajat-markara-koltottek-a-fogyasztok/ letöltési dátum: 2017. március 12.
[20] Nielsen 2. Lelassult a saját márkák térnyerése, http://www.nielsen.com/hu/hu/insights/news/2016/slowed-the-expansion-of-own-brands.html letöltési dátum 2017. március 18.
[21] Nielsen 3 Megállt a kereskedelmi márkák térnyerése, http://www.nielsen.com/hu/hu/press-room/2016/he-stopped-the-expansion-of-store-brands.html letöltési dátum: 2017. március 14.Copyright (c) 2020 Gradus